• Emma Andersson , forskare vid institutionen för biovetenskaper och näringslära, får priset för sin forskning om hur signalvägarna Wnt och Notch kontrollerar celldifferentiering och morfogenes under den embryonala utvecklingen. (ki.se)
  • Laboratoriet utvecklar och använder genetiska musmodeller i kombination med olika molekylära och cellbiologiska metoder (inklusive avancerad mikroskopi, flödescytometri och (singelcell) RNA-sekvensering) för att studera hur endotelceller kommunicerar med vävnadsmiljön för att samordna morfogenes och funktionell specialisering av vaskulaturen. (uu.se)
  • Vi visade tidigare GIPC1 spelar en central roll i fysiologisk tillväxtfaktor signalering, endotelceller reglering och arteriell förgrening morfogenes i både möss och zebrafisk [2], [3]. (kronisksjukdom.com)