• I skrivelsen En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken redogör regeringen för en förnyad men fortsatt samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-politiken) för perioden 2016-2020. (regeringen.se)
 • Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk. (regeringen.se)
 • Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska. (regeringen.se)
 • Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska. (regeringen.se)
 • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska. (regeringen.se)
 • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska. (regeringen.se)
 • Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS) påverkar inte bara personen som använder det - det kan även påverka anhöriga och hela samhället. (ronneby.se)
 • Den här publikationen sammanfattar kunskapsläget om risk- och skyddsfaktorer för alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar (ANTS) hos barn och unga. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Det finns samband mellan användning av alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Den här e-publikationen ska bidra till en ökad kunskap om vilka risk- och skyddsfaktorer som är gemensamma för alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Rapporten har tagits fram av utredare på enheterna för alkohol-, narkotika- och tobaksprevention samt enheten för spelprevention och samordning ANDTS. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Riskfaktorer är faktorer som ökar risken för ett utfall, exempelvis att börja använda tobak, narkotika och alkohol eller att spela om pengar. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Frågorna i frågeformuläret gäller ditt bruk av narkotika (inte alkohol) under de 12 senaste månaderna. (web.app)
 • Till alkohol och droger räknas utöver alkohol och egentlig narkotika också de viktigaste läkemedlen som missbrukas och som i Narkotikatest under studietiden. (web.app)
 • I det här temanumret av Alkohol & Narkotika djupdyker vi i frågan om drogtester. (alkoholochnarkotika.se)
 • 115 år senare är Alkohol & Narkotika en tidskrift som granskar och bevakar forskning, politik och andra frågor inom drogområdet. (alkoholochnarkotika.se)
 • Modern forskning börjar nu kunna ge svaret på frågan varför en del människor utvecklar beroende till och missbruk av ämnen som narkotika, alkohol, tobak och vissa läkemedel. (riksdagen.se)
 • De höll en mycket intressant föreläsning om alkohol, narkotika, dopning och tobak för våra persisktalande medlemmar. (integrationsnatverk-goteborg.se)
 • Dette er et tema som stadig dukker opp i den offentlige debatten rundt alkohol og narkotika . (frieord.no)
 • Redaktionella illustrationer för den drogpolitiskt oberoende tidskriften Alkohol & Narkotika. (underlandetdesign.com)
 • På löpande basis har jag under ett par år tagit fram illustrationer åt tidskriften Alkohol & Narkotika. (underlandetdesign.com)
 • Skolan har i uppdrag att arbeta med alkohol, narkotika, dopning och tobak. (familjenhelsingborg.se)
 • Skol- och fritidsförvaltningen och Socialförvaltningen i Helsingborg har utformat webbsidan Verktygslådan som ska underlätta skolpersonalens arbete i ämnena alkohol, narkotika, dopning och tobak. (familjenhelsingborg.se)
 • ANDTS-samordnaren i Helsingborgs stad arbetar på socialförvaltningen med förebyggande arbete kring alkohol, narkotika, doping, tobak och spel. (familjenhelsingborg.se)
 • Alkohol, doping, narkotika och tobak - ett växande problem i Lund? (lu.se)
 • I regeringens strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDTS-strategin) 2022 noterade regeringen att alkohol, liksom rökning, är en betydande riskfaktor för cancer. (cancercentrum.se)
 • Missbruk" av narkotika innebär antingen överdosering av receptbelagda läkemedel eller läkemedel som säljs i gatuhandeln eller Narkotikatest.se är specialister på lösningar inom drogtester och drogtestning. (web.app)
 • Missbruk av narkotika kan ta sig många uttryck. (athenas.se)
 • Föreläsningarna om narkotika passar till bland annat utbildningsinstitutioner, föräldrar, vårdpersonal och beslutsfattare som vill veta mer om hur narkotikaanvändning och -missbruk kan ta sig uttryck, hanteras och förebyggas. (athenas.se)
 • Statens insatser riktas mot tillgången och efterfrågan på narkotika, i syfte att minska nyrekryteringen till missbruk, förmå personer med missbruksproblem att upphöra med sitt missbruk och att minska tillgången på narkotika. (lu.se)
 • Straffbart bruk av narkotika av visst slag konsumeras inte av straffbart eget innehav av narkotika av annat slag, även om den brukade narkotikan tidigare innehafts samtidigt som den narkotika som det straffbara innehavet avsåg. (lagen.nu)
 • En 15-åring rapporterad för olovlig körning, drograttfylla samt innehav av narkotika. (lidingosidan.se)
 • En 17-årig kille, rapporterades för innehav av narkotika. (lidingosidan.se)
 • Informationen nedan gäller bara för innehav av narkotika och inte för införsel, utförsel, tillverkning och handel (då krävs tillstånd). (lu.se)
 • Polisen i Göteborg kommer att göra en insats mot narkotika på Way out west i helgen. (svt.se)
 • Polisen i Östra Nyland har slutfört förundersökningen av ett fall av distribution av narkotika i Dickursby i Vanda. (poliisi.fi)
 • Samtidigt hade polisen planerat ett genomsök efter narkotika i arenan. (nwt.se)
 • Inne på toaletterna som är avsedda för just logernas gäster hittade polisen misstänkt narkotika. (nwt.se)
 • När matchen sen var igång besökte polisen toaletterna igen för att leta efter spår av narkotika. (nwt.se)
 • I en av logerna hittade polisen narkotika. (nwt.se)
 • Polisen Nina Gual, som varit med och gjort studien, Polisen omhändertog den misstänkta narkotikan och utförde narkotika test på ämnet som testade positivt för cannabis och kokain. (web.app)
 • Sedan den 1 april år 2011 har Polisen och Tullverket viss möjlighet att omhänderta och, i särskilda fall, förstöra missbrukssubstanser som ännu inte är klassade som narkotika, läkemedel eller hälsofarlig vara. (web.app)
 • För att klassas som narkotika ska ett ämne anses vara hälsofarligt samt beroendeframkallande eller euforiserande. (wikipedia.org)
 • Du kanske inte har hunnit tänka på att ditt barn kan ha kommit i kontakt med hasch eller marijuana, som gemensamt kallas cannabis, eller annan narkotika. (ronneby.se)
 • Genom att i webbportalen dela information om farliga substanser eller förändrat missbruksmönster ökar förutsättningarna att i ett tidigt skede upptäcka risker som kan leda till ökning av skador och dödsfall orsakade av narkotika. (folkhalsomyndigheten.se)
 • De, liksom övriga narkotikaklassade substanser, är listade i Läkemedelsverkets föreskrift 2011:10 om förteckningar över narkotika . (lu.se)
 • Resonemanget (läs förnekelsen) går ofta ut på att maffian kanske t o m vill legalisera narkotika för att ta över den lagliga marknaden. (cannabis.se)
 • Alla narkotika har egenskaperna att antingen ge upphov till eufori eller liknande rus eller vara beroendeframkallande eller att med lätthet kunna omvandlas i medel med sådana egenskaper. (carnegieinst.se)
 • av N Hallgren · 2001 - Vad som sägs i paragrafen är att narkotika antingen kan vara Den som handlar med läkemedel utan att ha tillstånd döms enligt en särskild lag, lagen Skillnaden mellan beroendeframkallande egenskaper och starkt Vad är skillnaden mellan ett villkorligt och ett normalt försäljningstillstånd? (web.app)
 • Regeringen har därför beslutat att pregabalin ska narkotikaklassas och tillhöra förteckning V i Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika, från och med den 24 juli 2018. (janusinfo.se)
 • En förteckning över narkotikaklassade läkemedel i Sverige är fogad som bilaga till förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika. (wikipedia.org)
 • Spyttest for narkotika som gir et raskt, enkelt og sikkert svar og kan detektere opptil 10 ulike narkotiske stoffer. (kondatex.no)
 • En 19-årig tjej rapporterades för misstänkt langning av narkotika samt brott mot knivlagen. (lidingosidan.se)
 • Navid talar med Wally Johnson som då var aktiv med filmen Mary and I, Erik Leijonmarck som är Generalsekreterare för ECAD (European Cities Against Drugs), Paradise Hotel- och Ex on the beach-deltagaren Arvid Stenbäcken som berättar om sin personliga relation till narkotika samt Filip Bromberg som är Generalsekreterare för Nätverket för Psykedelisk Vetenskap. (hurkanvi.se)
 • Systemet med uppräkningsdefinitioner av narkotika riskerar att bli överspelat av en rad nya, starka droger som skräddarsytts för att kringgå lagen. (carnegieinst.se)
 • Idag är ett stort antal droger med starkt narkotika-lika effekter kända. (carnegieinst.se)
 • Mot den bakgrunden råder det nolltollerans mot droger och narkotika inom AF, erkända studentföreningars och samarbetsföreningars verksamheter och förhyrda lokaler. (lu.se)
 • Han påstår inte att knark är bra utan snarare att narkotika - totalt sett, förmodligen, om något - är dåligt. (andreslaszlo.com)
 • Narkotika är bedövande eller stimulerande medel som påverkar centrala nervsystemet och kan ge beroende eller skador. (wikipedia.org)
 • När forskning och praktiska erfarenheter visat att ett ämne missbrukas med allvarliga skador på människors liv och hälsa som följd, kan medlet förklaras som narkotika. (carnegieinst.se)
 • Med andra ord: de som tillfredsställer befolkningens efterfrågan på narkotika kan inte få hjälp av statens våldsmonopol när konflikter uppstår, utan måste istället bygga sitt eget. (vlt.se)
 • Narkotika se nedan under resp rubrik. (web.app)
 • Vi förespråkar en pragmatisk narkotikapolitik som syftar till skademinimering - det vill säga att människor som missbrukar narkotika ska hjälpas snarare än att straffas. (meduppsala.se)
 • Skolan hävdade att en av M Heilig · 2016 · Citerat av 1 - Tullverkets beslag utgör en bråkdel av faktiskt insmugglad narkotika. (web.app)
 • Medicinsk användning av narkotika med läkares föreskrift (förskrivningsrätt) är den enda som är tillåten enligt lag. (wikipedia.org)
 • Då upptäcktes ett 80-tal fall av narkotika. (svt.se)
 • Det går naturligtvis att klassa varje nytt missbruksmedel som narkotika när det börjar säljas på svarta marknaden. (carnegieinst.se)
 • Det finnes veldig mange ulike rusmidler/ narkotika. (frieord.no)
 • är kriminaliserat är det vanligt att klassa den som använder narkotika som missbrukare, oavsett mängd. (web.app)
 • Så länge marknaden för narkotika fortsätter vara illegal spelar straffskärpningar för narkotikarelaterad brottslighet mindre roll. (vlt.se)