• Valproat natrium kan orsaka leversvikt som kan vara livshotande, särskilt hos barn under 2 års ålder och hos personer med leverproblem orsakas av en genetisk mitokondriell sjukdom. (medikament.se)
  • om du har en så kallad mitokondriell sjukdom (en sjukdom som är kopplad till ett fel i cellernas energiproduktion). (apoteket.se)
  • alla former av cancer är en och samma sjukdom - en mitokondriell sjukdom, och sjuka mitokondrier föredrar glukos och glutamin som bränsle. (4health.se)
  • Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion mot Depakote (nässelutslag, svårt att andas, svullnad i ansiktet eller halsen) eller en allvarlig hudreaktion (feber, halsont, svidande ögon, hud smärta, röda eller lila hudutslag med blåsbildning och avskalning). (medikament.se)