• mycoides LC, Mycoplasma capricolum subsp. (sva.se)
  • Mottagarcellen var en annan art av Mycoplasma - M. capricolum . (onunicornsandgenes.blog)
  • Mycoplasma mycoides och satt in det i en cell av en närbesläktad bakterie Mycoplasma capricolum, och på så vis har de så att säga bytt art. (blogspot.com)
  • Vad gäller den information de lagt in i genomet, så är den en exakt kopia av genomet från Mycoplasma mycoides . (onunicornsandgenes.blog)