• Vi söker en forskare i biokemi med inriktning mot riktad enzymevolution och biokatalys, tidsbegränsad anställning på heltid i sex månader. (arbetslivsinstitutet.se)
 • EU-domstolens beslut om mutagenes ifrågasatt av sakkunniga Forskare. (lyckeby.com)
 • Sveriges stärkelseproducenter har i samarbete med forskare på SLU använt riktad mutagenes för att ta fram en potatis vars stärkelse har klara kvalitets och miljöfördelar. (lyckeby.com)
 • Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig skicklighet och meriter inom rekombinant expression av enzymer, proteinrening, mutagenes och konstruktion av genbibliotek, mätning av enzymaktivitet och enzymkinetik. (arbetslivsinstitutet.se)
 • Kursen ger fördjupade kunskaper om riktad mutagenes och rekombinant DNA teknologi, produktion av proteiner i olika system samt proteiners struktur och funktion. (gu.se)
 • Mutagenes är en grupp av metoder som inducera mutationer i arvsmassan. (genteknik.nu)
 • Två, slumpmässiga mutationer eller fysikalisk mutagenes (till exempel radioaktiv strålning och EMS). (genteknik.nu)
 • EU-domstolen menar att mutagenes, förutom om man använt giftiga kemikalier eller strålning för att införa slumpmässiga och mångfaldiga mutationer, skall regleras enligt GMO-direktivet. (lyckeby.com)
 • Då spontana mutationer samt mutagenes via traditionella metoder har uppvisat säker användning, kan man inte tolka det på annat sätt än att all mutagenes som innefattar en skada på DNA strängen och mutation inducerad via organismens reparationssystem inte medför några säkerhetsproblem. (lyckeby.com)
 • Klassisk mutagenes omfattar fysikaliska (till exempel radioaktiv strålning eller ultraviolett strålning) och kemiska metoder (till exempel EMS). (genteknik.nu)
 • I domen har man valt att framförallt granska skäl 17 i kombination med Bilaga I B ur direktivet, 2001/18/EG, och som gäller metoder för genetisk modifiering vilka undantas från reglering där mutagenes anges som en metod vilken undantas (se faktaruta nedan). (lyckeby.com)
 • Vi tolkar skäl 17 som att när direktivet skrevs fann man att metoder som kunde definieras som genetisk modifiering redan förekommit under lång tid, som exempelvis mutagenes, och där resultatet inte visat sig medföra säkerhetsproblem. (lyckeby.com)
 • Du kommer att lära Dig generella molekylärbiologiska metoder som DNA kloning, sekvensbestämning, olika typer av tillämpad PCR, riktad mutagenes, cellodling, radioligandbindning, mätningar av second messengers mm allt eftersom vi skräddarsyr ett projekt som passar din bakgrund. (exjobbstips.se)