• Produceras i ett samarbete mellan National Institutes of Health (NIH) och Food and Drug Administration (FDA). (janusinfo.se)
  • Studien har finansierats av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Vetenskapsrådet, Stiftelsen för strategisk forskning samt ALF-medel och NIH. (lakemedelsvarlden.se)
  • Studien finansierades av Forte och NIH. (ki.se)
  • Teddy finansieras av amerikanska NIH, National Institute of Health, studien pågår till 2024. (lu.se)