• Parkinsons sjukdom är en av de vanligaste neurodegenerativa sjukdomarna. (uu.se)
 • Jag samarbetar med Karolinska Institutet inom ett projekt som handlar om neurodegenerativa sjukdomar, som Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och ALS. (gu.se)
 • Min forskning har främst inriktats på att förstå vad som händer hos patienter som lider av olika neurodegenerativa sjukdomar som Parkinsons, Alzheimers, amyotrofisk lateral skleros (ALS) och multipel skleros (MS). Vi studerar dessa fenomen i bl.a. hjärnvävnad och cerebrospinalvätska. (uu.se)
 • Vår forskning är inriktad mot diagnostik, terapi och studier av sjukdomsmekanismer vid neurodegenerativa sjukdomar. (uu.se)
 • Jag studerar egentligen mer molekylär diagnostik inom neurodegenerativa och endokrina sjukdomar, i alla fall i den forskning jag och mina kollegor bedriver här i Sverige. (uu.se)
 • Projekten kommer att omfatta utvärdering, optimering och applicering av nya metoder för effektiv läkemedelsutveckling av proteinbaserade läkemedelskandidater för diagnostik och terapi av till exempel cancer och neurodegenerativa sjukdomar. (mynetworkglobal.com)
 • Kunskap om neurodegenerativa sjukdomar och djurmodeller för dessa är ett plus. (mynetworkglobal.com)
 • Därefter läser du Avancerad neurobiologi med hjärnans sjukdomar, 15 hp, som ger dig fördjupad kunskap om hjärnans biologi och funktion, såsom kognition, beteende, smärta och neurodegeneration. (uu.se)
 • Närvaron av proteinaggregat i nervvävnad hos patienter är det kännetecknande för neurodegenerativa sjukdomar. (neuroforbundet.se)
 • Forskargruppen har som huvudinriktning att studera åldersrelaterade neurodegenerativa sjukdomar som demens och Alzheimers, och nästa steg blir nu att använda metoden för att undersöka astrocyternas betydelse vid dessa sjukdomar. (lu.se)
 • Vi måste förstå åldrandet i sig för att kunna hjälpa människor med Alzheimer och demens och så småningom förhindra att dessa sjukdomar uppstår. (vetenskaphalsa.se)
 • Alzheimer och demens är så kallade neurodegenerativa sjukdomar, vilket innebär att nervceller i hjärnan tappar sin funktion och bryts ner kontinuerligt. (vetenskaphalsa.se)
 • Neuropatologi vid demenssjukdomar - hur ser det ut i hjärnan vid demens- sjukdomar? (ki.se)
 • Testet kan därför bli av stor betydelse för både diagnostik och behandling av flera neurologiska sjukdomar. (umu.se)
 • Genom att på det här sättet kombinera CRISPR-Cas9 och vår metod att snabbt odla fram mänskliga astrocyter, ges förbättrade möjligheter att utreda vilken roll astrocyter har i olika neurologiska sjukdomar, säger Henrik Ahlenius. (lu.se)
 • Han och medarbetare har för första gången visat att nervceller nybildas från stamceller i den vuxna hjärnan hos människor, vilket har stor betydelse för att utveckla helt nya behandlingsstrategier mot degenerativa neurologiska sjukdomar. (sls.se)
 • Dessa polypeptider kom så småningom att kallas exorfiner och finns i flera olika varianter: A4, A5, B4, B5 och C. Flera av dem har befunnits spela en roll i sjukdomar som autism, schizofreni, ADHD och liknande neurologiska tillstånd. (naringsmedicinsktidskrift.se)
 • Även om det länge har varit känt att motion kan öka den kognitiva funktionen samtidigt som det också minskar symptomen för sådana neurologiska sjukdomar som depression, stroke och Alzheimers, så har mekanismerna bakom dessa effekter hela tiden varit oklara. (muscles.se)
 • Vid kroniska sjukdomar som Alzheimer uppkommer inflammation tidigt i sjukdomsprocessen. (ki.se)
 • Nyfiken på om någon prövat LCHF och/eller kokosolja för att förebygga eller som behandling av Alzheimer, Parkinson, ALS eller andra neurodegenerativa sjukdomar? (kostdoktorn.se)
 • Patienter med Alzheimer och andra neurodegenerativa sjukdomar har ökade halter i hjärnan av 27-hydroxykolesterol, som bildas vid nedbrytningen av kolesterol. (ki.se)
 • Pengarna ska användas till forskning om alzheimer, parkinson och andra neurodegenerativa sjukdomar. (demenscentrum.se)
 • I propositionen avsätts drygt en halv miljard kronor till "strategiska satsningar" som omfattar bl a neurodegenerativa sjukdomar som alzheimer. (demenscentrum.se)
 • Målet är att få fram en cellbaserad modell för mänskligt nervcellsåldrande och neurodegenerativa sjukdomar, som Alzheimer med genetiska förändringar, vilken sedan kan användas för att skapa åldrade och/eller sjuka hjärnceller. (vetenskaphalsa.se)
 • Det gör att vi kan fortsätta bidra med viktig kunskap om hur olika neurodegenerativa sjukdomar som alzheimer utvecklas och hur de sprider sig i hjärnan. (alzheimerfonden.se)
 • Cellerna kan också användas som sjukdomsmodell vid forskning kring olika neurodegenerativa sjukdomar. (vetenskaphalsa.se)
 • cancer och neurodegenerativa sjukdomar. (liu.se)
 • Strategier för att manipulera lysosomens funktion kan vara till stor nytta för sjukdomar såsom cancer och neurodegenerativa sjukdomar. (liu.se)
 • Cancer, reumatoid artrit, neurodegenerativa sjukdomar och diabetes är exempel på sådana sjukdomar. (lth.se)
 • Susan Lindqvist, professor vid Massachusetts Institute of Technology (MIT), är en världsledande forskare inom fälten proteinveckning och cell proteostas - det vill säga studier av hur förändringar i proteinstrukturer är involverade i utvecklingen av nya biologiska egenskaper och av neurodegenerativa sjukdomar, cancer och infektioner. (chalmers.se)
 • Forskning har kopplat endocytiska processer till flera allvarliga sjukdomar som muskeldystrofi, neurodegenerativa sjukdomar och cancer. (forskning.se)
 • Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av neurodegenerativa/inflammatoriska sjukdomar och cancer. (svd.se)
 • Laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper är i utveckling för neurodegenerativa sjukdomar i samarbete med Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ANYARA, en immunterapi, befinner sig i utveckling för behandling av cancer i samarbete med NeoTX Therapeutics Ltd. Vidare bedrivs kommersiella aktiviteter för projekten tasquinimod, paquinimod och SILC. (svd.se)
 • Även immunförsvaret försämras och det är vårt bästa försvar som förebygger cancer och andra sjukdomar. (newsvoice.se)
 • Enligt vissa studier har CBD potential att bekämpa - eller åtminstone lindra - främst autoimmuna -och neurodegenerativa sjukdomar, men också psykisk ohälsa och vissa sorters cancer. (sydsvenskan.se)
 • Den metabolomikforskning som byggts upp vid SLU och Umeå universitet har kopplingar till bl.a. neurodegenerativa sjukdomar, cancer, infektionsbiologi och växt- och skogsbioteknik. (slu.se)
 • ALS, amyotrofisk lateral skleros, är namnet för en grupp neurodegenerativa sjukdomar där nervceller i hjärnan, hjärnstammen och ryggmärgen dör. (aftonbladet.se)
 • Forskargruppen arbetar med mänskliga celler i modellsystem som de utvecklat för att studera hur Alzheimers och andra neurodegenerativa sjukdomar kan spridas mellan nervceller. (forskautandjurforsok.se)
 • En gemensam nämnare hos väldigt många av de neurodegenerativa sjukdomarna är att klumpar av proteiner sprider sig mellan nervceller. (hjarnfonden.se)
 • När man tränar är det inte bara blod och syre som pumpas runt i kroppen, utan även proteiner som ger upphov till en dominoeffekt i cellerna: det skapas nya proteiner, nya nervceller och synapser, som motverkar åldrande, depression och neurodegenerativa sjukdomar. (runnersworld.se)
 • Vid ataxier dör nervceller i och kring lillhjärnan Ataxier betyder koordinationsstörning och är en grupp av sjukdomar och symptom som beror på en skada i lillhjärnan eller intilliggande områden. (docplayer.se)
 • Neurodegenerativa sjukdomar är en kategori sjukdomar som långsamt förtvinar nervsystemet, till exempel demenssjukdomar. (wikipedia.org)
 • Exempel på biologisk sårbarhet för depression som visats i olika studier är förändringar i monoaminsystemen, hypofys-hypotalamus-binjureaxeln och immunsystemet samt förekomst av neurodegenerativa processer. (internetmedicin.se)
 • Det kan till exempel vara metaboliska sjukdomar, kronisk brist på B-vitaminer eller förgiftningstillstånd. (perspektiv.nu)
 • Man bör även ha bra kontroll vid vaskulära sjukdomar som till exempel högt blodtryck och diabetes. (netdoktor.se)
 • Svenska forskare kan ha gjort en avgörande upptäckt för att kunna utveckla mediciner mot alzheimers, parkinson och andra så kallade neurodegenerativa sjukdomar. (sverigesradio.se)
 • Framgångarna där gjorde att jag ville fortsätta att tackla sjukdomar som forskare vet väldigt lite om, och då föll valet på ALS, säger han. (svt.se)
 • Med hjärnvävnad från avlidna återskapad virtuellt på yttersta detaljnivå hoppas forskare i Umeå hitta svar om neurodegenerativa sjukdomar. (dagensmedicin.se)
 • Regelbunden användning av cbd har i preliminära studier visat sig kunna både hämma utvecklingen av neurodegenerativa sjukdomar och lindra effekterna när sjukdomarna väl har uppstått. (cbdpriser.se)
 • Därför är neurodegenerativa sjukdomar ett väldigt omfattande problem som såväl drabbar den enskilde som närstående. (cbdpriser.se)
 • Den neurodegenerativa sjukdomen amyotrofisk lateral skleros (ALS) drabbar årligen ca 200 personer i Sverige. (lakartidningen.se)
 • Sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet är ett tilltagande problem i västvärlden på grund av stigande medelålder hos befolkningen. (umu.se)
 • Prionsjukdomar är en grupp neurodegenerativa sjukdomar som drabbar både djur och människor. (uppsatser.se)
 • Projektet laquinimod befinner sig i sen klinisk utveckling för behandling av neurodegenerativa sjukdomar. (aktiespararna.se)
 • På geriatriken bedrivs framgångsrik forskning inom neurodegenerativa sjukdomar, epidemiologi och klinisk nutrition. (akademiska.se)
 • Därför är det extremt viktigt att såväl privatpersoner som anställda inom vården görs medvetna om dessa sjukdomar för att på bästa sätt kunna möta de personer som kanske är i störst behov av vård. (cbdpriser.se)
 • Depression medför också ökad risk för kroppsliga sjukdomar och försämrar prognosen för dessa. (internetmedicin.se)
 • Inget nämns om exempelvis genetik, infektionssjukdomar, depression eller sjukdomar som Alzheimers. (oru.se)
 • Vidare manade hon till att behandla andra sjukdomar som depression och ångest men undvika långvarigt bruk av sömnmedel. (janusinfo.se)
 • D-vitaminbrist kan ge symtom som perifer neuropati (smärtsam känsla, stickningar, domningar, känselbortfall i händer eller fötter) samt även depression och immunförsvarsrelaterade sjukdomar. (zarahssida.se)
 • Prionsjukdomar är dödiga neurodegenerativa sjukdomar som uppstår när så kallade prionproteiner felveckas. (mynewsdesk.com)
 • Mitokondrierna är helt centrala i vår ämnesomsättning och när de inte fungerar kan vi utveckla allvarliga och ofta ärftliga sjukdomar. (ki.se)
 • Mot bakgrund av tidigare studier av andra kardiovaskulära sjukdomar [2, 3] fanns det dock anledning att tro att dygnsmönstret skulle vara viktigt även för risken att utveckla hjärtsvikt. (lakartidningen.se)
 • Mer specifika mål är att: utveckla metoder för att identifiera neurodegenerativa sjukdomar så tidigt som möjligt. (wikipedia.org)
 • Den forskning vi gör här utgör enligt min mening grunden till att utveckla nya behandlingsmetoder för åldersrelaterade sjukdomar i hjärnan. (vetenskaphalsa.se)
 • Neurodegenerativa sjukdomar är ett samlingsbegrepp för ett flertal sjukdomar som leder till att nervsystemet försämras. (cbdpriser.se)
 • Många neurodegenerativa sjukdomar och tillstånd är associerade med inflammatoriska processer i centrala nervsystemet. (ki.se)
 • Marianne Schultzberg forskar kring inflammatoriska processer i nervsystemet, främst i samband med neurodegenerativa sjukdomar. (ki.se)
 • Regenerativ medicin används för att behandla sjukdomar som idag är obotliga, som t.ex. (doktorn.com)
 • Den indiska läkekonsten Ayurveda har använt gurkmeja i tusentals för att behandla diverse invärtes och utvärtes sjukdomar. (foodpharmacy.se)
 • Förändrad mitokondriefunktion ses även vid vanliga sjukdomar som diabetes, hjärtsjukdom, neurodegenerativa sjukdomar och i den normala åldrandeprocessen. (ki.se)
 • Exempelvis typ 2-diabetes och neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers ökar oerhört mycket. (oru.se)
 • Dagens krönika av Stig Bengmark handlar om en knallgul liten rot som har används i asiatisk medicin i tusentals år och visat sig ha starka antiinflammatoriska effekter - den har kunnat förhindra eller förbättra en rad olika sjukdomar och har goda effekter på sjukdomar som diabetes, KOL och kronisk njursjukdom. (foodpharmacy.se)
 • De som vill kan byta ut den andra kursen mot kursen Molekylär neurodegeneration för att fördjupa sina kunskaper om neurodegenerativa sjukdomar, de molekylära mekanismer som orsakar dem och hur de behandlas. (uu.se)
 • Genom vårt arbete kan vi nu börja förstå olika cellulära mekanismer som är involverade i spridningen av neurodegenerativa sjukdomar från en nervcell till nästa, något som orsakar den gradvisa försämring som patienterna drabbas av. (alzheimerfonden.se)
 • Dessutom berör kursen neurodegenerativa och psykiska sjukdomar ur ett molekylärt perspektiv. (su.se)
 • Störningar i cellernas energiförsörjning kan orsaka en rad svåra sjukdomar men verkar också hänga ihop med åldrandet. (ki.se)
 • I samh llet kar f rekomsten av utvecklings- och funktionsst rningar som ADHD och autism, och ven av neurodegenerativa sjukdomar som p verkar inl rnings- och minnesfunktioner, som tex Alzheimers. (ecoprofile.se)
 • Ett lång rad andra sjukdomar med direkt eller indirekt påverkan på hjärnans funktion kan medföra kognitiv försämring. (perspektiv.nu)
 • Hon skördade sålunda hvad hon sått, som är associerad med kognitiv försämring samt humör och neurodegenerativa sjukdomar. (gouw.nu)
 • Över 30% av våra patientbesök rör sjukdomar med kognitiv påverkan. (mindmore.com)
 • Molekylerna kan eventuellt också utvecklas för att diagnosticera dessa sjukdomar. (umu.se)
 • Chalmersforskarna är därför angelägna om att följa upp sina fynd, och undersöka om resultaten som gäller parkinson har betydelse även för andra neurodegenerativa sjukdomar. (lifesciencesweden.se)
 • I förlängningen kommer framstegen förhoppningsvis att leda till bättre behandling av neurodegenerativa sjukdomar, samt till att finna mekanismerna bakom dem. (chalmers.se)
 • Hon har forskat på människohjärnans funktion med hjälp av PET-kamera och med särskilt fokus på hjärnans belöningscentrum , betydelsen av ämnet dopamin samt neurodegenerativa sjukdomar. (wikipedia.org)
 • Banbrytande forskning om proteiner som kan leda till bättre behandling av neurodegenerativa sjukdomar - för det utses Susan Lindqvist till hedersdoktor 2016. (chalmers.se)
 • Den kan även stävja något som kallas för Th17 dominance , vilken är en vanligt förekommande orsak till autoimmuna sjukdomar. (hampaolja.com)
 • Målet med vår forskning är att undersöka lysosomens funktion i normala celler och hur den förändras vid olika sjukdomar. (liu.se)
 • Gemensamt för lysosomala sjukdomar är en störning i lysosomernas funktion, orsakad av en bristande funktion av någon av lysosomernas enzymer eller av de transportproteiner som transporterar ämnen in i eller ut ur lysosomen. (socialstyrelsen.se)
 • I en krönika i september berättade jag om hur vår livsstil påverkar vårt immunsystem negativt, vilket leder till att kroppen går in i en "beredd på det värsta"-situation kallad kronisk inflammation - modern till så gott som alla sjukdomar. (foodpharmacy.se)
 • Hans forskning handlar om orsakerna till den neurodegenerativa sjukdomen amyotrofisk lateral skleros, ALS. (hjarnfonden.se)
 • När vi vet vilka celler som påverkas och hur, och när vi utvecklat metoder för att skapa de celler som skadats, kan vi börja tänka på stamcellsbaserad behandling även för dessa sjukdomar, säger Henrik Ahlenius. (vetenskaphalsa.se)
 • Beskrivningen av en mekanism som länkar ihop virus och amyloida orsaker till sjukdomar ökar dessutom intresset för att i detalj förstå mikroorganismers roll i utvecklingen av neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers. (su.se)
 • Men de flesta fall av demenssjukdom har inte enbart symtom av neurodegenerativa orsaker, utan också av vaskulära skador i hjärnan som tillsammans ger symtom av demenssjukdom. (netdoktor.se)
 • I vilken mån kan er alzheimerforskning komma till nytta även för dessa sjukdomar? (alzheimerfonden.se)
 • Kokosfett kan vara en ren mirakelkur mot olika typer av demenssjukdomar och andra typer av neurodegenerativa sjukdomar. (dietdoctor.com)
 • Dessvärre har dessa svårigheter lett till att läkemedelsbolagens intresse för demenssjukdomar minskat något eftersom man förstått hur svåra dessa sjukdomar är att förstå. (alzheimerfonden.se)
 • Benmärgs- eller stamcellstransplantationer är ofta den enda behandlingen som kan bota vissa maligna sjukdomar. (doktorn.com)