• Mitokondrier, ovale eller stavformede organeller i cellens cytoplasma, 0,5 μm tykke og med varierende lengde, opptil 7 μm. (snl.no)
 • Mitokondrier är små organeller eller rum som bland annat producerar energi i till exempel växt- och djurceller. (genteknik.nu)
 • Vad har mitokondrier för betydelse för din hälsa och hur skyddar du och förbättrar dina mitokondrier och din kropps tillgång på energi? (4health.se)
 • Har vi bra fart i våra mitokondrier får vi gott om energi. (holistic.se)
 • 1 . Figurer kapittel 2: Energi Figur s. 48 Solenergi Økosystem CO O Fotosyntese i kloroplaster Organiske molekyler + O 2 Celleånding i mitokondrier Energi til arbeid Varme rodusentene i økosystemet tar opp solenergi. (docplayer.me)
 • I samband med det här har vi också tagit in en ny sponsor, Cellexir , som är ett tillskott som innehåller flera av de saker som stöttar cellernas energiproduktion och våra mitokondrier, såsom PQQ, CoQ10 och karnitin. (4health.se)
 • Kraftverken i kroppens celler heter mitokondrier. (holistic.se)
 • Hur bygger man fler mitokondrier? (blogspot.com)
 • Det bildas fler mitokondrier som gör musklerna mer uthålliga. (svt.se)
 • Vissa celler har fler mitokondrier än andra. (fitnessguru.com)
 • Det leder till en långvarigt förändrad kalciumhantering i cellerna och då bildas fler mitokondrier. (doktorn.com)
 • Enzymet splittrar cellens mitokondrier, dess energiverk. (barncancerfonden.se)
 • I cellens mitokondrier ("kraftstationer") används syrgas, som omvandlas till vatten. (netdoktor.se)
 • Det är endast i cellens mitokondrier som fett kan förbrännas och mitokondrierna kan inte jobba om inte syre är närvarande. (jogg.se)
 • Dessa används genom fettsyror i cellens mitokondrier (de energiproducerande delarna av cellen). (7ketobenefits.com)
 • Resultaten visade att blodproven som togs på vintern innehöll mer mitokondrier och att mitokondrierna arbetade hårdare. (svt.se)
 • Forskare vid Karolinska Institutet har upptäckt att överdriven nedbrytning av cellernas kraftverk, mitokondrier, spelar en viktig roll vid mitokondriesjukdomar hos barn. (ki.se)
 • Det fina med muskler och dess kraftverk/mitokondrier, är att de är aktiva vävnader till skillnad från fett. (tasty-health.se)
 • Mitokondrier kan beskrivas som en slags cellernas "kraftverk" och är kopplade till såväl syreupptagningsförmågan som förbränningen. (gp.se)
 • Mitokondrier som är kroppens kraftverk där kroppens energivaluta Adenosintrifosfat (ATP) syntetiseras Ribosomer brukar allmänt ses som organeller men är inte det, utan ett komplex av rRNA och protein som sköter translationen av mRNA till proteiner Endoplasmatiskt retikulum (ER) är ett nätverk där ribosomerna fäster då proteinerna skall transporteras ut ur cellen genom exocytos. (wikipedia.org)
 • Med hjälp av kryoelektronmikroskopi har forskare vid Stockholms universitet på detaljnivå kunnat visa hur mitokondrier, våra cellers kraftverk, byggs ihop av mitoribosomer. (su.se)
 • Vid distansträning ökar antalet mitokondrier (kraftverk) och kapillär (fina blodkärl) i musklerna. (shapelink.com)
 • I stort sett alla celler i djur, svampar, alger och växter innehåller hundratals och ibland tusentals mitokondrier. (blogspot.com)
 • Kraftverken i kroppens celler heter mitokondrier. (holistic.se)
 • Löpning, cykling och annan aerobisk träning vet man ökar antalet mitokondrier i muskelcellerna. (svd.se)
 • De mitokondrier med, och de utan mutationen är slumpvist fördelade i kroppen och antalet varierar dessutom mellan individer. (genteknik.se)
 • Precis som under distansträningen förbättrar långpassen musklernas användning av syret genom att antalet kapillärer och andel mitokondrier ökar. (jogg.se)
 • Styrketräning leder till att tvärsnittsytan ökar, men ökar tyvärr inte antalet mitokondrier eller kapillärer. (shapelink.com)
 • Vid långdistansträning förbättras muskelcellernas förmåga till aerob metabolism genom att antalet mitokondrier ökar. (shapelink.com)
 • plasmider , utanför kromosomerna belägna relativt små DNA-segment som kan påträffas hos bakterier och svampar samt i växters mitokondrier. (ne.se)
 • Redan i livet är våra kroppar som bekant fulla av bakterier och virus, parasiter och mitokondrier som när sig av vårt blod och våra utsöndringar. (sverigesradio.se)
 • Förbränningsprocessen sker i speciella delar av muskelcellen som kallas mitokondrier. (gih.se)
 • Mitokondriesjukdomar är ärftliga metaboliska störningar som drabbar cirka 1 av 4300 individer och orsakas av dysfunktionella mitokondrier. (ki.se)
 • Även dysfunktionella mitokondrier och lägre mitokondrietäthet är kopplat till diabetes. (dietdoctor.com)
 • Forskare vid Umeå universitet har kunnat visa att mitokondrier saknar mekanismer för re. (mynewsdesk.com)
 • En sjukdomsalstrande mutation kan därför finnas i vissa, men inte alla mitokondrier. (genteknik.se)
 • Särskilt intressant att studera är om hämning av nedbrytningen av mitokondrier kan fungera som en ny behandlingsstrategi, säger Nils-Göran Larsson. (ki.se)
 • En cell med färre mitokondrier behöver inte lika mycket syre för att fungera och klarar sig därför bättre. (vetenskaphalsa.se)
 • Kanske kanske kan knep som främjar våra mitokondrier fungera. (annahallen.se)
 • I den nya studien använde forskarna modern DNA-sekvenseringsteknik för att avkoda 18 nära bakteriesläktingar till mitokondrier. (blogspot.com)
 • Detta leder till en långvarigt förändrad kalciumhantering i cellerna och det är en utmärkt signal för exempelvis nybildning av mitokondrier, säger Håkan Westerblad, en av forskarna bakom studien som publiceras i Proceedings of the National Academy of Sciences. (svt.se)
 • Upptäckten stöds av undersökningar i mikroskop där forskarna inte heller kunde hitta mitokondrier hos parasiterna. (havet.nu)
 • Malmöforskarna har bland annat sett att de stamcellsliknande njurcellerna har betydligt färre mitokondrier, cellernas energifabriker, jämfört med de omgivande cellerna i njurens rörsystem. (vetenskaphalsa.se)
 • Det leder till en långvarigt förändrad kalciumhantering i cellerna och det är en utmärkt signal för adaptation, till exempel nybildning av mitokondrier, konstaterar forskningsledaren Håkan Westerblad, professor vid institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska institutet. (nyteknik.se)
 • Det kändes tungt men genom att stressa cellerna bygger jag nya mitokondrier. (blogspot.com)
 • Cellerna kan även binda kalcium i interna strukturer, som t ex mitokondrier. (tf.nu)
 • Sammansättningarna binder till cellernas mitokondrier, som är de främsta tillverkarna av fria radikaler. (gu.se)
 • Mitokondrier producerar normalt fria radikaler under cellandningen och har ett naturligt skydd genom antioxidanter. (tf.nu)
 • Man vet att de gener som styr tillväxten av mitokondrier ökar sin aktivitet redan en timme efter att man har sprungit. (blogspot.com)
 • mitokondrier och därmed många kopior av mtDNA. (genteknik.se)
 • Vid inflammatoriska leversjukdomar förekommer antikroppar mot glatt muskel (SMA), mitokondrier (AMA) och liver kidney microsomal antigen typ1 (LKM-1). (sahlgrenska.se)
 • I samband med det här har vi också tagit in en ny sponsor, Cellexir , som är ett tillskott som innehåller flera av de saker som stöttar cellernas energiproduktion och våra mitokondrier, såsom PQQ, CoQ10 och karnitin. (4health.se)
 • Olika mineralers betydelse för sköldkörtelhormoner och för dina mitokondrier - din energiproduktion! (player.fm)
 • Det bildas i små mängder i kroppen och transporterar frigjorda fettsyror in i cellernas mitokondrier där de oxideras till energigivande bränsle. (bodystore.com)
 • En enda kroppscell kan innehålla ett par tusen mitokondrier. (fof.se)
 • Det bildas nya mitokondrier och fler kapillärer i dina muskelceller, ditt hjärt-kärlsystemets blir starkare, kroppens förmåga att lagra glykogen i muskler och lever blir bättre, ditt muskuloskeletalsystem - fascia , ben, ligament, leder och muskler - blir bättre och starkare och du ökar din kropps förmåga att använda fett som bränsle . (runnersworld.se)
 • Thomas McWilliams vid Helsingfors universitet forskar i hur kvalitetskontroll av cellernas mitokondrier, eller mitofagi, reglerar tillväxt, uppkomsten av neurala kopplingar samt degenerering. (aka.fi)
 • Men konditionsträning handlar också om att stärka hjärtmuskeln, att öka syreupptagningsförmågan i kroppen och bilda nya mitokondrier (cellernas energisystem). (nyheter24.se)
 • Vår arbetsmetoder inkluderar fysiologiska arbetsförsök på människor, till hemodynamiska mätningar över isolerade muskelgrupper, till respiratoriska mätningar på isolerade mitokondrier, studier på primära myotuber samt molekylärbiologiska metoder i human muskelvävnad. (gih.se)
 • L-karnitin stimulerade CO2-produktionen från 1-14C pyruvat i mitokondrier till nästan det dubbla. (newsaboutdisease.com)
 • Prokaryoter har inga mitokondrier, men de har ändå elektrontransportkedjan. (brainscape.com)
 • Teorin går ut på att mitokondrier och plastider (t.ex. (wikipedia.org)
 • Paleoprofilen Robb Wolf intervjuar forskaren Rhonda Patrick, som har studerat både cancer och mitokondrier, i sin pod och här går det ganska snabbt fram. (kostdoktorn.se)
 • I stort sett alla som skriver om löpning skriver också om mitokondrier, för utan mitokondrier skulle vi inte kunna springa. (blogspot.com)