• Färre personer med tungt narkotikamissbruk i Göteborg är helt bostadslösa och injiceringsmissbruket minskar. (goteborg.se)
 • Senaste kartläggningen av tungt narkotikamissbruk i Göteborg ge-nomfördes 2011. (goteborg.se)
 • Den 13 november arrangerades ett halvdagsseminarium på Folkets Hus i Göteborg med fokus på Tungt narkotikamissbruk 2017 - En kartläggning inom Göteborgs Stad. (goteborg.se)
 • I centrum står svenska Ann-Marie som just har tagit sig ur ett tungt narkotikamissbruk. (albertbonniersforlag.se)
 • Hon har sammanställt en rapport om tungt narkotikamissbruk i Göteborg. (accentmagasin.se)
 • Narkotikapolitikens fokus ligger på missbrukaren och både alkohol- och narkotikamissbruk kan betraktas som ett utbrett samhällsproblem (Goldberg 2010, s.315). (docplayer.se)
 • 1 IDS-100 Situationer som stimulerar till alkoholkonsumtion eller narkotikamissbruk Namn Datum (år mån dag) I detta formulär finns listade ett flertal situationer i vilka många människor ofta dricker alkohol eller tar narkotika. (docplayer.se)
 • Är du anhörig till ett barn, en förälder, en vän eller ett syskon med alkohol- eller narkotikamissbruk? (sjukihuvudet.se)
 • Cirka 890.000 personer i Sverige lider idag av alkohol- och narkotikamissbruk (Socialstyrelsen, 2015). (sjukihuvudet.se)
 • Behandling mot alkohol- och narkotikamissbruk samt utbildning och arbetsträning bör erbjudas. (riksdagen.se)
 • Antalet personer med alkohol- och narkotikamissbruk ökar, men antalet hemlösa i Karlstad kommer att minska i år. (sverigesradio.se)
 • På mottagningen Iris kan du få information, rådgivning och behandling mot alkohol- och narkotikamissbruk. (vasteras.se)
 • narkotikamissbruk är att använda narkotika regelbundet så att det orsakar problem och skador på kroppen och hjärnan. (ne.se)
 • Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN eller EMCDDA av det engelska namnet, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) är ett organ inom Europeiska unionen, bildat 1993, med säte i Lissabon. (wikipedia.org)
 • Den är en omarbetning av rådets förordning (EEG) nr 302/93 om inrättandet av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk ( ECNN ) så att centrumets uppgifter utökas till nya missbrukstrender, i synnerhet när det gäller blandmissbruk (olaglig narkotika och laglig narkotika eller läkemedel). (europa.eu)
 • Centrumet ansvarar för att förse EU-institutionerna och EU-länderna med objektiva, tillförlitliga och jämförbara uppgifter om narkotika och narkotikamissbruk. (europa.eu)
 • Det ger också yrkesverksamma och utövare information om bästa praxis och nya forskningsområden om narkotika och följderna av narkotikamissbruk. (europa.eu)
 • Reitox sammankopplar nationella informationssystem om narkotika och är det viktigaste sättet för ECNN att utbyta data och metodologiska uppgifter om narkotika och narkotikamissbruk i EU. (europa.eu)
 • Detta efter information om ökat narkotikamissbruk bland ungdomar. (svt.se)
 • Genom information och utbildning möter organisationen föräldrar och ungdomar och informerar om droger och hur man upptäcker de tecken som kan härröras till ett eventuellt narkotikamissbruk - och inte minst, vad man kan göra! (vellinge.se)
 • Om läkemedlet är narkotikaklassat är det i så fall i juridisk mening ett narkotikamissbruk. (netdoktor.se)
 • I de fall narkotikamissbruk upptäcks sätts åtgärder omedelbart in för att få eleven att upphöra med missbruket. (arboga.se)
 • Påpeka narkotikamissbruk är ofta olagliga och problem med lagen kan följa dem fram i livet. (halsanet.com)
 • Många gånger handlar det om att de har ett narkotikamissbruk i början, säger Rickard Ekberg. (svt.se)
 • Psykiatriska sidoeffekter kan vara alkoholism, narkotikamissbruk och självmord. (web4health.info)
 • Om han dessutom återfaller i narkotikamissbruk är risken för våld överhängande. (svd.se)
 • Men vad ska erbjudas den som vill bli fri från ett narkotikamissbruk? (dagen.se)
 • Narkotikamissbruk är mindre vanligt men har stora medicinska konsekvenser för de berörda. (sbu.se)
 • Fries: Jag hade haft en bror som dött i sviterna av ett narkotikamissbruk, så lite erfarenhet hade jag men jag var ju ingen specialist. (25325.info)
 • Halvbritt och behandlas för Borderline samt Asperger Syndrom och kämpar väl mot ett tyngre narkotikamissbruk sedan dagen min bror omkom i en brand den 4:e februari 2012. (rorqvistplanet.org)