• Mora kommun har antagit en ny handlingsplan för arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) för åren 2017-2020. (mora.se)
 • Grunden för handlingsplanen är den strategi som regeringen har lagt fram i arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak för åren 2016-2020. (mora.se)
 • Mjölby kommun är en del av det nationella arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) som av regeringen sammanfattats i det övergripande målet om ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk. (mjolby.se)
 • Kommunen mäter också bruk av narkotika genom enkäter. (klippan.se)
 • Kan bruk av narkotika være knyttet til intelligens? (uio.no)
 • Sifo har på uppdrag av SvD gjort en undersökning om vad svenskarna tycker om narkotika och på frågan om bruk av narkotika bör avkriminaliseras svarar 83 procent nej, 5 procent är tveksamma och 12 procent svarar ja. (feber.se)
 • Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN eller EMCDDA av det engelska namnet, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) är ett organ inom Europeiska unionen, bildat 1993, med säte i Lissabon. (wikipedia.org)
 • Till stöd för beslutsfattandet samlar Europeiska Unionens centrum för kontroll av narkotika (EMCDDA, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) in från EU:s medlemsländer jämförbar och tillförlitlig information om användning av och skador orsakade av narkotika, samt metoder för att förebygga användning av och skador orsakade av narkotika. (stm.fi)
 • Enligt rekommendation från Världshälsoorganisationen (WHO) sätter CND narkotika och psykotropa ämnen under nationell kontroll. (stm.fi)
 • Enligt rekommendation från internationella nämnden för kontroll av narkotika (INCB) sätts narkotikaprekursorer under kontroll. (stm.fi)
 • En förteckning över narkotikaklassade läkemedel i Sverige är fogad som bilaga till förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika. (wikipedia.org)
 • Projektet är ett samarbete mellan den europeiska avloppsanalysgruppen SCORE och EU-organet ECNN, Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk. (accentmagasin.se)
 • 5 § Läkemedelsverket får, i andra avseenden än som anges i 5 a § , meddela föreskrifter om begränsningar i resandes rätt enligt 3 § andra stycket lagen ( 1992:860 ) om kontroll av narkotika att utan tillstånd föra in narkotiska läkemedel i Sverige. (lagen.nu)
 • Av 14 § LVFS 2011:9 (läkemedelsverkets föreskrifter) ska ansökan om innehav görs enligt 7 § lagen om kontroll av narkotika. (lawline.se)
 • Användandet av privata utförare vid transporter av frihetsberövade spårväg, 11 § tredje stycket lagen () om kontroll av narkotika, 5 § andra stycket lagen. (filasinternational.eu)
 • Vid närmare kontroll av vederbörande, hittades misstänkt narkotika på honom. (lindenytt.com)
 • Jämförande undersökningar visar att jämfört med flertalet andra europeiska länder är det få skolelever i Sverige som har prövat narkotika. (nsk.se)
 • Alkohol & Narkotika (A&N) är en tidskrift i Sverige, utgiven sedan 1907 av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). (wikipedia.org)
 • Den 1 - 2 oktober gick konferensen Sverige mot Narkotika av stapeln i Landskrona. (landskrona.se)
 • Sverige är ett av de få demokratiska länder i världen där själva bruket av narkotika är olagligt. (etc.se)
 • I Sverige klassas Cannabis som narkotika och är olagligt för alla att använda, köpa, sälja och tillverka (odla). (klippan.se)
 • De tog nycklar från personalen gick sedan in på en annan avdelning och fick tag på narkotika, säger Marie Andersson, kommunikatör på polisen. (svt.se)
 • I helgen beslagtog polisen i Eskilstuna en större mängd narkotika och ett skarpladdat vapen. (svt.se)
 • Munkedal När mannen återigen stoppades av polisen och körde påverkad av narkotika, körde polisen helt enkelt iväg med mannens bil. (bohuslaningen.se)
 • Tyvärr är det betydligt mer narkotika i omlopp och vi ser hur allt yngre personer snabbt börjar använda större mängder droger, säger Fredrik Westerholm, gruppchef vid polisen i norra Kalmar län. (barometern.se)
 • Under de senaste åren har polisen i Lund och Lunds nationer sett en oroväckande trend i en ökad användning av narkotika. (lundagard.se)
 • Du kommer inte bli anmäld till polisen av vårdpersonalen för att du tagit narkotika. (lundagard.se)
 • På bland annat Tappströmsskolan letade polisen efter narkotika förra veckan. (stockholmdirekt.se)
 • I sin jacka hade han då portionsförpackad narkotika, enligt polisen i överlåtelsesyfte. (partilletidning.se)
 • Söker du efter en marknadsplats där man kan köpa och sälja kokain, LSD, heroin, cannabis eller vilken narkotika som helst, och där polisen praktiskt taget inte kan göra någonting? (flashback.se)
 • Min fråga är att om jag kan på rättegången säga att det inte är narkotika så som åklagaren och polisen vill att det ska se ut. (lawline.se)
 • Vid tvåtiden i torsdags larmades polisen om ett misstänkt fall av narkotika på ett renoveringsarbete i Alby centrum. (mitti.se)
 • Ditt förslag gör det lagligt för alla ungdomar att ha narkotika i fickan och använda det. (nsk.se)
 • Vi vet att många ungdomar brukar narkotika, säger Lena Törnblom Löfquist, kommunpolis. (stockholmdirekt.se)
 • Att undervisa barn och ungdomar i tobak, alkohol och narkotika är inte enkelt. (skolverket.se)
 • I januari skrev jag här på Åsikten om en stor fransk undersökning som byggde på intervjuer med 30 000 franska ungdomar och där kopplingen mellan cannabis och annan narkotika visade sig vara mycket stark. (rns.se)
 • Utifrån lokala drogvaneundersökningar har vi sedan 2015 följt utvecklingen över ungdomars förhållningssätt till ANDT(alkohol, narkotika, doping och tobak). (karlshamn.se)
 • Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken ( ANDT ) ska stärka folkhälsan. (rattvik.se)
 • I samband med sitt utspel meddelade regeringen att de ska revidera nuvarande ANDT-strategi och då uppgradera N:et i strategin som står för narkotika. (nonsmoking.se)
 • Efter rekordåret 2017 minskade Tullens beslag av narkotika och dopningsmedel med nästan 15 procent i fjol. (tv4.se)
 • Men även att arbeta förebyggande gällande narkotika riktad mot unga och de som arbetar i ungas miljö, genom följande arbete. (arvidsjaur.se)
 • Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska. (mjolby.se)
 • Walter Kegö, Mobilisering mot narkotika, beskriver den internationella situationens påverkan på den svenska narkotikasituationen och Maria Renström, Mobilisering mot narkotika, beskriver vårt förebyggande arbete. (mynewsdesk.com)
 • Kriminalvården har nu blivit mer systematisk i sitt arbete mot narkotika. (metro.se)
 • Alkohol, narkotika, doping och tobak är ett område som har fortsatt hög prioritet för Karlshamn kommuns kommande arbete. (karlshamn.se)
 • Som ett led i detta arbete har regeringen tagit fram en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020. (mjolby.se)
 • Denna linje företräds framför allt av länder i Latinamerika, som framhåller hur kampen mot narkotika snarare än att lösa frågan lett till en våldsspiral. (omvarlden.se)
 • Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska. (mjolby.se)
 • Ansvara för en samlad uppföljning av alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Från ett kliniskt perspektiv har det uppmärksammats att personer som missbrukar eller är beroende av alkohol eller narkotika ofta samtidigt har psykiska och psykosociala problem. (sbu.se)
 • För att klassas som narkotika ska ett ämne anses vara hälsofarligt samt beroendeframkallande eller euforiserande. (wikipedia.org)
 • Det är regeringen som fattar beslut om vilka ämnen som ska klassas som narkotika eller på annat sätt hälsofarliga. (dinamediciner.se)
 • Utredningen Ålänningars alkohol-, narkotika- och tobaksbruk samt spelvanor 2016 har genomförts av ÅSUB på initiativ av social- och miljöavdelningen vid Ålands landskapsregering. (asub.ax)
 • Personer som använder narkotika kan dö av både direkta drogeffekter och av yttre omständigheter som kan ha samband med missbruket eller en i allmänhet riskfylld livsstil, till exempel sjukdomar, olyckor och våld. (drugsmart.com)
 • Antalet personer som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska. (mjolby.se)
 • I Finland dör ungefär två hundra personer per år av narkotika. (paihdelinkki.fi)
 • Det bedrivs ett stort samarbete inom EU och internationellt för att minska efterfrågan och tillgången på narkotika samt för att förebygga riskerna och skadorna i anslutning till narkotika. (stm.fi)
 • Strategins övergripande mål är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol samt ett minskat tobaksbruk. (mora.se)
 • Tullverket får efter samråd med Läkemedelsverket utfärda föreskrifter om förvaring av narkotika på tullupplag och tullager samt i frihamn. (lagen.nu)
 • med anledning av prop. 2020/21:132 En förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021-2025 Motion 2020/21:3958 av Sofia Nilsson m.fl. (riksdagen.se)
 • I propositionen lägger regeringen f ram en förnyad strategi för politiken avseende alko - hol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar (ANDTS-politiken). (riksdagen.se)
 • Regeringen föreslår att det övergripande målet för det fortsatta arbetet inom området ska vara: Ett samhälle fritt från narkotika och dopning med minskade medicinska och sociala skador or sakade av alkohol och spel om pengar samt ett minskat bruk av tobaks- och nikotinprodukter. (riksdagen.se)
 • Om godkänt frösort har använts samt en ansökan av direkt stöd lämnats in till behörig myndighet ska materiales ej betraktas som narkotika)Jag ska möjligtvis försvara mig själv och vill få stöd. (lawline.se)
 • Utredningen är en uppföljning i en serie av liknande undersökningar och kartlägger ålänningars bruk av Alkohol, Narkotika, Dopingspreparat och Tobaksprodukter samt Spelande (ANDTS). (asub.ax)
 • Vi har kännedom om att det förekommer narkotika, främst cannabis, på skolan och vi vill därför bjuda in till informationskväll gällande detta", skriver rektorerna i kallelsen. (aftonbladet.se)
 • Och de som har klinisk erfarenhet av missbruk har iakttagit kopplingen mellan cannabis och annan narkotika i årtionden. (rns.se)
 • Alkohol & Narkotika nummer 2/2019 når våra prenumeranter den 26 april. (can.se)
 • Kampanjen Nationer mot narkotika inleddes redan vårterminen 2019, men fördröjdes på grund av coronapandemin. (lundagard.se)
 • Välj blanketten "Läkarintyg om alkohol, narkotika, läkemedel" i tjänsten Beställ blankett. (transportstyrelsen.se)
 • Alkohol & Narkotika kom ut första gången 1907 och under de första 50 åren hade tidningen namnet Tirfing, efter ett svärd i den fornnordiska mytologin, och var en renodlad tidning för nykterhetsfrågor. (wikipedia.org)
 • Alkohol & Narkotika utkommer med 6 nummer per år. (wikipedia.org)
 • År 2007 firade tidskriften Alkohol & Narkotika 100-årsjubileum. (wikipedia.org)
 • Är du orolig för någon som missbrukar eller är beroende av alkohol, narkotika eller spel om pengar kan du kontakta oss för att anmäla din oro. (ystad.se)
 • Folkbildning mot narkotika i Stockholm: Konferens om. (mynewsdesk.com)
 • Vi tar fram kunskap för att stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med fokus på narkotika, för att på sikt minska bruket och brukets negativa konsekvenser. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska. (mjolby.se)
 • Malmö Centerpartiet bör arbeta för att avkriminalisera bruk och innehav av narkotika. (nsk.se)
 • MET är en manualbaserad behandling som syftar till att öka motivation och engagemang för förändring av tankar och beteende kring konsumtion av alkohol eller narkotika. (ystad.se)
 • Den regionala strategin utgår från det övergripande målet om ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk. (mjolby.se)
 • Frans Sporsén kräver en avkriminalisering av narkotika för eget bruk och argumenterar för att det minskar narkotikadödligheten. (gp.se)
 • 4 § För import och export av narkotika krävs tillstånd i varje särskilt fall. (lagen.nu)
 • 6 § Tullverket får meddela föreskrifter om att narkotika i vissa fall får importeras eller exporteras endast över de orter som anges av myndigheten. (lagen.nu)
 • Ansökan måste i detta fall ske hos läkemedelsverket, vid ett godkännande, så ska dessa preparat ej betraktas som narkotika. (lawline.se)
 • De greps i samband med att de förra sommaren transporterade narkotika till ett sammanlagt värde av 42 miljoner kronor. (polisen.se)