• Mycorrhiza översätts svamprot från grekiskan och är ett symbiotiskt förhållande mellan svamp och växt men är också en svamp. (hemmaodlat.se)
  • Jorden grävs heller inte om, eftersom man inte vill störa samspelet mellan växter och svamp, mycorrhiza, där svamparna bildar extra rötter åt växterna och växterna ger socker till svamparna. (nrm.se)
  • Vissa svampar och dess rotsystem, s.k. "mycorrhiza" (myco = svamp, rhiza = rot), levererar dessutom denna näringsblandning in i växternas rötter. (blogspot.com)
  • Plantering sorter av Chandler sort, som är nödvändiga för växtsäsongen, erhålls genom att interagera med mygget i svampen, den så kallade mycorrhiza, en symbios som ger näring till svamp och buskar. (punchalo.com)
  • Mycorrhiza svamparna hjälper dessutom plantan med att undvika stress vid t.ex. (biobasiq.se)
  • Efter några år har plantan etablerat sig med ett naturligt rotnät tillsammans med mycorrhiza-svamparna. (biobasiq.se)
  • Mycorrhiza can be regarded as energy and nutrient switches in the plant roots and it is suggested that more studies on mycorrhizal carbon relations are necessary. (lu.se)
  • Om för mycket fosfor tillsätts så kan mycorrhiza ha en negativ inverkan på tillväxten (svampen fortsätter jobba och ger inte mycket tillbaka, energiförlust). (hemmaodlat.se)