• HPV-serologi och neutralisationstester utförs i Sverige endast vid WHOs referenslaboratorium för HPV-diagnostik vid UMAS i Malmö och vanligen endast inom klinsk forskning. (folkhalsomyndigheten.se)