• Infektion orsakad av bakterien meningokocker (Neisseria meningitidis). (aftonbladet.se)
 • Särskilt meningokocker (Neisseria meningitidis), en gramnegativ diplococcus organism, släpper endotoxin när den lyserar. (wikipedia.org)
 • Meningokocker (Neisseria meningitidis) är en gramnegativ bakterie. (du.se)
 • Karakterisering av isolaten visade identiska stammar av Neisseria meningitidis serogrupp. (apotekvarer-nettbutikk.life)
 • Menveo är ett vaccin för aktiv immunisering av barn (från 2 år), ungdomar och vuxna som riskerar att utsättas för en bakterie som heter Neisseria meningitidis serogrupp A, C, W135 samt Y, för förhindrande av invasiv sjukdom. (rxed.eu)
 • NeisVac-C är ett konjugatvaccin för barn från två månaders ålder och vuxna för prevention av infektionssjukdom orsakad av Neisseria meningitidis serogrupp C, oretic beställa pris . (apotekvarerpanettet.life)
 • Menveo är ett vaccin för aktiv immunisering av barn (från 2 år), ungdomar och vuxna som riskerar att utsättas för en bakterie som heter Neisseria meningitidis serogrupp som kan orsaka allvarliga och ibland livshotande infektioner som hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. (saltsjokliniken.se)
 • För användning till vuxna upp till 25 år old Bexsero (R): Två doser (0,5 ml vardera), IM, minst en månad apart Trumenba (R): Tre doser (0,5 ml vardera), IM, vid 0, 2 och 6 monthsComments : -Det inte är känt om de vacciner är interchangeable.Use: för att förhindra invasiv sjukdom orsakad av Neisseria meningitidis serogrupp B. (medikament.se)
 • Bakterier i slekten Neisseria kan gi alvorlig sykdom som for eksempel hjernehinnebetennelse (Neisseria meningitidis) og den seksuelt overførbare sykdommen gonorè (Neisseria gonorrhoeae). (uio.no)
 • Imidlertid har en vaksine mot gonorè inntil nå vært vanskelig/umulig å utvikle fordi gonorè-bakterien Neisseria gonorrhoeae forandrer seg så mye hele tiden og varierer sine overflateantigener. (uio.no)
 • Vid ovannämnda infektioner i genitala området och när det kan antas eller är fastställt att de har orsakats av Neisseria gonorrhoeae är det särskilt viktigt att ta del av lokal information rörande förekomsten av resistens mot ciprofloxacin och att fastställa känsligheten genom laboratorietester. (lakemedelsboken.se)
 • Adderat genotyp till labdiagnosen Neisseria gonorrhoeae. (pdfdrug.com)
 • De sexuellt överförbara smittämnena (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, HIV och Treponema pallidum) kommer fr.o.m. 1 juli att vara anmälningspliktiga även från laboratorierna, men anmälan ska ske avidentifierat med rikskod. (pdfdrug.com)
 • Bacteria Neisseria gonorrhoeae or Neisseria meningitidis, gonococcus and meningococcus on surface of skin or mucus membrane, isoderm icke receptbelagda recept . (nolifewasted.org)
 • Arbetet med den här studien började 2017 när en stam av N. meningitidis -bakterien isolerades från en svensk tonåring som dog av hjärnhinneinflammation orsakad av meningokockinfektion. (ki.se)
 • Animal Sulfadiazine Sodium Injection 33,3% Indikation: Sulfadimidin Sodium Injection används huvudsakligen för känslig Neisseria meningitidis meningit orsakad av behandling av patienter. (kexingpharma.com)
 • Neisseria meningitidis kan orsaka allvarlig invasiv sjukdom - framför allt sepsis, meningit eller en kombination av dessa. (internetmedicin.se)
 • Meningokocksjukdomar är ovanliga men allvarlig sjukdomar orsakade av bakterien Neisseria meningitidis.3 Meningokocksjukdom kan bland annat orsaka hjärnhinneinflammation (meningit) och blodförgiftning (bakteriemi och sepsis). (pfizer.se)
 • Meningit som orsakas av bakterien Neisseria meningitidis (även kallad "meningokockmeningit") kan särskiljas från meningit som uppstår av andra orsaker genom ett snabbt spridande petekialt utslag , som kan föregå andra symptom. (wikipedia.org)
 • Invasiv meningokocksjukdom orsakas av Neisseria meningitidis. (ki.se)
 • Vi fann att icke-kodade RNA mutationer i bakterien N. meningitidis förekommer nästan dubbelt så ofta i allvarliga fall av meningokocksjukdom, som är en ovanlig men allvarlig infektion som kan leda till döden. (ki.se)
 • I den här studien kopplar forskarna den icke-kodade RNA-molekylen RNA-termosensor, eller RNAT, i bakterien Neisseria meningitidis till utvecklingen av invasiv meningokocksjukdom. (ki.se)
 • Meningokockiemi orsakas av en bakterie som heter Neisseria meningitidis. (sjukdomarna.se)
 • Meningokockinfektioner orsakas av bakterien Neisseria meningitidis . (internetmedicin.se)
 • Färgad svepelektronmikroskopbild av bakterien Neisseria meningitidis. (ki.se)
 • I en studie som publiceras i tidskriften The Lancet Microbe kopplar forskarna RNA mutationer i bakterien Neisseria meningitidis till invasiv meningokockinfektion. (ki.se)
 • Invasiva meningokocksjukdomar är infektioner som orsakas av den gramnegativa bakterien Neisseria meningitidis, även kallad meningokock. (pfizerpro.se)
 • Bakterien Neisseria meningitidis grupp A, C, W135 och Y kan orsaka allvarliga och ibland livshotande infektioner som hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. (rxed.eu)
 • Vissa patogener är inte regelrätt kuftburna men kan transportera sig i luften på större avstånd än en meter: SARS-CoV, Bordetella pertussis, inflluensavirus, adenovirus, rhinovirus, Mycoplasma pneumoniae, grupp A streptokocker och Neisseria meningitidis. (pawelpaulkula.com)
 • Genotyp tillagt på Neisseria meningitidis (invasivt isolat). (pdfdrug.com)
 • Kolonimorfologiskt liknar N. meningitidis och H. influenzae varandra vid tidig avläsning av odlat likvorprov. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Oxidastest på kolonimaterial ger en bra vägledning då N. meningitidis är snabbt och kraftigt oxidaspositiv, medan oxidasreaktionen för H. influenzae kommer med viss fördröjning. (folkhalsomyndigheten.se)