• Drygt 30 procent av alla muskelsjukdomar vi stöter på är nya sjukdomar som vi inte kan ringa in. (ki.se)
 • Exempel på andra hinder är olika muskelsjukdomar och neurologiska sjukdomar, dyslexi och koncentrationssvårigheter. (wikipedia.org)
 • Hos oss utreds och behandlas vuxna patienter med sjukdomar och skador på det centrala, perifera och autonoma nervsystemet jämte muskelsjukdomar. (akademiska.se)
 • Vi söker dig som har intresse av att långsiktigt följa barn och ungdomar med neurologisk/kognitiv funktionsnedsättning i en specialistverksamhet för barn och ungdomar upp till 18 år med diagnoser såsom cerebral pares, muskelsjukdomar, ärftliga metabola sjukdomar, ryggmärgsbråck, förvärvade hjärnskador, genetiska syndrom, utvecklingsstörning, autism mm. (mynetworkglobal.com)
 • MS, stroke, ryggmärgsskada eller olika muskelsjukdomar. (folkhalsan.fi)
 • Information om RBU och deras verksamhet, samt beskrivningar av olika typer av diagnoser som ADHD, CP (Cerebral Pares), olika muskelsjukdomar, ryggm rgsbr ck, kortv xthet och OI (Osteogenesis Imperfecta). (lankskafferiet.org)
 • Det finns många olika muskelsjukdomar som yttrar sig på olika sätt. (habilitering.se)
 • De vanligaste diagnoserna är Cerebral pares (CP), ryggmärgsbråck, muskelsjukdomar och förvärvade hjärnskador som alla på något sätt skapar nedsatt rörelseförmåga. (spsm.se)
 • RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, och i förbundet finns en rad olika diagnoser och diagnosgrupper, bland annat cerebral pares (CP), ADHD, ryggmärgsbråck/hydrocephalus, medfödd benskörhet (OI), muskelsjukdomar, Prader Willi-syndrom, kortväxthet, plexus brachialis och flerfunktionshinder. (godhandling.se)
 • Men skönhetsbehandlingarna kan ge tillfälliga komplikationer som misstas för stroke och allvarliga muskelsjukdomar. (svt.se)
 • Den hjälper idag människor som drabbats av stroke, förslitningsskador och andra muskelsjukdomar. (arbetsformedlingen.se)
 • De som har muskelsjukdomar, CP, har haft en stroke eller har andra neurologiska skador kanske inte har fungerande grepp i händerna. (metro.se)
 • I dag finns det inget som kan bota en neurologisk diagnos som exempelvis MS, parkinson, stroke och muskelsjukdomar. (dagenssamhalle.se)
 • Det försöker forskaren Jonas von Hofsten vid Umeå universitet ta reda på med hjälp av zebrafiskar och gensaxen - i hopp om att öppna nya dörrar för behandling av genetiska muskelsjukdomar. (umu.se)
 • Vi har bland annat slagit ut en gen som är viktig för muskelcellfunktionen i bakdelen på zebrafiskar för att efterlikna den selektiva degenerativa process som kännetecknar många genetiska muskelsjukdomar hos människan. (umu.se)
 • Dessa förändringar ger svaghet i musklerna och har tidigare bara konstaterats vid genetiska muskelsjukdomar. (netdoktor.se)
 • Sådana förändringar ger muskelsvaghet och har tidigare bara konstaterats vid genetiska muskelsjukdomar. (doktorn.com)
 • Gruppen leder den världsomspännande forskningen kring främst två grupper av genetiska muskelsjukdomar: distala myopatier och typ 2 av myoton muskeldystrofi (DM2). (folkhalsan.fi)
 • Under de senaste 6 åren har mutationer hos sju helt nya genetiska muskelsjukdomar identifieras. (folkhalsan.fi)
 • Recessiv limb-girdle muskeldystrofi (förkortas LGMD2) är ett samlingsnamn för en grupp olika progressiva muskelsjukdomar. (forskning.se)
 • Muskeldystrofi: finns det bot för dödliga muskelsjukdomar hos barn? (vetenskaphalsa.se)
 • Min sambo har två kroniska muskelsjukdomar och en kronisk autoimmun sjukdom. (wordpress.com)
 • Neurologimottagningen i Malmö är en specialistmottagning och våra diagnosgrupper är Multipel skleros (MS), epilepsi, neurologiska rörelse- och muskelsjukdomar, Parkinsons sjukdom, hjärntumörer och Amyotrofisk lateralskleros (ALS). (arbetslivsinstitutet.se)
 • Undersökning och vård av muskelsjukdomar och neurologiska sömnstörningar har koncentrerats till HUCS:s neurologiska poliklinik i Mejlans. (hus.fi)
 • behandling av varierande former av muskelsjukdomar, såsom dystrofi och myopati. (morotsliv.com)
 • Tekniken skapar nya möjligheter att utveckla hjälpmedel för personer med muskelsjukdomar eller förlamningar. (fof.se)
 • Man tror vidare att substanserna ska kunna användas för att hjälpa personer med muskelsjukdomar och personer som lider av fetma. (feber.se)
 • Reumatism och vissa muskelsjukdomar kan också ge ökade besvär vid kyla. (vimmerby.se)
 • Även reumatism och vissa muskelsjukdomar kan påverkas negativt. (industritorget.se)
 • Som muskelavslappnande medel vid vissa speciella muskelsjukdomar (myatonia), som g r att musklerna har sv rt att slappna av. (kolozzeum.com)
 • Du bör inte använda botox om du lider av vissa muskelsjukdomar eller använder antibiotika av typ aminoglykosid, men inte heller om du är gravid eller om du ammar. (dinamediciner.se)
 • Bland många patienter med muskelsjukdomar, är både skelett och hjärtmuskel drabbade. (his.se)
 • Distala myopatier är en grupp av ärftliga muskelsjukdomar, som främst påverkar de distala musklerna i armar och ben. (folkhalsan.fi)
 • Egenskaper hos motoriska enheter är centrala att studera vid diagnostik av muskelsjukdomar och i dagsläget används invasiva metoder (nål-elektromyografi). (regionvasterbotten.se)
 • Bland de allra senaste framstegen märks genterapi för barn med svåra medfödda muskelsjukdomar. (dagensmedicin.se)
 • Vi har exempel på föräldrar till barn med progredierande muskelsjukdomar som fått vänta i fem år på parkeringstillstånd och nyligen, efter ett antal överklaganden med intyg från experter på sjukdomarna, endast fått tillstånd för drygt ett år. (dagenssamhalle.se)
 • Det är en riksomfattande specialpoliklinik för muskelsjukdomar, dit speciellt sådana patienter som inte finner orsakerna till sina besvär söker sig. (valinnanvapaus.fi)
 • Equine Metabolic Syndrome (EMS), fång, Equine Chusing Syndrom (ECS), muskelsjukdomar som korsförlamning och PSSM samt magsårshästar. (hippolyt.dk)
 • Vi får en liten broschyr där vi samtidigt kan läsa om processer under forskningen kring muskelsjukdomar. (kulturbloggen.com)
 • Fonden delar ut medel till vetenskaplig forskning om muskelsjukdomar. (neuro.se)
 • I och med valfriheten flyttades Jyrkis vård också på sommaren 2015 till Tays forskningscenter för muskelsjukdomar. (valinnanvapaus.fi)
 • För muskelsjukdomar där mutationen är känd, behövs fortsatt forskning för att förstå hur mutationen påverkar sjukdomsförloppet. (his.se)
 • Redeye ser positivt på dagens pressmeddelande från Hansa där man tecknat ett licensavtal med Sarepta Therapeutics, en ledande spelare inom genterapi riktad mot sällsynta muskelsjukdomar, avseende imlifidase inom två indikationer. (redeye.se)
 • Gruppen fortsätter även sökandet efter sjukdomsgenerna i en mängd andra ärftliga muskelsjukdomar i samarbete med forskningsgrupper inom Finland och utomlands. (folkhalsan.fi)
 • De som har magbesvär eller problem med uppstötningar, halsbränna samt led- eller muskelsjukdomar, kan vara extra känsliga för askorbinsyran. (ortagubben.se)
 • Styrsystemet ska användas till att kontrollera hjälpmedel som rullstolar och proteser och på så sätt förbättra livskvaliteten för personer med förlamningar eller muskelsjukdomar, säger professor Bin He vid University of Minnesota i Minneapolis, USA, vars forskarteam har utvecklat tekniken. (fof.se)
 • År 2013 träffade Jyrki Bjarne Udd, en professor specialiserad på ovanliga muskelsjukdomar som t.o.m. får patientbesök från utlandet. (valinnanvapaus.fi)
 • Att använda kiropraktik för muskelsjukdomar är ett bra sätt att försöka hantera de problem som uppstår. (badboll.nu)