• Mottryck innebär att man vid lufttäthetsmätning av klimatskalet i en del av en byggnad, t ex en enskild lägenhet, samtidigt anlägger samma tryck i angränsande lägenheter och trapphus, för att undvika eventuella interna läckage inom byggnad som annars medför ett felaktigt stort uppmätt luftläckageflöde för den lufttäthetsmätta lägenhetens klimatskal. (sp.se)
  • Det dröjde emellertid inte länge förrän tryck och mottryck alstrades. (svensktidskrift.se)
  • Tryck skapar alltid mottryck. (blogspot.com)
  • Det gör i sin tur att sängen får ett jämnare MOTTRYCK vilket är en av de viktigaste egenskaperna för att skapa god sovkomfort. (ekens.se)
  • Schlagern kan på många sätt gå före politiken när det gäller att bilda opinion och skapa ett mottryck mot förtrycket. (svensktidskrift.se)
  • Ventilationskanalens dimension bör vara 160 mm (eller mer) för att inte skapa ett onödigt mottryck för fläktmotorn, framför allt vid långa och komplicerade rördragningar. (fjaraskupan.se)
  • Genom att andas ut genom halvt slutna läppar kan man alstra ett mottryck som förhindrar detta. (expressen.se)
  • Ett tips är att andas ut med läpparna halvstängda vilket bildar ett mottryck som underlättar andningen. (doktorn.com)
  • Så länge vattennivåerna är så höga som nu fungerar det som ett mottryck men utmed hela Göta Älvdalen kan det bli risk för ras och skred om vattnet sjunker undan snabbt. (sverigesradio.se)