• Slutligen är läkemedlet aktivt mot intracellulära bakterier: Brucella spp, Chlamydia trachomatis, Legionella spp, Mycoplasma hominis. (lakesidemedicalmusings.com)
  • Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, peptostreptokocker och Bacteroides-arter är de agens som oftast kan identifieras i amnionvätska (grupp B- streptokocker och E-coli är vanligaste orsak korioamnit vid Preterm Premature Rupture of Membanes PPROM). (docplayer.se)
  • Aztrin är verkligen en semisyntetisk makrolid convential medicinsk kemiskt associerat med erytromycin som är energisk mot de flesta typer av g bra liksom g ogynnsamma organismer till exempel släktet Staphylococcus, H. aureus, H. pneumoiane, H. pyogenes, H. agalactiae , Haemophilus influenzae samt parainfluenzae, Moraxela catarrhalis, Bacteroides fragilis, Escherichia coli, Bordetella ssp. (halsahealer.com)
  • Mycoplasma agalactiae , en bakterie vi inte har i Sverige, förkommer också. (sva.se)