• Sambandet är tydligt, trots att vi har uteslutit ungdomar som tidigare vårdats på sjukhus för psykiska problem och med missbruksrelaterade diagnoser, säger Charlotte Björkenstam, doktorand vid Karolinska Institutet och ansvarig för dödsorsaksregistret vid Socialstyrelsen. (ki.se)
  • Missbruksrelaterade problem bidrog väsentligt till risken för förtidig död på grund av självmord, medan den ökade risken för förtidig död på grund av oavsiktliga skador verkar finnas även hos personer med ADHD utan psykiatrisk samsjuklighet. (ki.se)
  • Ökad medvetenhet om och vård av psykiatrisk samsjuklighet, såsom missbruksrelaterade problem, kan bidra till att minska allvarliga följder av ADHD, säger studiens huvudförfattare Henrik Larsson , professor vid Örebro universitet och gästprofessor vid Karolinska Institutet. (ki.se)
  • Beroendecentrum arbetar aktivt för att hjälpa personer med olika beroende eller missbruksrelaterade sjukdomar. (svenskabrukarforeningen.se)
  • Till förordningen har också fogats en bestämmelse om att hälsovårdscentralerna skall för bekämpandet av smittsamma sjukdomar sörja för hälsorådgivning för personer som använder narkotika intravenöst och, enligt vad förebyggandet av smittsamma sjukdomar förutsätter, byta ut sprutor och andra redskap. (stm.fi)
  • Undvik missbruksrelaterade områden/personer. (tourettebloggen.se)
  • Många av dem har fått kroniska sjukdomar av sitt missbruk, som högt blodtryck, diabetes eller liknande. (docplayer.se)