• Ett flertal olika arter kan infektera fisk, men det är framförallt Mycobacterium marinum , M. fortuitum och M. chelonae som orsakar sjukdom. (sva.se)
  • Mycobacterium marinum, M. fortuitum och M. chelonae är de vanligaste arterna som orsakar sjukdom på laxfiskar och akvariefiskar. (sva.se)
  • Infektion med mykobakterier hos varmvattenlevande fisk ( Mycobacterium marinum , M. fortuitum , M. chelonae med flera) ger ofta ett långsamt och smygande sjukdomsförlopp hos infekterade fiskar. (sva.se)
  • Zebrafiskar muntliga intubation har exempelvis använts i studien av Mycobacterium marinum och Mycobacterium peregrinum infektion 1 . (jove.com)
  • Dessutom, vissa marina livet är utmärkta omega 3 källor Gelkapslar. (sverigeapotek.eu)