• F r lastningen var en s rskild brygga uppf rd, p vilken maskinerna drogs upp av h star och varifr n sedan lastningen skedde direkt p vagnarna. (swipnet.se)
 • Fr n sp ret k rdes maskinerna med h star in p utst llningsf ltet. (swipnet.se)
 • Till lantbruksm tet anl nde per j rnv g 437 h star , 672 n tkreatur , 341 sm kreatur , 15 hundar och 13 kdon . (swipnet.se)
 • De som blivit verbevisade d mas att b ta med ett antal h star och n tkreatur. (tacitus.nu)
 • B terna g ldades med ett antal h star och n tkreatur. (tacitus.nu)
 • grisar, n tkreatur, h star och f r, f r att avv rja vilda djur som vildsvin, vargar och hjortar eller f r l nga st ngsel med h g vegetation. (agrarzone.se)
 • H r finns information om sjukdomar som f ljande djur kan drabbas av: grisar, f r, getter, h star, hundar, katter, n tkreatur (kor), fj derf (h ns och kalkoner), vilda djur (t.ex. (kth.se)
 • Sista dagen, under mindre n 2 timmar, uppvisades 1.200 djur i ringen. (swipnet.se)
 • Det borde g att g ra ensilage till enstaka djur genom att anv nda de h r st rre plasttunnorna, fylla, packa h rt och sedan t cka med lite tjockare plast n som r i sops ckarna, sedan sy en korv i gr vre tyg eller plast som g r att fylla med vatten eller sand som tyngd och press runt om h gst upp i tunnan. (alternativ.nu)
 • F r djur gare som inte har tid att kontrollera batteriniv n med j mna mellanrum r en upps ttning med en 9V-batterienhet mer l mplig. (agrarzone.se)
 • De nordv stra f r f r, svin, vallhundar och fj derf n. (swipnet.se)
 • N dv ndiga Nödvändiga cookies lagrar inga uppgifter som kan kopplas till dig som person och de är inte möjliga att stänga av. (jordbruksverket.se)
 • M tet omfattade f redrag och verl ggningar ang ende jordbrukets olika n ringsgrenar samt utst llningar. (swipnet.se)
 • Fr n Gefle-Dala j rnv g hade skenor och sliprar l nats samt fr n Upsala-Gefle j rnv g spik, v xel och vriga material. (swipnet.se)
 • och 1.6) samt antalet n tdjur 1.12 r ven tillg ngliga enligt andra omr desklassificeringar och boskapsstorleksklass. (tilastokeskus.fi)
 • Uppgifterna baserar sig p lantbruksregistret, n tkreatursregistret, f r- och getregistret samt g rdsunders kningen. (tilastokeskus.fi)
 • Godt uts de och mulbete samt n dtorftigt h bol. (osterlenanor.se)
 • Mitten och n gra rader av de v stra av n tboskap. (swipnet.se)
 • Var sj lv v ldigt intresserad d eftersom man inte beh vde vara beroende av balplast i n gon form som inte r direkt billig att k pa in idag. (alternativ.nu)
 • EAA r en kalkyl f r jordbrukssektorn men innefattar inte jordbrukarhush llens int kter fr n annan verksamhet, s som skogsbruk eller anst llning. (jordbruksverket.se)
 • I posten int kter fr n n tkreatur ing r lagerf r ndringar. (jordbruksverket.se)
 • Int kter fr n direkters ttningar kade n got f r samtliga grupper av mj lkf retag. (jordbruksverket.se)
 • Branschen skriker n mligen efter yrkeskunniga, men f v ljer att utbilda sig. (laholmstidning.se)
 • Afzelius med ledning av p hans tid g ngse s gn om en evangelist vid namn Markus och efter honom flera skribenter anse n mligen, att stenen erh llit sitt namn efter en beryktad skald med detta namn som levde vid Kung Inges hov. (bjellum.se)
 • N stan h lften av bj rkpollen l ngs med ostkusten kan vissa r komma fr n Polen och Ukraina. (guteinfo.com)
 • Kalvk tt kommer fr n unga n tkreatur som n stan r fullvuxna, f rklarar Louise. (laholmstidning.se)
 • Det r en effektivare metod n den traditionella v xtf r dlingen.Redigeringen g r ocks att det produceras mindre av det oh lsosamma mnet tomatin. (guteinfo.com)
 • Hur ska n tkreatur effektivare kunna omvandla foder till nyttiga livsmedel och samtidigt minska utsl ppen av metan och kv ve? (klimatsmart.se)
 • De tv senare hypoteserna f refaller troligast, men vilken som r r ttast r ej gott att avg ra, en r platsen ej n rmare unders kts. (bjellum.se)
 • Svenska PeeWee kattstr r ett ekologiskt och milj v nligt kattstr som har funnits ett tag p marknaden och vi p Klimatsmart.se tycker att kombinationen ekologiskt och n rproducerat r kanon. (klimatsmart.se)
 • Grissvans fr n svenska grisar. (eurogroom.se)
 • Den utg r fr n fjol rets v rmeniv er och blomperiod hos bj rken med en tidserie 45 r tillbaks i tiden. (guteinfo.com)
 • Kolla g rna in f rra rets gr na tips fr n Elin och Per. (klimatsmart.se)
 • N r de unders kte fynden i mikroskop kunde de hitta gg fr n en parasit som r typisk i in lvor fr n kor, s m nniskorna verkade bland annat leva av in lvsmat som inte alltid var tillagad. (guteinfo.com)
 • Den visar en studie fr n brittiska forskare som unders kt fr kenfisken Acanthochromis polyacanthus vid Australiens nord stra kust.Forskarna studerade olika rev. (guteinfo.com)
 • LRF, Svensk Mj lk och Ekologiska Lantbrukarna satsar p att ka odlingen och anv ndningen av n rproducerat foder i Sverige. (klimatsmart.se)
 • Denna borg s ges ha tillh rt Kung Inge den ldre, som regerade i Sverige fr n omkring r 1080 och som efterl mnat ett flertal s gner och minnesm rken i bygden vid sj ns str nder. (bjellum.se)
 • Varifr n kommer maten vi ter och vad inneb r det egentligen att arbeta inom skogs- och lantbruk? (laholmstidning.se)
 • N r djuren ter kommer den n got slarvigt tuggade maten f rst till v mmen som r den st rsta, 175 liter hos fullvuxna djur och upptar 80% av den totala magvolymen Hanen (tjuren) har horn och är betydligt större än kon (cirka 20 %), vilket inom djurvärlden kallas att djuret har en utpräglad könsdimorfism. (semtante.com)
 • Brittiska forskare studerade fossilerat bajs fr n den plats d r de h r m nniskorna levt. (guteinfo.com)
 • P dessa ngar, helt n ra v gen och gr nsen mot Hornborga, l g nda tills f r n gra r sedan en st rre stenh ll, som bland ortsbefolkningen gick under ben mningen 'Markus sten', som av tskilliga forskare angives s som minne fr n Kung Inges tid. (bjellum.se)
 • TIPS: En fritexts kning kan ge fler bilder fr n samma plats/motiv. (skanskabilder.se)
 • Det var till och med en l rare som inte t kalvk tt f r att hen trodde att det kom fr n nyf dda kalvar, men s r det ju inte. (laholmstidning.se)
 • Till sin hj lp f r att demonstrera hur livet p landet fungerar fanns naturbrukselever fr n Munkag rdsgymnasiet och Segragymnasiet. (laholmstidning.se)