• Därigenom minskar nivåerna av LH och FSH (så kallad nedreglering). (kronansapotek.se)
 • Det innebär att kvinnan börjar med hormonstimulering av äggstockarna redan på mensens andra eller tredje dag och alltså slipper så kallad nedreglering med nässpray eller injektioner som hämmar kvinnans egen hormonproduktion i 2 veckor innan. (alltforforaldrar.se)
 • Förändringen berodde på en nedreglering av gener som är inblandade i metionin-omsättningen, säger Helena Jernberg Wiklund. (onkologiisverige.se)
 • Primär (genetisk) HLH är en immundefekt med defekt nedreglering av immunsystemet som företrädesvis drabbar små barn men som även förekommer hos ungdomar och (unga) vuxna. (cancercentrum.se)
 • En sådan nedreglering av Nrf2-systemet sker på människa i det minnesområde som skadas tidigt vid Alzheimers sjukdom, hippokampus. (gu.se)
 • En sådan nedreglering av Nrf2-systemet sker på människa i det minnesområde som skadas tidigt vid Alzheimers sjukdom, hippokampus, säljes dantoinal kostnad. (apoteksverige.life)
 • Det sker en uppreglering och en nedreglering av kollagensyntesen i senor efter träning men den verkar hänga ifrån 24-72 timmar (3). (traningslara.se)
 • Virusinfektionen leder till nedreglering av immunförsvaret vilket slutligen resulterar i T-cellslymfom. (wikipedia.org)
 • Det resulterar i allvarliga nedreglering av beta receptorer, vilka måttlig efedrin användning inte gör. (steroidsasap.org)
 • Agonist n nedreglering i lutealfas nedreglering 1:a mensdag, generisk omnic . (speakeasypress.com)
 • Detta utnyttjas bland annat vid nedreglering av immunförsvaret efter en inflammation. (ki.se)
 • Samtidigt kunde man påvisa en nedreglering av STAT1, en skyddsfaktor mot inflammation, hos hanmöss, medan en uppreglering av STAT1 noterades hos honmöss (se figur nedan). (ki.se)
 • Idag vet vi att denna nedreglering av CD1 bevarats under virusets evolution. (ki.se)
 • Dysreglering gällande hjärnans signalsubstanser kallat neurotransmittorer har konstaterats liksom störningar i hormonsystem med bl.a. nedreglering av serotonin och överaktivering av cortisol vilket i sin tur leder till ökad negativ aktivering av amygdala, med följder som oro, rädsla, irritabilitet och depressionstillstånd. (lfs-web.se)
 • Detta leder till en nedreglering av den kroniska inflammationen och minskar läkning med fibros. (onkologiisverige.se)
 • Behandling med omalizumab leder till nedreglering av antalet FcεRI-receptorer på de basofila cellerna hos. (medhub.se)
 • Följande livsmedel minskar AGE/ALE och bidrar till nedreglering av RAGE receptorn. (parkinsonpower.com)
 • Man har också funnit att en nedreglering av genen i cellmodeller skyddar mot celldöd. (xn--hlsofonden-q5a.se)
 • Vi tror att denna nedreglering i astrocyterna kan orsaka nervcellsdöd (astrocyten skyddar normalt nervcellen) och minnesbortfall i Alzheimer's sjukdom. (gu.se)
 • Vid det korta protokollet stimuleras äggstockarna utan föregående nedreglering. (livio.is)
 • I de två patienter där tumörprover kunde erhållas både före och efter behandling med Foxy-5, konstaterades en markant nedreglering av vissa genprodukter som är väsentliga för tumörspridning. (spotlightstockmarket.com)