• BNP (Brain Natriuretic Peptide) eller B-typ natriuretisk peptid har flera effekter, såsom vasodilatation av blodkärl, natriures, vilket innebär ökad eliminering av salt av njuren samt en ökad diures. (heartfailurematters.org)
  • Neprilysin inhibering orsakar en ökning av nivåerna av natriuretiska peptider som är viktig för att upprätthålla fluidum och natriumbalansen genom natriures, diures och vasodilatation som reducerar blodtrycket och hjälper hjärtsvikt. (medikament.se)