• Skillnaden mellan de b da definitionerna av vad som r knas som jordbruksf retag motsvarade i december 2010 cirka 10 000 n tkreatur, d r den nya definitionen gav fler djur. (jordbruksverket.se)
 • I registret finns information p varje enskilt djur om f delsedatum, k n, om djuret har kalvat eller inte samt vilken produktionsplats djuret befann sig p den 6 december. (jordbruksverket.se)
 • F r varje djur som finns i CDB ber kningsdagen h mtas uppgifter om f delsedatum, k n och om djuret har f tt n gon kalv. (jordbruksverket.se)
 • Vi f der upp n tkreatur och levererar 80 100 djur om ret till slakt. (litsdjurservice.se)
 • K p alltid MV-fria djur och kom ih g att anm la din bes ttning till G rd- och Djurh lsan n r du startar ny bes ttning, s att du f r den registrerad och f r automatisk p minnelse om provtagning. (gutefar.se)
 • Varken grisar eller kycklingar bidrar till en b ttre biologisk m ngfald, samtidigt som de konkurerar om samma f da som oss m nniskor, d rf r b r man kanske undvika att ta k tt fr n dessa djur. (ecoprofile.se)
 • Jag vet inte hur bra mj lken fr n dessa djur, men man ju g ra ost av mj lken fr n f r och getter. (ecoprofile.se)
 • H r finns information om sjukdomar som f ljande djur kan drabbas av: grisar, f r, getter, h star, hundar, katter, n tkreatur (kor), fj derf (h ns och kalkoner), vilda djur (t.ex. (lankskafferiet.org)
 • P Naturv rdsverkets sida kan du l sa om vad begreppet fridlyst inneb r samt hitta listor p vilka arter av djur och v xter som r fridlysta i hela landet eller enbart i vissa l n. (lankskafferiet.org)
 • P deras hemsida kan du f v gledning om hur du sj lv kan hj lpa och n r du b r ingripa om du hittar ett vilt djur som verkar vara i n d. (lankskafferiet.org)
 • Mina h star sparkas inte, men en dag blir de bli r dda f r dig och din v rdsl sa framhoppning d r det jag som f r skiten n r mitt djur laddar av en spark i skr ck. (hippson.se)
 • Till skillnad fr n m nniskan finns det inga djur (utom m jligen vissa schimpanser) som har sex f r n jes och njutningens skull. (cattagora.se)
 • Om alla katt gare skulle ta lite mera ansvar f r sina djur och kastrera dem, s skulle problemen med o nskade kullarna bli n stan obefintliga. (cattagora.se)
 • F rutom vissa apor, har djur en helt annan typ av sexualdrift/liv n m nniskor. (cattagora.se)
 • K tt fr n betande djur bidrar till att h lla marker ppna och till biologisk m ngfald, s rskilt naturbetesk tt. (giftfritt.se)
 • N rmare tusen djur uppges i intervju g nere och beta p de enorma mossar, som blev potatis krar i slutet av 1800 talet. (bjellum.se)
 • I 14 dagar har k lden h llit i sig och envisa rykten g r g llande att djur och kalvar omkommit i kylan, n got som dessv rre inte g r att verifiera. (bjellum.se)
 • N r bes ket verkst lles kommer f rden att g vidare till Uppsala d, den gamla medeltida Kungsg rden p kullen, som idag kallas rleberg, d r vi har ytterligare en grupp djur som genomlidit k lden under denna kalla vinter. (bjellum.se)
 • K p Vattenkar Prebac Polychoc Rund till n tkreatur & h star (Flera modeller) h r. (lgprodukter.se)
 • H star gnager v l p konstiga saker f r att de har mineralbrist, kanske r lika med n tkreatur? (alternativ.nu)
 • Jag k nner mig trygg n r jag rider i grupp p mina ungh star, s trygg man kan k nna sig antar jag. (hippson.se)
 • 1750 s ddes 6 tunnor uts de, j mte humleg rd och hade sl tter f r 2 h star, 18 n tkreatur och 20 sm kreatur. (genvagar.nu)
 • Tar upp djurs beteende i allm nhet och redog r ing ende f r det naturliga beteendet hos v ra vanligaste husdjur: h ns, h star, svin, f r, n tkreatur, hundar, katter, p lsdjur, m ss och r ttor. (adlibris.com)
 • Sl ktingar fr n Hultet eller R hult, som hade h st kom ofta och hj lpte till med v rbruket och ibland fick man l na h star p herrg rden f r att utf ra n dv ndiga arbeten. (eastgbg.se)
 • Tidigare n normalt r sk rden i full g ng. (infoom.se)
 • N r g sterna kte hem blev vi en katt mindre p g rden. (infoom.se)
 • Vidare nyttjar familjen M som en f ljd av boendet tr dg rden, vilken som n mnts inte ing r i arrendet. (notisum.se)
 • Porten mot ster skulle s kert kunna p st s vara av romansk snitt, ungef r som n r man ser ladug rden vid H ngers k lla i L rbro (ladug rden r inte med p bild), men om man klassificerar s dant vad g ller profana byggnader vet jag inte ehuru det s kert ing r i tidsbest mningen av ruinen p n got s tt. (guteinfo.com)
 • det finns r tt gott om steng rdesg rdar (staintun eller stainvastar som vi s ger) i omr det, rent av s m nga att jag inte riktigt f rstod hur det var t nkt - somt kanske r original fr n g rden, eller s kikade jag inte ordentligt. (guteinfo.com)
 • P bilden ser du det ovann mnda d da tr det d r det ligger n gra huggna stenar, och du ser ocks lite av de stainvastar som f ref ll mig ha annorlunda dragning varf r somt kanh nda h rde till g rden under medeltiden. (guteinfo.com)
 • F r stamdjur utg rs produktionsv rdet av de v rden som djuren har n r intr de till stamdjursbest ndet sker. (jordbruksverket.se)
 • Sv rfadern Johan Arvidsson testamenterade g rden Bygdetr sk 10 (Gammelg rden i Utansj n) i Ing rdsbyn, Burtr sk till sv rsonen Anders fr n Bygdetr sk 7 i Innansj n och dottern Sigrid som gifte sig 1732. (genvagar.nu)
 • I stilla sekelskiftesmilj kan du i g rdsbutiken k pa v ra egna gg,rapsolja och lammprodukter fr n g rden. (lantmat.se)
 • vernatta p v rt bed and breakfast - uthyrning av 15 b ddar - eller njuta av en fika i v rt kafé med farmors kakbuffé eller sm rrebr d med godsaker fr n g rden, h r p sterlen r det n rmre till himlen. (lantmat.se)
 • En dr flyttar h rifr n till fre Bosg rden. (bjellum.se)
 • Johannes Skarp sold kommer 1824 fr n Storeg rden S tuna. (bjellum.se)
 • Ett dokument som Vilson bjudit p finns antecknat att Fr ken W lborna Ewa Lind samt dess tillf rordnade Qurator wice H radsh fvdingen W lborne Herr Jonas Lejonstolpe, ang ende halfva fr lsehemmanet fvre Bosg rden Hornborga uti thetta H rad och Hornborga Socken bel get, som hon s ljer enligt k pehandling 1791 till n mndemannen v lf rst ndige Jonas Bengtsson r 1794. (bjellum.se)
 • f1745 kom fr n Ledsg rden r rusth llare h r fr n 99 d r 1810. (bjellum.se)
 • Vi minns ju att ven Lars Jonsson dog tidigt i tuberkulos och hustrun, r Maria dotter till ingen mindre n Jonas Bengtsson fr n Heljesg rden. (bjellum.se)
 • under honom Anders Anders f1810 fr n fre Skatteg rden. (bjellum.se)
 • Bosg rden i sin nuvarande brukningsstorlek fanns icke f rr n efter mitten av 1800-talet, d den vid tiden f r laga skiftet sammanf rdes av en m ngd sm hemmanslotter. (bjellum.se)
 • Senare har Inga-Lill och Gunnar Sl ttberg anv nt ladug rden till kennel och s lt m nga hundar fr n 1967 och 11 r fram t d de s lde till Margareta och Olle S derberg , som bygger till boningshuset rej lt. (eastgbg.se)
 • nnu sk rden av oljev xter, potatis och foderv xter har verstigit f rkrigsniv n, varvid bruttosk rden av saftfoderv xter (foderrotfrukter, melonv xter f r foderbruk och silofoderv xter) redan 1951 var 25 procent st rre n 1940. (bravepages.com)
 • Milj n som kycklingarna lever i r inte s stimulerande, och utevistelse med bete erbjuds endast KRAV-certifierad kyckling. (wwf.se)
 • Detta sker genom utbildning, forskning och milj analys, i n ra samverkan med n ring och samh lle. (vakanser.se)
 • Att v r konsumtion av mat st r f r en stor del av den totala milj p verkan r ingen direkt nyhet, utan det r nog n got de flesta i Sverige r ganska medvetna om. (ecoprofile.se)
 • Samtidigt som m nga klagar p k ttets milj p verkan importerar vi enorma m ngder k tt, ist llet f r att producera ekologiskt k tt i Sverige som r m ngfaldigt mycket b ttre f r milj n. (ecoprofile.se)
 • Bes k g rna Fuller naturreservat, men t nk p att omr det r fridlyst och att visa h nsyn f r naturen och den unika milj n. (fullerosateri.se)
 • Direktiv 86/278/EEG om skyddet f r milj n, s rskilt marken, n r avloppsslam anv nds i jordbruket inneh ller endast best mmelser om anv ndning av avloppsslam i jordbruket enligt artikel 1. (bjellum.se)
 • 28 a milj balken (om spridningen av avloppsslam p ett betydande s tt kan p verka milj n i ett Natura 2000-omr det). (bjellum.se)
 • Ett alternativ som st r till buds f r dig r att v cka ett nytt rende hos den lokala tillsynsmyndigheten i kommunen f r att beg ra f rnyade utredningar och eventuella tg rder enligt milj balken och att f ra rendet vidare till verpr vande instanser, om du inte erh ller de tg rder som du anser n dv ndiga. (bjellum.se)
 • Dra ner p godis, l sk, bakverk och snacks - de p verkar milj n men utan att bidra med s mycket n ring. (giftfritt.se)
 • Det r ingen l tt uppgift att n Sveriges milj m l. (klimatsmart.se)
 • I j mf relse med grisen kr vs n stan bara h lften s mycket foder f r att producera ett kg k tt. (wwf.se)
 • K ndes n stan grymt, dom hade det gott d r dom var och det f rs kte dom allt tala om. (infoom.se)
 • Man skulle n stan kunna s ga att landskapet r surrealistiskt, eller tminstone filosofiskt inspirerande, men d riskerar man kanh nda nerdragna gonbryn av b nderna i trakterna. (guteinfo.com)
 • Dessa stackars sommarkatter skulle bli f rre och kanske problemet till och med f rsvinna n stan helt. (cattagora.se)
 • Jag spenderade g r kv llen inne i stan en sv ng, f r att sedan ligga lamslagen p s ngen med musik i ronen. (nogg.se)
 • Vissa l s kan man stoppa i n stan vad som helst och det g r att ppna. (precisensan.com)
 • Statistiken framst lls genom bearbetning av informationen i CDB, som inneh ller aktuella uppgifter om samtliga n tkreatur i landet. (jordbruksverket.se)
 • FASS r det stora uppslagsverket n r det g ller information om l kemedel. (lankskafferiet.org)
 • Samma g ller grisfarmerna och n tkreaturen. (giftfritt.se)
 • P animalieomr det g ller att produktionsv rdet f r husdjuren n tkreatur, svin och f r inte enbart utg rs av slaktint kter. (jordbruksverket.se)
 • Kapseln inneh ller gelatin fr n n tkreatur. (holli.se)
 • Dessa f retag har antingen mer n 2,0 hektar kermark under eget bruk eller minst 50 kor eller 250 n tkreatur eller 50 suggor eller 250 svin eller 50 tackor eller 1000 h ns (inklusive kycklingar). (jordbruksverket.se)
 • Jordbrukarnas uppgifter i Jordbruksverkets Centrala n tkreatursregister (CDB) har utnyttjats ist llet f r enk tunders kning. (jordbruksverket.se)
 • K randena yrkar d rf r att TR:n f rklarar arrender tten f rverkad och f rpliktar Alf H att vid ventyr av avhysning avflytta fr n arrendest llet senast d 14 mars 1982. (notisum.se)
 • Vissa p st r att vi borde ta mer svink tt och kyckling ist llet f r n tk tt. (ecoprofile.se)
 • P detta sett f r man b de mj lk och k tt fr n en kossa, ist llet f r bara k tt, som man f r av att enbart ta k tt ifr n k ttkor. (ecoprofile.se)
 • Kor som betar konkurerar inte om samma f da som oss, utan omvandlar ist llet gr s till protein som r n got vi inte kan g ra. (ecoprofile.se)
 • Bilden ovan visar en del av ett f rr d som finns kvar sen 1200-talet, men det antas ocks att byggnaden kan ha anv nts som en kastal, dvs ett skyddstorn ifall pirater, r vare och banditer hade v garna f rbi (kanh nda d rf r st llet heter Kastelle, vilket kommer fr n latinets kastell och terfinns v l ocks i dagens engelska som castle, slott). (guteinfo.com)
 • F r n rvarande finns det 97.000 stora kollektivbruk i st llet f r de 254.000 sm som fanns den 1 januari 1950. (bravepages.com)
 • Den enda g ng man kan l sa om dessa bestar r n r de attackerar m nniskor i bilar. (svensktmodellflyg.se)
 • Ja dessv rre r det tyv rr s att att m nniskor sv lter p landsbygden! (svensktmodellflyg.se)
 • Enda f rdelen r att de omvandlar sitt foder mer effektivt n vad n tkreatur g r, men samtidigt kan de bara omvandla foder vi m nniskor sj lva kan ta, s det blir en energif rlust d r. (ecoprofile.se)
 • Det r ett mycket v lk nt faktum att mikroorganismer, som kar i antal mycket snabb och effektiv (fr n 2 till 5 000 000 000 000 000 000 000 p ett dygn med gynnsamma f ruts ttningar) trivs med m nga v rddjur i samma utrymme. (giftfritt.se)
 • Den industriella produktionen av kycklingar, laxar, n tkreatur och grisar har gjort k ttet billigt och l ttillg ngligt. (giftfritt.se)
 • ker n mligen bort p semester p torsdag, s det r d rf r jag undrar om mina varor hinner komma innan jag ker. (broderishoppen.se)
 • I brinnnande h gkonjunktur f rdas vi och varor mer n n gonsin p v garna. (bloggsite.se)
 • Men trots krigstidens oerh rda sv righeter f rs g kollektiv- och statsjordbruken i de stra distrikten regelbundet arm n och befolkningen med livsmedel och l ttindustrin med r varor. (bravepages.com)
 • Det sker ocks utsl pp av v xthusgaser vid lagring och spridning av g dsel, och fr n energianv ndning i stallar. (wwf.se)
 • M nga svenska kycklingproducenter anv nder ocks bioenergi f r uppv rmning, vilket minskar utsl ppen fr n energianv ndningen. (wwf.se)
 • Vi ter ocks dubbelt s mycket n t- och grisk tt. (giftfritt.se)
 • Med nyttig menar man oftast n ringsv rde men man kan ocks fr ga sig om den industriella maten r oh lsosam. (giftfritt.se)
 • Urvalsfel eller bortfallsfel f rekommer inte, eftersom denna statistik baseras p uppgifter fr n samtliga jordbruksf retag i den statistiska ramen. (jordbruksverket.se)
 • Den odlade arealen betr ffande samtliga jordbruksodlingar versteg 1952 f rkrigsniv n med 5,3 miljoner har. (bravepages.com)
 • I Sverige r det inte till tet att n bbarna p kycklingarna eller deras f r ldrar klipps av f r att f rhindra att f glarna plockar fj drar av varandra, vilket r vanligt i m nga l nder. (wwf.se)
 • Var och en f rst r vad som h nder, n r n gra f av dessa utvecklar motst ndskraft mot mediciner eller utvecklar sjukdomar, och ges m jlighet att f r ka sig. (giftfritt.se)
 • Sammantaget blir anv ndningen av bek mpningsmedel fr n odlingen av det foder som produceras i Sverige och den soja som importeras h gre n gr nsen f r r tt ljus (7). (wwf.se)
 • Till Sverige och Dalsland har det dock h rt fr n s l ng tid tillbaka, som man har historiska underr ttelser. (abc.se)
 • En ny metod f r ber kning av antalet n tkreatur i landet har inf rts fr n och denna statistiska unders kning i december 2002. (jordbruksverket.se)
 • Pr va att byta ut n gra r tter av n t, lamm, gris eller kyckling i veckan mot vegetariska r tter, eller minska p k ttportionen. (giftfritt.se)
 • Uppgifterna fr n och med 2010 r d rf r inte fullt j mf rbara med tidigare r. (jordbruksverket.se)
 • Uppgifterna i CDB har kompletterats med uppgifter fr n mj lkkvotsregistret och mj lkleveranserna i december 2002. (jordbruksverket.se)
 • vrig uppdelning av djuren efter lder och k n g rs utifr n uppgifterna som h mtats fr n CDB. (jordbruksverket.se)
 • Uppgifterna fr n mig skulle blifvit korrtare om jag haft mer tid. (abc.se)
 • Uppgifterna baserar sig p lantbruksregistret, n tkreatursregistret, f r- och getregistret samt g rdsunders kningen. (stat.fi)
 • Kan det finns n got mera frustrerande n just alla dessa myndigheter? (nogg.se)
 • Klicka h r f r en lista ver hus som f r n rvarande r tillg ngliga f r uthyrning. (fullerosateri.se)
 • Argumenten mot n tk ttsindustrin brukar vara de enorma m ngder metangas korna sl pper ut vid idissling, den enorma m ngd vatten det g r t vid framst llning av foder till djuren, kornas ineffektivitet att omvandla foder till protien, med mera. (ecoprofile.se)
 • 2) r korna de effektivaste djuren p gr nbete eller vore det b ttre med f r, getter eller n got annat? (ecoprofile.se)
 • Och innan den d r f rsta gruppen b rjade har vi aldrig haft n gon som har varit s tokig i att gnaga p allt, eller att de ska ner t i boxen och ta skitig halm. (alternativ.nu)
 • Annars s har f rsta sn n anl nt till stockholm, b ttre sent n aldrig. (nogg.se)
 • Under januari slaktades det n rmare 36 500 n tkreatur, av vilka 1 400 var kalvar. (jordbruksverket.se)
 • Jordbruksverket svarar efter n rmare ett rs bet nketid. (bjellum.se)
 • Mest k nd f r allm nheten r dock HIV som r varianten som ger sv r sjukdom p m nniska och apa. (gutefar.se)
 • F r att allm nhetens synpunkter skall kunna tillgodoses s ordnades en protestmarsch fr n Transdansen ut till omr det. (bjellum.se)
 • Ett Fri r f r kyrkliga tj nare skulle s ledes vara ett gudi behagligt beteende och rent allm nt borde tankar om arbetstidsf rkortning vara n got som tilltalade den h gre makten. (bloggsite.se)
 • K ttbutiken saluf r n t och gris med egen k ttdjursbes ttning av rasen Charolais. (lantmat.se)
 • D r finns ett stapeldiagram som visar att n tk tt, lamm och ost ger h gst utsl pp av v xthusgaser per kg produkt. (giftfritt.se)
 • Han beh ver inte en varg i n rheten. (svensktmodellflyg.se)
 • De ligger fr mst i sj n ra l gen vid M laren, p Herrg rdsomr det samt i n rheten av Fuller golfklubb. (fullerosateri.se)
 • Ta in p v gen mot R ng vid H sl vs kyrka, i n rheten av ngavallen. (lantmat.se)
 • I Norr gr nsar pastoratet till H gs ters Socken och till Sanne Socken i Bohusl n. (abc.se)
 • I Vester till Torps och Ryrs Socknar, samt Hede och Krokstads i Bohusl n. (abc.se)
 • Hans hustru Anna bodde kvar ytterligare n gra r och flyttade sedan till centrala Lerum. (eastgbg.se)
 • Det r f r n rvarande 1 anv ndare som tittar p det h r mnet. (precisensan.com)
 • I registret finns uppgifter bl.a. om djurs f delse, moder, ras, n r och p vilken produktionsplats djuret befinner sig. (jordbruksverket.se)
 • varm sommardag N?tt kvinnligt barn som ger mat till djuret Matande n?tkreatur f?r liten flicka p? (dreamstime.com)
 • F r att skilja p mj lkkor fr n vriga kor (kor f r uppf dning av kalvar) anv nds information fr n mejerierna om genomf rda mj lkleveranser i december m nad per produktionsplats. (jordbruksverket.se)
 • Svensk Mj lk publicerar utifr n sin kontrollverksamhet statistik (fr mst produktionsdata) ver mj lkkor och kor f r uppf dning av kalvar. (jordbruksverket.se)
 • Det b rjade n n g ng 2016, vi hade en grupp kalvar och de b rjade tugga p v ggarna av betong och allt av tr , sen gr va sig ner i halmen och k ka skitig halm. (alternativ.nu)
 • SV: Kalvar som gnager p allt. (alternativ.nu)
 • Ca 5-6 kalvar kan skymtas mellan vaksamma mammor, som inte skulle till ta att n gon n rmat sig. (bjellum.se)
 • Till f ljd av att parti-, sovjet- och lantbruksorganen inte gnat tillr cklig uppm rksamhet t odlingen av dessa n dv ndiga v xter, har likv l lin- och gr nsaksproduktionen i vissa omr den nnu inte n tt upp till f rkrigsniv n. (bravepages.com)
 • Man kunde inte se n gon skillnad mellan metoderna i det akuta stadiet. (hippson.se)
 • I vissa fall blir m rkningen efter ett tag sv r att l sa, men f rdelen r annars att den r v l synlig och kan avl sas n r som helst. (hippson.se)
 • Fr n och med r 2010 har definitionen f r vad som r knas som jordbruksf retag ndrats n got. (jordbruksverket.se)
 • Omkring 31 000 f retag i populationen hade n tkreatur i december 2002. (jordbruksverket.se)
 • 05. Nov Pet ngest och stress minskar Pet Remedy produkter fr n oss nu! (biofarm.fi)
 • H r finns bilder p n gra vanliga fiskar fr n svenska vatten och ven n gra fiskar fr n utl ndska vatten. (lankskafferiet.org)
 • Informationen om utedrift med n tkreatur r sammanst lld p uppdrag av Sveriges N tk ttsproducenter i samverkan med Jordbruksverket och LRF. (jordbruksverket.se)
 • Efter Brors tilltr de 1948 har inte Banken haft st rre husdjur n en hund och n gra h ns. (eastgbg.se)
 • SALFARM arbetar utifr n en professionell marknadsf ringsstrategi som kompletteras med en rullande 12-m naders f rs ljningsprognostisering. (salfarm.com)
 • tusentals faktiskt, varav n got dussin i Visby. (guteinfo.com)
 • Men det har faktiskt varit trevligt n gra av g ngerna. (nogg.se)