• Att k nna sig utanf r kan dessutom v cka k nslor av vergivenhet, otrygghet, ngest, nedst mdhet och skam. (psykologiguiden.se)
 • Allt fler ungdomar s ker hj lp i prim rv rden f r stress, oro, ngest och nedst mdhet. (elevhalsan.se)
 • vid nedst mdhet, oro och/eller ngest. (aland.fi)
 • P webbplatsen har man ett tema kring psykisk h lsa d r du kan f information om: ensamhet, nedst mdhet, depression, ngest, psykoser, sj lvk nsla, s mn och stress samt andra besv r och diagnoser som har med psykisk h lsa att g ra. (lankskafferiet.org)
 • Det har visat sig att hund gare har generellt mindre ngest, och nedst mdhet. (hundibil.se)
 • Som exempel s har dysfori eller nedst mdhet, insomnia, irritabilitet, frustration eller ilska, ngest, koncentrationssv righeter, rastl shet, minskad hj rtfrekvens, kad aptit eller viktuppg ng rapporterats hos patienter som f rs ker sluta r ka. (ibogain.se)
 • Depression och nedst mdhet p verkar den sexuella lusten negativt, som i sin tur leder till en f rs mrad erektionsf rm ga. ven en del antidepressiva l kemedel kan p verka lusten och erektionsf rm gan negativt. (lastbryggan.se)
 • Medlet anv nds vid nedst mdhet och depression. (resonans.org)
 • De har kontrollerat regeringar, startat inb rdeskrig och internationella krig, orsakat sv lt och utbredd fattigdom, skapat str lande tider f r industriledare och depression f r de fattiga, sl ppt ut virus - tillverkade i laboratorier, d dat oppositionen. (galacticchannelings.com)
 • Orsaker till dessa kan vara en sv r depression (s k depressiv pseudodemens) eller annan psykisk sjukdom. (psykjouren.com)
 • Eftersom akut sorg skapar en stark stressreaktion, kan den s rjande k nna alla de k nslor som man upplever vid sv r stress. (idrelay.com)
 • Disa r en evidensbaserad metod med r tterna i kognitiv beteende terapi som f rebygger stress och nedst mdhet bland ton rstjejer. (elevhalsan.se)
 • Stress och nedst mdhet r inte ett tecken p svaghet, utan mer ett tecken p att man varit stark f r l nge. (svenskhalsokost.se)
 • Funkar ven bra vid f rkylning eftersom den r sleml sande samt vid stress, oro och nedst mdhet. (svenskhalsokost.se)
 • F r det f rsta tycker jag att det h r r ett j tte viktigt mne som visar hur otroligt sv rt det r att vara anh rig till n gon med alkohol och drog problem. (boksidan.net)
 • KBT fokuserar vanligtvis p sv righeter i h r-och-nu-situationen, och bygger p att terapeuten och patienten utvecklar en samsyn p individens problem. (samradsforum.se)
 • Dessa of rklarliga r dslor kan besv ra individen dag som natt och ofta har denne sv rt f r att ber tta om sina problem f r andra. (resonans.org)
 • har livsproblem eller andra somatiska problem som g r dem nedst mda. (kmrsverige.nu)
 • Har man problem med magen, kramper, diarr er, f rstoppning, svamp etc eller v rk i kroppen, problem med s mn, nedst mdhet eller hormoner och utmattningssymptom s r de de vanligaste besv r mina kunder kommer med. (naringsterapeuten.se)
 • D dina sv righeter att etablera v nskapsrelationer varit genomg ende genom livet och dina f rs k att ndra p detta ej gett resultat kanske du faktiskt beh ver professionell hj lp f r att komma vidare. (psykologiguiden.se)
 • Det r dock inte ovanligt att sv righeter inom en reflekteras i relationen till andra. (psykologiguiden.se)
 • Vanliga yttringar r varma vallningar i kombination med svettningar, s mnsv righeter, nedst mdhet, torra slemhinnor och minskad sexlust. (kroppsrike.se)
 • Det h r kan du vara vertygad om: N r man arbetar f r Gud finns inga sv righeter som man inte kan vervinna, ingen nedst mdhet som g r att man l mnar uppgiften, inga misslyckanden v rda namnet, hur fruktl sa resultaten n verkar vara. (escrivaworks.org)
 • Kognitiv terapi har starkt vetenskapligt st d f r behandling av en rad sv righeter och tillst nd. (olabrar.com)
 • Egenv rd l mpar sig vid tillf lliga besv r med nedst mdhet, huvudv rk, k nslor av sorg, s mnl shet, utebliven menstruation. (resonans.org)
 • Det kan ocks utveckla nedst mdhet p kortare sikt och dessutom att man utvecklar en oro f r framtida katastrofer. (barnsidan.se)
 • Varf r inte pr va att ta r d och f perspektiv utifr n, fr n n gon med h g kompetens, en riktig coach som ocks r utbildad legitimerad psykolog och socionom, med vana att p ett f rtroendefullt s tt hantera sv ra valsituationer och problemst llningar - dagligen. (eliazon.com)
 • I f rsta hand g rs en kartl ggning av sv righeterna i nuet, men det r ocks v rdefullt med en f rst else f r hur sv righeterna utvecklas ver tid. (olabrar.com)
 • De som liksom jag drabbats s sv rt att arbete inte r m jligt och dessutom m r b ttre de veckor ( dagar ) vi har sommar i Sverige, vill jag ge det r det att fundera p om klimatbyte inte skulle kunna vara till stor lindring. (angelfire.com)
 • Psykiska tillst nd som lindras av detta medel r: hum rsv ngningar, hysteri, s mnl shet, pl tsliga gr tattacker, sj lv mkan, skuldtyngdhet, undertryckt reaktion p vrede, r dsla f r att betraktas som dominerande, nedst mdhet och oro. (resonans.org)
 • ven om man kan k nna sig normal under korta stunder, r rastl sheten och stressen som regel sv r att avleda. (idrelay.com)