• Observera att okomplicerad bakteriell vaginos bör uteslutas innan provtagning för M. hominis . (folkhalsomyndigheten.se)
  • M. hominis är en av fyra arter inom genus Mycoplasma som är associerad med infektioner hos människa. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Kolonier av M. hominis förekommer regelbundet i och kring underlivet hos sexuellt aktiva män och kvinnor, och bakterien har associerats med barnsängsfeber. (wikipedia.org)
  • M. hominis växer på fasta odlingsmedier med typiska kolonier med utseende som "stekt ägg" (bull´s eye), det vill säga med en distinkt central upphöjd förtätning. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Till skillnad från övriga humanpatogena mykoplasmor växer M. hominis också inom en vecka med mycket små kolonier på ordinära bakteriologiska substrat som hematinagar och blodagar. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Odling är dock fortfarande den mest utbredda tekniken för påvisande av M. hominis , och bakterierna växer bra på speciella selektiva medier. (folkhalsomyndigheten.se)