• Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia Los Alamos National Laboratory - Nickel ^ CIAAW, Standard Atomic Weights Revised 2013. (wikipedia.org)
 • Tomskprojektet meddelar Nickel Mountain Resources AB (publ) att det totala antalet aktier i bolaget har ökat med 69 751 544 st till totalt 112 427 586 aktier per den 26 maj 2017 till följd av registrering hos Bolagsverket av nyemission beslutad av extra bolagsstämma den 24 maj 2017. (aktiespararna.se)
 • Denna information är insiderinformation som Nickel Mountain Resources AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. (aktiespararna.se)
 • Aktieägarna i Nickel Mountain Resources AB (publ) har den 11 juni 2019 hållit årsstämma i Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. (bequoted.com)
 • Som framgår av förvaltningsberättelsen är Nickel Mountain Resources AB (publ) via dess dotterbolag starkt beroende av att lyckas med prospektering och utvärdering av nuvarande samt potentiella mineral- och oljefyndigheter samt att få tillgång till extern finansiering för att under de kommande åren göra nödvändiga investeringar för att behålla och expandera sina reserver. (bequoted.com)
 • Nickel är en silvervit högglänsande metall. (wikipedia.org)
 • Den förste som fastställde att nickel är ett eget grundämne var Axel Frederik Cronstedt, som år 1751 försökte utvinna koppar från kopparnickel (nickelin), men istället fick fram en vit metall som han kallade nickel. (wikipedia.org)
 • Nickel är tveklöst den metall som marknaden har störst tro på högre priser inför 2015. (handelsbanken.se)
 • Alla håltagningsörhängen av metall kan innehålla nickel, mer eller mindre, även guld- och silverörhängen. (oskarperssonguld.se)
 • Vacker fotogenlampa i rökgrått glas med brännrör i klarglas och brännare i nickel. (hilkeindesign.se)
 • Vacker skål i nickel som är formad som en fin stjärna från THG. (jbhome.se)
 • Handtag med mjukt böljande form, tillverkad av zamak, ytbehandling i matt nickel. (beslagsbutiken.se)
 • Handtag 'Triumph' tillverkad av Aluminium, Matt Nickel, cc 160 mm. (beslagsbutiken.se)
 • Skålhandtag i utförandet av matt nickel. (linfalk.se)
 • Mineral som innehåller nickel (till exempel kopparnickel, tyska Kupfernickel, egentligen ungefär "förtrollad koppar") var värdefulla för att färga glas grönt. (wikipedia.org)
 • Delar du vår syn på Nickel mot Koppar? (handelsbanken.se)
 • Ni fick sedan via en omröstning möjlighet att avgöra vilken av dessa spreadar vi skulle börsnotera ett Spreadcertifikat på - resultatet blev Nickel mot Koppar. (handelsbanken.se)
 • Eftersom nickelmalm ofta förväxlas med silvermalm är förståelsen av metallen nickel och dess användning av betydligt senare datum. (wikipedia.org)
 • Teslachefen Elon Musks uppmaning till världens gruvbolag att producera mer nickel väntas leda till ökad utvinning av metallen - framför allt i Indonesien. (metallerochgruvor.se)
 • Det är inte tillåtet att tillsätta nickel i smink, men ibland kan metallen förekomma ändå, som orenhet i de olika färgpigment som används. (allergia.se)
 • Fotogenlampa med handtag i färgen nickel med brännrör i klart glas. (stromshaga.se)
 • Haynes 282 is a gamma prime (𝛾′)-strengthened nickel base superalloy developed in 2005, exhibiting a good combination of high temperature properties and fabricability. (uppsatser.se)
 • Välj mellan ändknopparna Capi, Jones och Murray i färgerna borstad nickel, matt svart och krom. (tapetorama.se)
 • Finish i borstad nickel och bländskydd i etsat glas i dessa moderna och stilfulla lampor. (belysningsdesign.se)
 • Spänne i borstad nickel. (slojd-detaljer.se)
 • Begränsningen gäller nickel som avges från varor som är avsedda för långvarig kontakt med huden (0,5 µg/cm 2 /vecka) och från smycken för piercade hål (0,2 µg/cm 2 /vecka). (ki.se)
 • Nickel som utsöndras från smycken, hakar etc. kan tränga in i huden och framkalla överkänslighet. (tukes.fi)
 • Rostfritt stål innehåller också nickel, men i vanliga smycken orsakar metallen i allmänhet inte eksem eller nickelallergi hos friska människor. (tukes.fi)
 • Smycken som för första gången fästs i öron eller andra kroppsdelar har ännu strängare gränsvärde: den mängd nickel som utsöndras ska vara under 0,2 µg/cm 2 /vecka. (tukes.fi)
 • Nickel är en metall som används i bland annat verktyg och smycken. (kemi.se)
 • Kliande, vätskande utslag efter kontakt med smycken, klockor och bältesspännen var tidigare vanliga symptom på allergi mot nickel. (vetenskaphalsa.se)
 • skärpta regler för användning av nickel har gjort palladium allt mer populär i smycken. (vetenskaphalsa.se)
 • Då många människor utvecklat en överkänslighet mot nickel har EU tagit fram gränsvärden om hur mycket nickel som får fällas ut från metaller som används till smycken som ska bäras direkt mot huden. (sandykohlmayer.com)
 • Huden hos personer som är allergiska mot nickel reagerar på ny kontakt med nickel redan efter ett par timmar eller dygn. (tukes.fi)
 • Vid förnyad kontakt med nickel får man nya utslag. (vetenskaphalsa.se)
 • Nickel kan också orsaka allergi. (wikipedia.org)
 • Det anses inte orsaka allergi, men kan orsaka försämring av eksem hos den som är mycket känslig för nickel. (ki.se)
 • Icke svettlösligt nickel ska inte kunna orsaka allergi. (allergia.se)
 • De flera förknippar sannolikt nickel med det faktum att metallen kan orsaka allergi, och i stora mängder är nickel giftigt för de flesta livsformerna på jorden. (rmgconference.se)
 • Nickel är den vanligaste orsaken till kontaktallergi hos både kvinnor och män, men allergi mot nickel är betydligt vanligare hos kvinnor. (ki.se)
 • Målet var att förebygga allergi mot nickel. (vetenskaphalsa.se)
 • Vi har sett att många personer som i lapptestet reagerar mot nickel samtidigt reagerar mot palladium. (vetenskaphalsa.se)
 • Nickel oxiderar när det utsätts för luft, men större bitar nickel reagerar långsammare, eftersom ett skyddande lager rost bildas på utsidan. (rmgconference.se)
 • Nickels vanligaste oxidationstillstånd är +2. (wikipedia.org)
 • Trots begränsningen är nickel fortfarande den vanligaste orsaken till kontaktallergi. (ki.se)
 • Nickel är det vanligaste ämnet folk är kontaktallergiska emot, och risken ökar påtagligt ifall man har tagit hål i öronen (en riskfaktor). (doktorn.com)
 • Nickel-zink batteriet är det senast genombrottet inom primärbatteriteknologin. (batteriforeningen.se)
 • Nickel-Zink batteriet, eller som den korrekt heter, Nickel Oxyhydroxid , är i sin konstruktion mycket likt det Alkaliska batteriet. (batteriforeningen.se)
 • Anoden består av zink och som katodmaterial används nickel oxyhydroxid mixad med mangandioxid. (batteriforeningen.se)
 • Nickel-zink batteriet är miljöanpassat. (batteriforeningen.se)
 • Bordslampa Metall Nickel 33 cm från Hübsch är en snygg inredning i kategorin Bordslampor. (sandykohlmayer.com)
 • Golvlampa Metall Nickel från Hübsch är en snygg inredning i kategorin Golvlampor. (sandykohlmayer.com)
 • Bordslampa Metall Nickel 33 cm Hübsch är en elegant och intressant inredning som passar utmärkt in i det moderna hemmet. (sandykohlmayer.com)
 • Vill du få en bra bild av Hotell Old Nickel i Amsterdam? (zoover.se)
 • Ni(OH)2(s) (s)=fast tillstånd, aq=vattenlösning, NiO(OH) är schematisk då fullt laddad elektrod även innehåller fyrvärt nickel ^ Gunnar Hägg 1963, Allmän och oorganisk kemi, Almqvist & Wiksells boktryckeri AB, kapitel 16 h sid 414 Denna artikel om energiteknik saknar väsentlig information. (wikipedia.org)
 • Det var inte förrän år 1751 som den svenska mineralogen Axel Frederik Cronstedt upptäckte att nickel var ett eget grundämne. (rmgconference.se)
 • För vissa växter är nickel nödvändigt. (wikipedia.org)
 • Vi vet att nickel och palladium har vissa liknande kemiska egenskaper och att huden därför inte alltid känner skillnad på nickel och palladium. (vetenskaphalsa.se)
 • Modellen 'Prismaboll' är en relativt populär modell och färgen nickel är en av de klassiska färgerna. (mormyska.se)
 • Palladium tillhör samma grupp som nickel i det periodiska systemet, vilket talar för att metallerna har liknande kemiska egenskaper. (vetenskaphalsa.se)
 • Det kemiska systemet för Nickel Oxyhydroxid (NiOOH) är standardiserad av IEC och har benämningen ZR6 (AA) samt ZR03 (AAA) . (batteriforeningen.se)
 • Nickel är en av de oädla metallerna, och är ett grundämne som i det periodiska systemet betecknas Ni. (rmgconference.se)
 • Den 17 nov 2015 avser Nickel Mountain Group fatta beslut om avyttring/avveckling av Rönnbäcksprojektet vid en extra bolagsstämma i Stockholm. (kvikkjokk.nu)