• Mykoplasmainfektioner kan behandlas med antibiotika , i första hand tetracyklin och erytromycin , som hämmar bakteriernas syntes av proteiner. (wikipedia.org)
  • Mykoplasmainfektioner bör behandlas med antibiotika så snart sjukdomen misstänks, eftersom det annars är stor risk för en kronisk sjukdom med upprepade insjuknanden under djurets hela liv. (agria.se)
  • Ofta måste djuret även behandlas med ytterligare något antibiotikapreparat mot de följdsjukdomar som ofta hänger samman med mykoplasmainfektioner. (agria.se)
  • Samtidigt ska man komma ihåg att de flesta mykoplasmainfektioner ger lindriga luftvägsinfektioner och då behövs inte antibiotika, säger Christer Norman, allmänläkare vid Smittskyddsinstitutet. (vardfokus.se)
  • Råttor är tyvärr sjukdomsdrabbade djur, det är allt från mykoplasmainfektioner till tumörer. (weebly.com)
  • mykoplasmainfektioner, sjukdomar orsakade av bakterier tillhörande familjen Mycoplasmataceae . (ne.se)