• Vid det laget hade Wenche redan bestämt sig för att hon ville donera en njure till sin son. (netdoktor.se)
 • Själv skulle hon donera en njure vilken dag som helst till sin son om det var möjligt och det behövdes. (netdoktor.se)
 • Hej Jag har bestämt mig för att donera en njure till en arbetskollega. (merorgandonation.se)
 • Kalle Ville Pellinen ska donera sin ena njure till barndomsvännen Henrik Posse , som drabbades av sepsis 2015 och fick svåra komplikationer. (levandedonation.se)
 • Detta innebär att det är möjligt för en fullt frisk person att ge bort (donera) en njure. (njurdagboken.se)
 • Varje njure innehåller en miljon nefron - ett nefron är ett litet reningsverk som filtrerar blodet, så att blodceller och nödvändiga substanser stannar kvar men överflödig vätska och slaggprodukter avlägsnas ut till urinen som sedan kissas ut ur kroppen. (njurdagboken.se)
 • I dag genomförs närmare 40 procent av alla njurtransplantationer med en njure från en levande donator. (cystnjurar.se)
 • För att slippa dialys - som görs fem dagar i veckan, fyra-fem timmar per dag - behöver hon en ny njure snarast. (aftonbladet.se)
 • att- som gåva-få en njure och slippa dialysberoendet otaliga timmar i veckan. (levandedonation.se)
 • Samma sak gäller förstås om exempelvis njurdonation övervägs, då man måste vara övertygad om att en kvarvarande njure ger fullt tillräcklig funktion for donatorn. (lakemedelsboken.se)
 • Cystor i njure - bör våra barn kolla upp sig? (netdoktor.se)
 • Historien med den arbetslösa och ensamstående tvåbarnsmamman från Málaga som erbjöd sig att sälja sin njure för att försörja sina barn kan få ett lyckligt slut. (costadelsol.st)
 • Han har tidigare lyckats kartlägga vad som av allt att döma är en ny celltyp, och dessutom troligen en stamcell, i människans njure. (vetenskaphalsa.se)
 • Högt blodtryck är ansvarig för en av fyra njure misslyckanden och är den näst vanligaste orsaken till kronisk njursjukdom. (halsanet.com)
 • Centralen säger att upp till 30 procent av personer över 70 års ålder utvecklar åtminstone en njure cysta. (surfjobbie.com)
 • I pilotstudien fick tio personer en njure från en donator med hepatit C av genotyp 1, vilket är den vanligaste virustypen som orsakar sjukdomen. (merorgandonation.se)
 • Den som ger sin ena njure är som regel en familjemedlem, men under senare år har även andra personer som står den njursjuke nära kommit i fråga som donator. (cystnjurar.se)
 • Uppföljningsstudier på personer som donerat en njure för transplantation visar att det inte föreligger någon ökad risk för sjukdom eller för tidig död. (docplayer.se)
 • Anhöriga till tre njursjuka personer donerade varsin njure till programmet. (aftonbladet.se)
 • Han är egentligen frisk med sin nya njure, och kan leva som vanligt, träna och vara med kompisar. (sverigesradio.se)
 • Man vet att mottagaren får en frisk njure, eftersom givaren är noggrant utredd. (docplayer.se)
 • Rafael var 37 år när han fick sin nya njure och är alltså 87 idag. (vetenskaphalsa.se)
 • Det är nu 46 år sedan Åke Östberg fick sin nya njure på Akademiska sjukhuset i Uppsala. (njurfonden.se)
 • En komplett samling av njurmodeller med tre delar till studiet av njuren: - Ett längdsnitt av höger njure 3x naturlig storlek - Ett snitt av nedsatt bark och njure, märg, illustrering av en nefron med tillhörande njurcellscancer (corpusculum renalis), proximala tubuli, Henles slynga, distala tubuli, insamling och kärlteckning. (swehealth.se)
 • lever och njure är ca fyra respektive 10 gånger högre än i muskel. (diva-portal.org)
 • fiberinnehåll, skaldjur, konsumtion av lever och njure påverkar kadmiumintaget. (ki.se)
 • Om man står på en väntelista för att få en njure från avliden givare får man i Sverige oftast vänta mellan 2-4 år bland annat beroende på blodgrupp. (medtechmagazine.se)
 • Den första njurtransplantationen i Sverige genomfördes 1964, då en 17-årig pojke fick en njure av sin pappa. (unt.se)
 • Hälsa i Sverige: "Men hur säger man njure på arabiska? (gotland.se)
 • Om en njure doneras av en närstående kan operationen planeras så att det passar både donator och mottagare. (docplayer.se)
 • Möt Wenche, 56 år, som har donerat sin vänstra njure till sin son Morgan, 38 år. (netdoktor.se)
 • Magnus som har donerat en njure till sin kärlek Patricia. (nyheter24.se)
 • Vi har då behövt hänvisa patienten till väntelistan för att få en njure av en avliden person. (aftonbladet.se)
 • 1. Bloddialys, d.v.s. rening av blodet med hjälp av en dialysmaskin (konstgjord njure). (docplayer.se)
 • 1946 får Nils Alwall 3 000 kronor i statligt anslag för att ta fram en första konstgjord njure. (sydsvenskan.se)
 • Att svårt njursjuka får en njure av en donator som han eller hon hon har letat upp på nätet eller hittat efter en annons i en tidning. (medtechmagazine.se)
 • Låt tillverkare påminna er om att Forskolin för kost och njure behandling är den enda viktminskning tillägg på marknaden som kommer med hundra procent naturliga standardiserade 20% extrakt som faktiskt garanterar resultat. (clemslansing.com)
 • Det visar sig att hon saknar en njure. (bokus.com)
 • Vilken dag som helst kan samtalet komma: En ny njure väntar på dig. (aftonbladet.se)
 • Elisabet tvingades till dialys i två år innan det avgörande samtalet kom senhösten 2014: "Vi har hittat njure som passar att transplantera. (unt.se)
 • Centralen säger cirka 600.000 amerikaner har polycystisk sjukdom, och Barnsjukhuset Boston säger att multicystic dysplastiska njure inträffar en gång vart 4300 födslar. (surfjobbie.com)
 • Cirka 100 g av lever, njure och/eller muskel provtas. (sva.se)
 • Hur gör man en njure genomskinlig? (urplay.se)
 • Vid 60 år fick hon en ny njure och ett nytt liv kunde börja. (unt.se)
 • Cystor i njure - bör våra barn kolla upp sig? (netdoktor.se)
 • Multicystic dysplastiska njure innebär cystor som utvecklar innan ett barns födelse. (surfjobbie.com)
 • Vilka är fördelarna med att få en njure från levande givare? (docplayer.se)
 • Iallafall servera njure/lever/lammkött varje vecka så vänjer man sig! (kostdoktorn.se)
 • Tyvärr kan sidan om Donation av njure inte skrivas ut just nu, då informationen på sidan ännu inte faktagranskats av Sahlgrenska Universitetssjukhusets medicinskt ansvariga. (sahlgrenska.se)
 • Nu visade det sig att min bror(58år) har varit på undersökning han också och de hittade cysta på hans ena njure också. (netdoktor.se)
 • Stor cysta på njure - när slutar den växa? (netdoktor.se)
 • Stek njure på mycket hög värme annars släpper den väska och blir kokt. (fallmanskott.se)
 • Elisabet Palmér Kock lever med en transplanterad njure. (unt.se)
 • Vilka viktiga fakta för njure att tänka på innan du köper hallon ketoner? (clemslansing.com)
 • I njurbäckenet samlas urinen upp och leds vidare till urinledaren, vardera njure har ett njurbäcken och en urinledare. (wikipedia.org)