• Till vardags är Christian Fager professor och avdelningschef vid Mikrovågselektronik, institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Chalmers. (etn.se)
  • Språkcentret vid Jyväskylä universitet: nanovetenskap Riskerna med nanotekniken (Del 2) (text: Forskning.se) Kirjoita aukkoihin suluissa oleva Simone Gasparinetti, forskarassistent vid institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Chalmers, och forskningsledare vid Wallenberg Center for Quantum Technology, 031-772 65 73, [email protected]. (firebaseapp.com)