• Varje dag utsätts vi för en rad personliga och hushållsprodukter som innehåller juridiskt tolererade cancerframkallande kemikalier, mutagener och hormonförstörande medel. (sverigeapotek.eu)
  • Även om cancerframkallande kemikalier, mutagener och ämnen som kan störa fortplantningen alla är föroreningar som är godkända enligt lag, så kommer du inte hitta dem i ATTITUDE. (hallbarhalsa.nu)
  • Tyvärr är etidiumbromid och dess nedbrytningsprodukter potenta mutagener och carcinogener och bör därför inte användas i skolor. (gu.se)
  • Exempel på direktiv är ramdirektivet om vatten, direktivet om skydd för arbetstagare mot riskerna i samband med exponering för cancerframkallande ämnen och mutagener i arbetet och direktivet om leksaksäkerhet. (europa.eu)
  • Vi upptäckte att DNA-mutationer som ofta påträffas i olika cancertyper ansamlas i det inaktiva kromatinet som finns vid cellkärnans periferi, vilket kan ha samband med att många mutagener har sitt ursprung utanför cellen. (ki.se)