• Marfans syndrom beror på en mutation i genen FBN1 som finns på kromosom 15 (15q21.1). (hsan.se)
 • Även sicklecellanemi är en ovanlig och ärftlig sjukdom som beror på en mutation i hemoglobigenen. (lakemedelsvarlden.se)
 • Effekten beror på en specifik mutation i IGF2-genen som har blivit allt vanligare hos tamsvinen genom avel. (fof.se)
 • Dödligheten beror bland annat på vilken typ av mutation det är samt på andelen skadade mitokondrier, vilket dessutom skiljer sig mellan olika vävnader i kroppen. (naturvetarna.se)
 • hereditary fructose intolerance) beror på en genetisk mutation i genen för ett enzym som behövs för att omsätta fruktos. (blogspot.com)
 • Sjukdomen beror på en mutation i Huntington-genen. (web.app)
 • En mutation (nollmutation eller amorf mutation) som leder till att inget kollagen 1 bildas från den ena COL1A1 -genen eller COL1A2 -genen kan leda till att det bildas en mindre mängd kollagen med normal struktur (från den icke-muterade genen). (socialstyrelsen.se)
 • Uppskattningsv 20% av patienterna med JP har mutation i SMAD4-genen och lika stor andel har mutation i BMPR1A-genen. (sahlgrenska.se)
 • Patienter med mutation i SMAD4-genen kan också ha ärftlig hemorragisk telangiektasi (hereditary hemorrhagic telangiectasia - Mb Osler). (sahlgrenska.se)
 • Treacher Collins syndrom orsakas oftast av en förändring (mutation) i genen TCOF1 , belägen på den långa armen av kromosom 5 (5q32-q33.1). (socialstyrelsen.se)
 • Men för mycket länge sedan uppstod en mutation i genen för IGF2 hos ett svin. (fof.se)
 • Forskare i USA lyckades år 2016 kartlägga den genetiska bakgrunden till sjukdomen som visat sig bero på en mutation i genen RAB3GAP1. (skk.se)
 • BRAF-hämmare som har god effekt på melanompatienter vars tumörer har en mutation i BRAF-genen. (vetenskaphalsa.se)
 • Vi undersökte patientens arvsmassa ifrån ett blodprov avseende förändringar i arvsanläggningen (genen) för komplement faktor H. Vi fann att en hittills okänd mutation stört utsöndringen av faktor H ifrån de cellerna som producerar den. (avhandlingar.se)
 • Om en individ är heterozygot för en recessiv mutation, kommer ändå den dominanta genen att uttryckas i fenotypen. (ehinger.nu)
 • Ungefär 1:1000 till 1:500 personer i den allmänna befolkningen föds med en ärftlig mutation i BRCA1- eller BRCA2-genen, men hos personer med ashkenazisk judisk härkomst är mutationsfrekvensen för en av dessa gener ungefär 1:40. (theportugalnews.com)
 • Kvinnor som bär på en patogen mutation i BRCA1- eller BRCA2-genen kan också överväga alternativ till profylaktisk kirurgi. (theportugalnews.com)
 • Vi känner till över 2 000 olika mutationer i CFTR -genen, varav minst 242 orsakar CF. 7 Om båda CFTR-generna som ärvs har en mutation som orsakar CF, föds man med CF. Människor med CF har antingen två uppsättningar av samma CFTR -mutation eller två olika CFTR -mutationer. (cfsource.se)
 • I cancerceller leder en mutation i TP53-genen till ökad celltillväxt. (cancer.nu)
 • Denna mutation innebär att en del av den 17:e kromosomen är borta, nämligen den del av kromosen där TP53 genen finns och orsakar likartade förändringar som vid mutation i TP53. (cancer.nu)
 • Även om patienten inte har denna mutation vid tidpunkten för diagnos så kan den uppstå i senare skede av KLL-sjukdomen varför analys bör upprepas precis som för TP53-genen. (cancer.nu)
 • År 2005 hittades en aktiverande mutation i JAK2 genen (JAK2V617F) vilken ger en konstant påslagen hematopoes. (rahfo.se)
 • Detta är en "gain of function" mutation så en kopia räcker för att sjukdomen skall utvecklas och den är således autosomalt dominant vilket innebär att varje barn har 50% risk att ärva genen. (medicinare.nu)
 • Över 90 procent av alla fall av osteogenesis imperfecta orsakas av en förändring (mutation) i någon av de gener som är mallar för (kodar för) tillverkningen av kollagen typ 1, COL1A1 på kromosom 17 (17q21.31-q22) och COL1A2 på kromosom 7 (7q22.1). (socialstyrelsen.se)
 • Sjukdomarna inom Zellwegers syndromspektrum orsakas av en förändring (mutation) i någon av de gener som alla är mallar för tillverkningen av (kodar för) något av de proteiner (peroxiner) som är nödvändiga för uppbyggnaden av peroxisomerna. (hsan.se)
 • Forskare började undersöka vad för diagnos det kunde röra sig om och har upptäckt att sjukdomen orsakas av en mutation i en gen som kallas MIR140. (nyteknik.se)
 • En förutsättning för att det ska kunna genomföras är att vi har konstaterat att sjukdomen orsakas av en mutation i släkten. (demenscentrum.se)
 • Den ärftliga formen av sjukdomen kan orsakas av en mutation på någon av tre gener: CCM1, CCM2 och CCM3. (sallsyntadiagnoser.se)
 • Downs syndrom orsakas av en recessiv mutation i dubbel uppsättning. (ehinger.nu)
 • Huntingtons sjukdom orsakas av en dominant mutation. (ehinger.nu)
 • Hjärnsjukdomen kan ärvas över Huntingtons sjukdom (HS) är en ärftlig neurologisk och neuropsykiatrisk sjukdom som orsakas av en mutation i den så kallade Huntingtongenen. (web.app)
 • Det handlar om den ovanliga ögonsjukdomen Biallelic RPE65 mutation-associated retinal dystrophy som orsakas av en muterad gen och som kan leda till blindhet. (genetik.se)
 • För den som minns begreppet "autosomal recessiv" från genetiklektionerna i skolan minns också att en sjukdom med detta nedärvningsmönster sitter på de somatiska kromosomerna (det vill säga inte könskromosomerna X eller Y) och att det krävs en mutation från både mor och far för att sjukdomen ska utvecklas. (blogspot.com)
 • Hos immunförsvaret genomgår B-celler somatisk mutation under en process som kallas för affinitetsmognad. (wikipedia.org)
 • Att konst nu betraktes som en motor för ekonomi och för produktionen av subjektivitet är så att säga en mutation i dess själva DNA, som bland annat kallas för upplevelseekonomi och kreativa industrier. (galleribox.se)
 • Kan du ge ett exempel på en genetisk mutation eller en evolutionär process som kan öka informationen i genomet? (wordpress.com)
 • Om en mutation som påverkar blomstjälk och fick en enda blomma färg chimär, sedan och denna genetisk mutation kan testas i tid. (senpolia.ro)
 • Ungefär 18 patienter , både vuxna och barn med en specifik mutation, ska ingå i studien som just har startat. (lakemedelsvarlden.se)
 • Mutation är en förändring i det genetiska materialets mängd eller kemiska struktur. (xn--vrnamo-bua.nu)
 • Vi hade en aning om att den genetiska mutation som tog bort de här elefanternas betar också dödade hanarna, säger Shane Campbell-Staton, evolutionsbiolog vid universitetet Princeton som lett studien, till The New York Times. (omni.se)
 • Angorakaninernas ull växer hela livet pga en mutation av gener. (angoragarnet.com)
 • Ett nytt mycket intressant fynd i samma studie var att en single nucleotide variant i ett område mellan två gener (HBS1L och MYB) vid JAK2 positiv MPN i första hand utvecklades till essentiell trombocytemi medan samma mutation hade en skyddade mot utveckling av polycytemia vera. (rahfo.se)
 • sport (en spontan mutation) och hittades i en helröd planta i Californien hemma hos Mr (Max? (nillapillaspelargoner.com)
 • Clemenules-sorten var en spontan mutation av Clementina Fina-trädet som uppkom år 1953 i Nules, en by som ligger cirka 50 km från Bétera. (crowdfarming.com)
 • I Sverige finns det en specifik lantras - Bohuslän-Dals Svarthöna (Bild 1) - med fibromelanos och forskarna fann att dessa hönor bär exakt samma mutation som sina kinesiska släktingar. (uu.se)
 • Mutation 11778 är den vanligaste varianten i Sverige. (lhon.se)
 • Hos personer med mutation i POLR1C har ärftlighetsgången varit autosomal recessiv. (socialstyrelsen.se)
 • Den röda färgen har uppkommit genom en mutation, det vill säga en slumpartad förändring av arvsanlagen. (tiveden.se)
 • Variationerna som våra tammöss visar upp, har uppkommit genom genfel/mutation i A B C D E och P-generna. (ifokus.se)
 • Blommornas röda färg har uppstått genom mutation. (stenkallegarden.nu)
 • Jag utredde och fann att det handlade om en dittills okänd ärftlig variant av diabetes insipidus uppkommen genom mutation, säger läkaren Johan Jendle till Nya Wermlands Tidningen på nätet. (medrek.se)
 • Hos katt har man hittat två separata mutationer hos maine coon (A31P och A74T) och en mutation hos ragdoll som alla tycks kunna orsaka HCM. (web.app)
 • Feta, men i övrigt friska, personer med en särskild mutation löper sju gånger högre risk att drabbas av levercancer än andra feta. (medrek.se)
 • Naturlig mutation från Kanada, närmare bestämt från Albertas bergstrakter. (xn--vrnamo-bua.nu)
 • Den första namngivna kultivaren, troligen en naturlig mutation av den vilda luktärten. (raravaxter.se)
 • The utility of combined mutation analysis and microRNA classification in reclassifying cancer risk of cytologically indeterminate thyroid Finserve Nordic AB ("Finserve") is a Swedish company licensed to manage UCITS funds, AIF funds and discretionary portfolios. (web.app)
 • Efter konsultationen om genetisk rådgivning beräknas sannolikheten för att ha en mutation i BRCA1- och BRCA2-generna, med hänsyn till familjehistoria (inklusive den hos friska individer). (theportugalnews.com)
 • Ofta, men inte alltid, kan man påvisa en mutation i en av de sk DYT-generna. (firebaseapp.com)
 • En mutation är ett genfel, dvs ett fel i arvsanlagen. (ifokus.se)
 • Storleken på QT-förlängningen som av QT Lång - Lång QT syndrom (LQTS) genotyp (gen och mutation) samt fenotyp (symtom, i.a. svimning, samt graden av QT förlängning på EKG) och modifierande faktorer symtom och den allvarliga risken för oförutsägbar QT-förlängning som leder till proarytmisk potential hos människor, fann ANSM att nytta-riskförhållandet för Upprepade episoder på kort tid är vanligt. (web.app)
 • De har en mutation i PTEN - tumörsuppressorgenen , deletioner i kromosom 10 och amplifering av EFGR - onkgenen . (wikipedia.org)
 • Dessa tysta hannar är mutanter, där anlaget "plattvinge" förorsakas av "en mutation i syrsans X-kromosom. (genesis.nu)
 • Neurofibromatos (NF), även känd som von Recklinghausens sjukdom är en neurologisk sjukdom som är resultatet av en mutation i cellens sjuttonde kromosom. (allthefunofthefairmusical.com)
 • Den är en fördel redan tidigt i livet, då män som drabbas av en mutation i den ena kromosomen inte har något skydd, medan kvinnor har en extra kromosom som kan kompensera för skadan. (web.app)
 • Låggradiga gliom (astrocytom grad I och II) kan också ha mutation i TP53 / IDH1 / IDH2 . (wikipedia.org)
 • Vid transformation bör analyser göras för MYC-translokation, TP53-mutation (eller IHC avseende p53) samt Ki-67. (cancercentrum.se)
 • Under torsdagen upptäcktes en ny, inhemsk mutation av coronaviruset i södra Finland. (annikadahlqvist.com)
 • Trippelnegativ bröstcancer är vanligare bland unga kvinnor, kvinnor med afrikanskt ursprung samt bland kvinnor med en ärftlig form av bröstcancer (mutation i bröstcancergenen BRCA-1 eller BRCA-2). (web.app)
 • These data show the influence of a single mutation (E484K) present in SARS-CoV-2 B.1.351 and P.1 lineages on the neutralising activity of convalescent (infected with Kemi 1 - Survival Guide Genomgång - 1. (web.app)
 • De kausala sambanden mellan mutation, selektion och evolutionär anpassning. (uu.se)
 • Detta grundläggande antagande har nyligen ifrågasatts av vissa kritiker, vilket skapat en debatt inom evolutionsbiologin om de kausala sambanden mellan mutation, selektion och anpassning. (uu.se)
 • Till exempel, i vår arts senaste förflutna (för cirka 12 000 år sedan) hade en enda människa en mutation som gav honom "supermakten" att dricka komjölk och inte bli sjuk, som sedan överfördes till hälften av världens befolkning. (icohub.org)
 • På ett odlingsbord i Skottland skedde en mutation bland vanliga blå speciosor. (photoplant.se)
 • För att säkerställa denna mutation krävs närmare analys med helgenomsekvensering, vilket pågår nu. (lysekilsposten.se)
 • men en mutation kan möjligen ändra färgen på en av fjärilens avkommor, och genom det göra det lättare eller svårare för predatorer att uppmärksamma fjärilen. (wikipedia.org)
 • De benar också ut frågtecken om en ny mutation, som tar sig runt immunitet och ger allvarlig sjukdom, skulle bryta ut. (expressen.se)
 • Hos cirka fem procent av alla med osteogenesis imperfecta går det ännu inte att påvisa någon mutation. (socialstyrelsen.se)
 • Vanligast (hos cirka 70 procent) är mutation i PEX 1. (hsan.se)
 • Preliminära data från analyserna tyder på att cirka tio procent av de bekräftade fallen i Västra Götaland under vecka 4 kan ha virus med brittiska mutation. (lysekilsposten.se)
 • Orsaken till syndromet är en förändring (mutation) i en gen, vilket leder till förändrad funktion av proteinet fibrillin 1. (hsan.se)
 • hollynn Alice has been cloned and mutated, we must ask each mutation a set of questions to discover the real Alice. (exolyt.com)
 • För patienten kan det innebära att om man har en viss mutation så får man en viss behandling som man vet har effekt vid just den mutationen. (vetenskaphalsa.se)
 • Fria radikaler arbete att skada celler, bränslepåfyllning åldrandeprocessen genom cell mutation och celldöd. (kronisksjukdom.com)
 • Och det finns till och med en vit mutation av Tempranillo som heter Tempranillo Blanco och som man gör vita friska och fruktfräscha Rioja-viner av. (bcat.tech)
 • Om patienten har denna mutation kan KLL tillväxa snabbare och kan vara mer resistent mot traditionella cellgiftsbehandlingar. (cancer.nu)
 • Om patienten har denna mutation är det svårare att få bra behandlingssvar med cellgiftsbaserade behandlingar. (cancer.nu)
 • I båda fallen handlar det om att korrigera en väldefinierad mutation samtidigt som det är relativt "lätt" att nå det önskvärda målet. (lakemedelsvarlden.se)
 • Talazoparib in patients with advanced breast cancer and a germline BRCA mutation. (onkologiisverige.se)
 • Innan man ger patienterna dyra läkemedel undersöker man om deras cancer har den specifika mutation som läkemedlet biter på, så att man inte ger dem ett läkemedel som inte har någon effekt, säger Jalkanen. (abo.fi)
 • Men BA5-varianten, en mutation av omikron, ger mildare symptom. (svtplay.se)
 • Förutom den förändring som finns i den brasilianska och den sydafrikanska varianten så har den en mutation till som kan få betydelse och som har påträffats i en variant från Kalifornien, USA. (dagensmedicin.se)