• M nga forskningsaktiviteter r tv rdisciplin ra och sp nner fr n kemivetenskap till materialvetenskap, energiteknik, milj vetenskap, biokemi, biologi och medicin. (vakanser.se)
  • Skolan ansvarar f r civilingenj rsutbildningarna i Kemivetenskap och Kemivetenskap med internationell inriktning, h gskoleingenj rsutbildningen i Kemiteknik och tekniskt bas r samt f r tre engelskspr kiga mastersprogram, Kemiteknik f r energi och milj , Makromolekyl ra material och Molekyl r vetenskap och teknik. (vakanser.se)
  • Kandidaterna skall ha praktiskt erfarenhet och teoretisk kunskap inom in vivo experimentella modeller. (vakanser.se)
  • Dessa metoder har dessutom m jliggjort omfattande modeller f r hur urgamla enzymer har l rt sig nya funktioner. (uu.se)
  • Exempelvis varf r kvinnor ska ha r tt till att v lja vilka som ska unders ka dem samt vem som kan f rh ra dem sv. (flashback.org)
  • Allt du beh ver g ra r att logga in med Gemensam webbinloggning (f.d. (uu.se)
  • Erfarenhet av beteendestudier samt metabola och kardiovaskul ra in vivo modeller/tekniker. (vakanser.se)
  • Specificera g rna i ans kan vilka sjukdomsomr den, in vivo modeller samt vriga tekniker du har arbetat med. (vakanser.se)
  • P det andra omr det har jag studerat hanteringen av heml sa i det offentliga rummet, anv ndandet av offentliga rum f r politiska uttryck och protest, samt de praktiker och strategier som anv nds av de polisi ra myndigheterna f r att vervaka och styra offentliga rum i liberala demokratier. (uu.se)