• Ett svar som skapar en grogrund för rädsla och irrationellt beteende. (tarothuset.com)
 • Syftet kan vara att förmedla en känsla, etablera varumärke och/eller att strategiskt uppmuntra ett beteende hos användaren som gynnar dig och skapar en affär. (grafixstudio.se)
 • LOV skapar brottsligt beteende inom välfärdssektorn. (vk.se)
 • Gruppen diskuterar gemensamt exempelvis vad barnens beteende står för, hur man som förälder hjälper dem att få en god självkänsla och vilken ledare man vill vara för sina barn. (hylte.se)
 • Modern är stilla medan barnet utforskar miljön. (wikipedia.org)
 • Modern kommer in, rör sig mot barnet och plockar upp barnet. (wikipedia.org)
 • Banden mellan modern och sp dbarnet blir starkare om modern f r ha barnet hos sig tidigt och f r amma det, vilket kan h nga samman med fris ttningen av oxytocin vid amningen. (psykologiguiden.se)
 • Förr har det vanligaste scenariot varit att modern fått ensam vårdnad om barnet och fadern har rätt att besöka det/dem några gånger i månaden, samtidigt som han betalar underhåll. (dads-r-us.se)
 • Rätt näring för barnet och modern, tillgång till vård, och kunskaper om amning och kost under denna period, har inte bara en enorm effekt på barnets möjligheter att växa, utvecklas, lära sig och kunna lämna fattigdom bakom sig. (hungerprojektet.se)
 • Forskning inom hälsofrämjande arbete visar att appar på mobiler och surfplattor som även innehåller mekanismer som syftar till att påverka beteende indikerar att ge god följsamhet och ett vidmakthållande av det önskade beteendet. (dagenssamhalle.se)
 • Oxytocinet har ocks med mj lkproduktionen att g ra, men stimulerar ven det omv rdande beteendet och ger upphov till bindningen mellan modern och avkomman. (psykologiguiden.se)
 • Om ett beteende kan kallas för B så styrs det mer av det som kommer efter, C, än det som kommer före, A. Det bildar ett slags beteendets ABC med beteendet i mitten och i fokus. (psykologifabriken.se)
 • I sitt arbete utgår Mattias från vetenskapligt förankrad kunskap med modern och praktisk psykologi som främsta redskap. (lnu.se)
 • De skiljer sig i attityd, kunskap, beteende och. (wearechangeoklahoma.org)
 • Hooking är en teknik inom programmering när man påverkar ett körbart programs beteende utan att handgripligen ha tillgång till programmets källkod. (wikipedia.org)
 • En unik ESET-teknik som effektivt löser ett viktigt problem med modern skadlig programvara, nämligen den omfattande användningen av maskering och/eller kryptering. (eset.com)
 • Modern smartphone- och GPS-teknik har möjliggjort nya kurirtjänster i samarbete med restauranger. (di.se)
 • Jag tycker mig märka att en del förvånas över hur enkelt man med modern teknik kan avlyssna mobiltelefoni, internetkommunikation med mera. (forsvarsmakten.se)
 • I kommande inlägg här i Experimentfabriken kommer du att lära dig mer om forskningen på beteendeförändring med hjälp av modern teknik. (psykologifabriken.se)
 • Vi hjälper dig att förändra beteenden med modern teknik. (psykologifabriken.se)
 • Jennie Aquilonius artikel publicerades först i Modern Psykologi 4/2016. (modernpsykologi.se)
 • Helena Backlund Wasling artikel publicerades först i Modern Psykologi 6/2019. (modernpsykologi.se)
 • Är du nyfiken på ämnet psykologi och att förstå människors beteende utifrån ett psykologiskt perspektiv? (allastudier.se)
 • Här får du en introduktion till modern psykologi, socialpsykologi och hälsopsykologi. (allastudier.se)
 • De senare kan handla om att styra energiförbrukningen efter önskemål, faktiskt beteende eller väderprognoser. (lth.se)
 • Ronald ställer sig mycket tveksam till sin unge kollegas påståenden och att Michael mer och mer visar upp ett irrationellt och förvirrat beteende gör det inte bättre, den enda som verkar ge honom sitt förtroende är Ronalds dotter Nora. (albertbonniersforlag.se)
 • Matleveranser är i dag så teknikberoende att det blivit en del av den större foodtech-industrin och online-leverans ses som ett segment som kommer att driva konsumenters beteende inom livsmedelsindustrin. (di.se)
 • Baserat på LG:s forskning kring konsumenters livsstil och beteende har LG G2 utrustats med en ergonomisk design, praktiska funktioner och ett intuitivt och användarvänligt gränssnitt. (mynewsdesk.com)
 • Digitalpr.se är en blogg om digital marknadsföring, sociala medier och modern pr. (digitalpr.se)
 • Detta är en introduktion till modern etologi. (nok.se)
 • Hon river upp damm och Helene finner spår som leder bakåt till tiden när modern lämnade sina barn för att åka till Argentina. (dast.nu)
 • Eva-Lena Larsdotter håller i föreläsningen som bygger på modern utvecklingspsykologi som förmedlas på ett lättförståeligt och användbart sätt för att ge föräldrar och personal som arbetar med barn möjlighet att hitta långsiktiga lösningar. (hofors.se)
 • Modern forskning visar samtidigt hur människors attityder och värderingar både förändras över tid och vad som definierar varje generation. (gp.se)
 • Advanced Memory Scanner övervakar skadliga processers beteende och genomsöker dem när de dyker upp i avkodad form i minnet. (eset.com)
 • Hos djur kan man se att infektioner med skadliga bakterier i tarmen kan ge upphov till oroligt beteende (2)(3). (holistic.se)
 • Vår definition av modern innovation är teknologi som verkligen fungerar i samklang med konsumenten, säger Dr. Jong-seok Park, president och CEO för LG Electronics Mobile Communications Company. (mynewsdesk.com)
 • Den här tekniken övervakar och utvärderar alla startade program utifrån deras beteende och rykte. (eset.com)
 • När ett par skiljer sig eller separerar, är det vanligt att modern får fördelar i och med ensam vårdnad eller särskilda rättigheter. (dads-r-us.se)
 • Forskarna märkte också att moderns depression tenderar att påverka hela familjen. (medical-diag.com)
 • Helene finner att spåren och systerns hemligheter leder till moderns försvinnande till Argentina. (dast.nu)
 • Hon lever med sin far efter moderns död och finner en självfrände i Michael. (albertbonniersforlag.se)
 • Demografisk Ålder Kön Utbildning inkomst Familjesituation Nationalitet Geodemografi Segmenteringsvariabler Psykografisk Livsstil Personlighet Social tillhörighet Beteende Köptillfälle Nytta Användare Lojalitet Volym Från mass- till målmarknadsföring 1 Möbelkedjan MIO distribuerade sin katalog till alla hushåll i Sverige 4 miljoner. (wearechangeoklahoma.org)
 • Tyvärr blir fäder speciellt lidande då domstolen gärna favoriserar modern av naturliga skäl. (dads-r-us.se)
 • I en tid då alla beslut tas och alla relationer byggs på internet krävs modern- smart och teknisk marknadsföring för att nå mål och ROI. (prenso.com)
 • Det bidrar ocks till utl sning av bobyggande beteende, reaktionsm nstret att dra sig undan till en skyddad plats samt till aggressivt f rsvarsbeteende. (psykologiguiden.se)
 • I till exempel Indien samarbetar vi med våra tre starkaste partnerorganisationer med att införa och noga övervaka insatser i omkring 30 panchayats (lokala byråd) inom tre områden: medvetande och beteende (kring kost, hälsa, hygien mm.), hälsocenter för moderns näringsbehov, samt att stärka försörjningen för särskilt utsatta familjer. (hungerprojektet.se)