• Vid diarré hos nötkreatur skall djur yngre än 1 vecka ej behandlas. (apoteket.se)
 • 1 Försäkringar för nötkreatur Försäkring och riskbedömning Att ha djur innebär också att ta risken att de skadar sig, dör eller blir sjuka. (docplayer.se)
 • Skillnaden mellan de båda definitionerna av vad som räknas som jordbruksföretag motsvarade i december 2010 ca nötkreatur, där den nya definitionen gav fler djur. (docplayer.se)
 • Liksom andra djur har nötkreatur en blindtarm. (kalvportalen.se)
 • Enligt EU:s förordning om skydd för djur under transport får nötkreatur transporteras i 14 timmar, därefter en timmes vila för att vattnas, därefter ytterligare 14 timmar. (gardochdjurhalsan.se)
 • Fler djurslag har drabbats, förutom nötkreatur även får, häst och ett vilt djur som älg. (sva.se)
 • För användning vid diarré i kombination med oral rehydreringsbehandling för att reducera kliniska symtom hos kalvar, över 1 vecka gamla, och yngre icke lakterande nötkreatur. (apoteket.se)
 • Halsband för kalvar och nötkreatur. (lantbutiken.se)
 • Halsband för kalvar och unga nötkreatur inklusive oval länk och D-ring för bindning. (lantbutiken.se)
 • Figur A. Antal nötkreatur i december Antal nötkreatur Mjölkkor Övriga kor Kvigor, tjurar, stutar Kalvar Anders Grönvall, Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området. (docplayer.se)
 • I detta Statistiska meddelande redovisas variabeln: - antal nötkreatur i december 2014 för riket totalt och för följande slag av nötkreatur: mjölkkor, övriga kor, kvigor, tjurar och stutar samt kalvar med viss fördelning på djurens ålder m.m. (docplayer.se)
 • I december 201 7 fanns det dryga 1,4 miljoner nötkreatur i Sverige, varav en dryg tredjedel av dessa var kor, en knapp tredjedel var kvigor, tjurar eller stutar och en knapp tredjedel var kalvar under 1 år. (kalvportalen.se)
 • I regel ska nötkreatur ha vatten minst två gånger om dagen, kalvar ska ha fri tillgång till vatten. (trollwebsolutions.se)
 • Onsdagen den 21 november hålls ett symposium med kulturhistoriska och samtida perspektiv på nötkreatur. (sprakochfolkminnen.se)
 • Det är oklart hur vanligt hudsjukdomar är hos nötkreatur i Sverige men vissa, som hasskador, löss och ringorm, kan vara ganska vanliga. (sva.se)
 • Nötkreatur har utgjort ett vitalt inslag med stor kulturell laddning för landsbygdsbefolkningen i Sverige fram till våra dagar. (sprakochfolkminnen.se)
 • I samband med EU-inträdet 1995 blev Sverige genom EU-direktiv och EUbeslut ålagt att genomföra statistiska undersökningar om antalet nötkreatur två gånger per år och om antalet får, lamm och svin en gång per år. (docplayer.se)
 • Åren genomfördes alltså i Sverige, enligt EU:s regler, undersökningar om antalet nötkreatur och svin i december, vilka baserades på postenkäter till jordbruksföretagen. (docplayer.se)
 • Sverige har som enda land i världen lagkrav på att alla nötkreatur över sex månaders ålder ska få gå ut på bete sommartid. (gardochdjurhalsan.se)
 • Dessutom är många av grindarna tillverkade för att inte skada djuren om dina nötkreatur skulle känna sig trängda och börja sparka eller försöka klättra över grinden. (trollwebsolutions.se)
 • Det obemannade systemet för kontinuerlig vägning av nötkreatur spar både tid och ger bättre säkerhet för djuren och för lantbrukarens arbetsmiljö. (jordbrukaren.se)
 • Med ko avses vanligen en hona av arten nötkreatur (Bos taurus) som har kalvat, det vill säga fött minst en avkomma, och därför producerar mjölk. (wikipedia.org)
 • På svenska slakterier drivs nötkreatur vanligen in i en bedövningsbox, som kan ha mycket varierande utformning. (slu.se)
 • Från januari 2007 till och med juni 2012 gjordes bakteriologisk undersökning vid SVA av totalt 41 ögonprov från nötkreatur och 56 ögonprov från får. (sva.se)
 • Sett på längre sikt så har antalet nötkreatur minskat med drygt 11 % sedan december Antalet mjölkkor har minskat med 19 % medan övriga kor ökat med närmare 13 % sedan december Övriga kategorier har minskat i antal under denna period. (docplayer.se)
 • Flera raser av nötkreatur som är vanliga i Afrika och södra Asien har givit det svenska trivialnamnet sebu. (wikipedia.org)
 • Den 7:e juni lämnas nötkreatur från Odensala Gräskött® till slakt på Sörby Slakteri, vecka 24 får Grantelius leverans från Sörby (sen ska köttet hänga, helst till efter midsommar). (grantelius.se)
 • För användning vid akut luftvägsinfektion tillsammans med lämplig antibiotikabehandling för att reducera kliniska symtom hos nötkreatur. (apoteket.se)
 • Vi erbjuder akut veterinärvård för nötkreatur dygnet runt 24/7. (distriktsveterinarerna.se)
 • Dessa nötkreatur var fördelade i drygt 16 000 besättningar, varav cirka 3 500 besättningar hade mjölkkor. (kalvportalen.se)
 • Kor är honor inom arten nötkreatur som har kalvat. (99ord.se)
 • grisar och getter är mindre känsliga för tanniner än vad nötkreatur och får generellt är. (lrf.se)
 • Lamm och getter, samt övriga nötkreatur m.m. hade inte i ängarna att göra utan fick nöja sig med magrare bete i hagar och på hedar. (gotlandsangar.se)
 • Så görs statistiken Statistiken framställs genom elektronisk bearbetning av informationen i Jordbruksverkets centrala djurdatabas (CDB), som innehåller aktuella uppgifter om samtliga nötkreatur i landet, och information om mjölkleveranser för december 2014, den månad statistiken avser. (docplayer.se)
 • Ristimäki anser att det nuvarande antalet, drygt tusen nötkreatur, är lämpligt för att driva företagsverksamheten. (maaseutu.fi)
 • Enligt uppgifter från föreningen och hållbarhetsmärkningen KRAV så ligger antalet ekologiskt hållna nötkreatur i Västernorrlands län över rikssnittet. (webben7.se)
 • Antalet företag med nötkreatur fortsätter att minska och har gjort så i många år. (svensktkott.se)
 • Antalet nötkreatur och får blir allt färre på svenska gårdar medan antalet grisar och fjäderfä ökar. (landlantbruk.se)
 • Bland nötkreatur är det framför allt kor och kalvar som står för minskningen och antalet företag med mjölkkor är 200 färre jämfört med 2018. (landlantbruk.se)
 • Sett på längre sikt så har antalet nötkreatur minskat med drygt 11 % sedan december Antalet mjölkkor har minskat med 19 % medan övriga kor ökat med närmare 13 % sedan december Övriga kategorier har minskat i antal under denna period. (docplayer.se)
 • Mellan juni 2018 och juni 2019 har antalet nötkreatur och får minskat medan antalet grisar och fjäderfä har ökat. (faravelsforbundet.se)
 • Flera raser av nötkreatur som är vanliga i Afrika och södra Asien har givit det svenska trivialnamnet sebu. (wikipedia.org)
 • Det är inte känt hur vanligt ögoninfektioner är bland svenska nötkreatur. (sva.se)
 • Sedan tidigare ger FirstVet veterinärvård via videosamtal till husdjur och häst och nu tar även svenska får, nötkreatur och grisar för första gången steget in i den digitala vårdkedjan. (faravelsforbundet.se)
 • Och enligt deras uppgifter, som baseras på Jordbruksverkets siffror från juni 2018, så var 26 procent av alla nötkreatur i Västernorrland ekologiskt hållna. (webben7.se)
 • Totalt fanns det 332 294 ekologiskt hållna nötkreatur i hela landet i juni 2018. (webben7.se)
 • Du använder dokumentet Förenklad ansökan om undantag från kravet att hålla nötkreatur på bete/utevistelse för resterande del av säsongen 2018 som du hittar under Blanketter. (jordbruksverket.se)
 • Partihandel Nötkreatur 10 Injektion med hög kvalitet som lågt pris / billigt, ett av de Nötkreatur 10 Injektion ledande varumärkena från Kina, Hebei Kexing Pharmaceutical Co., Ltd. (kexingpharma.com)
 • Nötkreatur varierar mycket i storlek och vikt beroende på ras och kön. (gardtillbord.se)
 • Storlek : W35 * H26 * D18 cm detta Hermes Birkin 35cm nötkreatur hud ven Handväskor apelsin gyllene levereras med : Hermes lås , nycklar , clochette , sliprar , vård häfte , regnskydd , taggar och kopia av den äkta kvitto från en officiell Hermes butik. (kissadulttoys.com)
 • Vi är specialiserade Nötkreatur 10 Injektion tillverkare och leverantörer / fabrik från Kina. (kexingpharma.com)
 • Ta reda på vilket foder som är lämpligt för nötkreatur. (vomturmhaus.com)
 • Hem / Teleskopiska 5-rörs grindar för nötkreatur. (ofabskara.se)
 • Onsdagen den 21 november hålls ett symposium med kulturhistoriska och samtida perspektiv på nötkreatur. (sprakochfolkminnen.se)
 • Nötkreatur är inget undantag. (docplayer.se)
 • Med anledning av den rådande torkan har vi fattat beslut om att ge undantag från kravet på utevistelse på bete för nötkreatur som hålls för mjölkproduktion. (jordbruksverket.se)
 • För användning vid akut luftvägsinfektion tillsammans med lämplig antibiotikabehandling för att reducera kliniska symtom hos nötkreatur. (apoteket.se)
 • Nötkreatur kan drabbas av centralnervösa symtom eller, mindre vanligt, septikemi på grund av listerios. (umbraco.io)
 • Sjukdomen är relativt ovanlig hos nötkreatur i landet. (umbraco.io)
 • Den har ett relativt högt innehåll av protein och lättillgängliga näringsämnen som nötkreatur har stor nytta av. (hdbiorec.se)
 • Från januari 2007 till och med juni 2012 gjordes bakteriologisk undersökning vid SVA av totalt 41 ögonprov från nötkreatur och 56 ögonprov från får. (sva.se)
 • Under betessäsongen ska du se till att dina nötkreatur i din mjölkproducerande besättning kommer ut och har tillgång till betesmarken minst sex timmar i sträck varje dygn. (jordbruksverket.se)
 • 30 dygn för nötkreatur som är födda under februari månad. (jordbruksverket.se)
 • Nötkreatur saknar som alla oxdjur framtänder i överkäken. (gardtillbord.se)
 • Vid import av nötkreatur måste Jordbruksverkets krav vara uppfyllda. (sds-web.se)