• missbruk har 71 % någon form av missbruksbeteende. (fornuft.se)
  • Slår vi ihop dessa två grupper får vi 501 000 personer med någon form av missbruksbeteende. (fornuft.se)
  • Vad som behövs är pedagogiska metoder och verktyg som kan användas i förskola och skola för att motverka denna all form av missbruksbeteende. (tomaswetterberg.nu)
  • Räknar vi då på antalet fängslade med missbruksbeteende får vi 10 047 personer (14 150 x 71 %) som sitter fängslade med någon form av missbruk. (fornuft.se)
  • Psykiatriker kan sedan i sin tur inrikta sig på geriatrik, barnpsykiatri, eller beroendepsykiatri som avser att behandla personer med missbruksbeteende. (advertify.se)
  • Vi arbetar för att ändra beteende, att gå från missbruksbeteende (själviskhet, ansvarslös, störst först, oorganiserat)till att visa respekt, ta ansvar för sig själv och sitt beteende. (billsbo.se)
  • Enligt Godtemplarorderns (nykterhetsrörelsen) tidning Accent har 446 000 svenskar ett missbruksbeteende kring alkohol, motsvarande siffra för narkotika är 55 000. (fornuft.se)
  • Fokus för denna metod ligger vid att sätta upp mål för din nykterhet, hitta din inre motivation för att göra förändringar i ditt missbruksbeteende, och ge dig verktyg för att bättre hantera och lättare undvika situationer där risken för återfall är stor. (jennyknutsson.se)