• Flest nya företag startade inom branschgrupperna Handel och service av motorfordon, Bygg- och anläggningsverksamhet samt Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet. (mynewsdesk.com)
 • Varje år omkommer cirka 30 personer i kollision med ett motorfordon. (byggtjanst.se)
 • Du kan få ersättning från fackets försäkring för olyckor där inte ett motorfordon, som bil eller buss, är inblandat. (da.se)
 • Motorfordon är ett motordrivet fordon avsett för person- eller godsbefordran på väg . (wikipedia.org)
 • Motorfordon skiljer sig från övriga typer av motordrivna fordon , som är traktor , motorredskap och terrängmotorfordon . (wikipedia.org)
 • Vad sålunda stadgats skall dock icke äga tillämpning å motorfordon, som hållas till salu i yrkesmässigt bedriven handel med sådana fordon. (lagen.nu)
 • I promemorian l mnas f rslag till de lag- och f rordnings ndringar som kr vs f r att genomf ra Europaparlamentets och r dets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastst llande av en ram f r godk nnande av motorfordon och sl pvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som r avsedda f r s dana fordon. (jure.se)
 • För att en motorfordon försäkring som ger en viss täckning till ett fordon som är utformat för att hjälpa till att återvinna ekonomiska förluster genom att hjälpa till att täcka skador som orsakas av stöld av fordonet. (hemstakatten.se)
 • Inom denna kategori faller samma typ av fordon som angetts under Motorfordon ovan förutsatt att de inte är gjorda för att köras på en väg. (golf.se)
 • Alla motorfordon med en totalvikt över 16 ton, samt alla motorfordon som är godkända att dra släpvagn med totalvikt över 10 ton, som tillhör kategorierna EX/III, FL-, OX- och AT-fordon ska uppfylla bestämmelserna i tabellen i 9.2.1 beträffande tillsatsbroms. (msb.se)
 • Se även Kontrollmärke på motorfordon i Sverige. (wikipedia.org)
 • 3 § Gränsförsäkring som avses i 12 § 2 trafikförsäkringsförordningen (1976: 359) skall utfärdas med användande av fastställd numrerad blankett till gränsförsäkringskort för trafik med motorfordon i Finland, Norge och Sverige (Carte d'Assurancc pour Véhicule Automobile valable pour la Finlande, la Norvége et la Suède) serie D (Bilaga D). Premie skall betalas i svensk valuta enligt premietariff på blankettens baksida. (tullverket.se)
 • Potentiella ekonomiska effekter för Sverige, Tyskland, övriga EU, USA och Japan om USA skulle införa extratullar på import av motorfordon från EU och Japan. (kommerskollegium.se)
 • Den här rapporten analyserar de potentiella ekonomiska effekterna som skulle drabba Sverige, Tyskland, övriga EU, USA och Japan om USA skulle införa extratullar på import av motorfordon från EU och Japan. (kommerskollegium.se)
 • Ett samarbete med MECA CRM, Motorfordon/reservdelar Samlad bild ger bilexperten bättre styrning MECA-koncernen levererar bilreservdelar, verktyg och verkstadsutrustning till kunder i såväl Sverige som Norge. (stratiteq.com)
 • I Sverige heter den "Skadeanmälan - motorfordon" och består av två blad med ett karbonpapper emellan. (tppsuccessteam.info)
 • När det gäller EU inledde Trumpregeringen redan i maj en utredning av möjligheten att införa tullar på motorfordon, vilket skulle slå mycket hårt mot stora tillverkare i länder som Sverige och Tyskland. (gp.se)
 • F rordningen g ller inte heller motorfordon i internationell v gtrafik i Sverige enligt 14 lagen ( 2001:558 ) om v gtrafikregister. (notisum.se)
 • Införsel av motorfordon Gränsöverskridande handel April 2015 Det organiserade momsfusket med motorfordon och husvagnar. (spotidoc.com)
 • Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation]. (tilastokeskus.fi)
 • Skadeblankett för bil och motorfordonbil Nedan hittar du blanketter för skadeanmälning av bilar och andra motorfordon från de flesta bilförsäkringsbolag. (tppsuccessteam.info)
 • 4 § Polismyndigheten får förelägga ägaren till ett motorfordon som i strid med 2 § bär kännetecken som skyddas i denna lag att avlägsna kännetecknen eller att vidta någon annan åtgärd för att kännetecknen inte ska användas i strid med denna lag. (lagen.nu)
 • Men det var först under 2016 som antalet motorfordon blev fler än människorna i landet. (islandsbloggen.com)
 • Totalt registrerades 20 735 nya motorfordon under 2016. (islandsbloggen.com)
 • I avsnitt 10.1.5 i bilaga S, anges krav på att vissa kategorier av motorfordon ska vara utrustade med tillsatsbroms. (msb.se)
 • Köpa billigt Syresensorer och delar på nätet till röda priser online » billiga pris för Avgassystem för motorfordon , Fordonsdelar , Fordonsdelar och tillbehör , Fordonstillbehör , Syresensorer och delar , på nätet. (xn--kpambleronline-vpbd.se)
 • Här ser du alla annonser som bortskänkes och ligger i kategorin Motorfordon & tillbehör. (bjussa.se)
 • Vid årsskiftet fanns 344 664 registrerade motorfordon på Island, en ökning med 6 procent jämfört med föregående år. (islandsbloggen.com)
 • Motorfordon registrerade efter den 30 juni 1997 med en totalvikt över 16 ton ska ha tillsatsbroms. (msb.se)
 • Motorfordon registrerade efter den 30 juni 1997 som är godkända för att dra släpvagn med totalvikt över 10 ton ska ha tillsatsbroms. (msb.se)
 • Försäkringen (exklusive trafikförsäkringen) gäller inte vid körning på bana, iordningställd för körning med motorfordon, till exempel Anderstorp, Gotland Ring, Mantorp, Nürburgring m.fl. (docplayer.se)
 • Med motorfordon avses till exempel personbil, lastbil och motorcykel. (brandskyddsforeningen.se)
 • Våra försäkringar ger bra skydd åt företagets motorfordon. (gjensidige.se)
 • För svensk del skulle tullar på motorfordon bli ett hårt slag, då en femtedel av svensk export till USA på totalt 90 miljarder kronor består just av motorfordon. (gp.se)
 • Av de totalt 832 olyckorna med motorfordon åkte räddningstjäsnten på 533. (ornskoldsvik.se)
 • Volkswagen AG meddelade den 26 juli att domaren Charles R. Breyer i United States District Court for Northern District of California har beviljat ett preliminärt godkännande av överenskommelsen som nåddes den 28 juni mellan konsumenter, representerade av grupptalans styrkommitté (PSC), för att lösa civilrättsliga anspråk gällande berörda Volkswagen och Audi 2,0L TDI motorfordon i USA. (vwdieselinfo.se)
 • 1. motorfordon som tillh r staten och r tillverkade f r milit ra ndam l, 2. (notisum.se)
 • Sveriges export av motorfordon och fordonskomponenter till USA skulle vara 36 procent lägre med tilläggstullarna. (kommerskollegium.se)
 • Motorfordon försäkring täcker skador på egendom och personskador. (hemstakatten.se)
 • 41 000 000 EUR - 2012−2014 - Kända inköp av motorfordon via svenska missing traders eller målvaktsbolag. (spotidoc.com)
 • Vad är det för brott om cyklist eller gående dödas vid påkörning av motorfordon? (paragrafhjalpen.se)