• Vi integrerar våra framtagna system med mikrofluidik för att utveckla nya experimentella plattformar för visualisering och karakterisering av celler. (uu.se)
 • I fokus för forskargruppen är just nu forskning på jästceller och att utveckla systemet med mikrofluidik. (mynewsdesk.com)
 • Hennes ansökan till Vetenskapsrådet fick grönt ljus, och hon fick anslag för att under fem år fortsätta arbeta med sin forskning att utveckla mikrofluidik-system för läkemedelstestning och encellsanalyser. (sciencefacultymagazine.se)
 • Jag har särskilt intresserat mig för beräkningar och modellering inom cellbiologi, epidemiologi och strukturbiologi, men jag har även ägnat mig åt att utveckla beräkningsmetoder för mikrofluidik, mikromagnetism och strömningsmekanik. (sverigesungaakademi.se)
 • Mycket av arbetet kommer att vara mikrofluidik baserad cell analys, och erfarenhet inom mikrofluidik i allmänhet och centrifugal mikrofluidik i synnerhet är meriterande. (varbi.com)
 • Erfarenhet av tillverkning av mikrosystem och experimentellt arbete inom mikrofluidik är meriterande. (uu.se)
 • Vi har lång erfarenhet av hela kedjan från provpreparering, mikrofluidik, ytfunktionalisering till sensorteknik för utveckling av biosensorer och kemiska sensorer. (ri.se)
 • Ytterligare färdigheter som krävs för tjänsten är erfarenhet av cellkultur, gärna i kombination med biomedicinska tillämpningar som till exempel BioMEMS (MicroElectroMechanical Systems), mikrofluidik, bioelektronik eller biosensorer. (arbetsgivarverket.se)
 • Specialisering inom elektrofysiologi, neurobiologi samt mikrofluidik är mycket uppskattat. (kth.se)
 • Forskargrupperna på Chalmers är experter på signalering i bakterier (Mijakovic) samt mikrofluidik och fluorescensmikroskopi (Westerlund). (siografen.se)
 • Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom analytisk kemi, brett definierat inklusive bland annat omics, kemometri, oorganisk analys, mikrofluidik, och biosensorer. (varbi.com)
 • I dag används det i huvudsak inom mikrofluidik (framför allt via mjuklitografi, men också genom andra stämplingstekniker såsom nanoimprint litografi) och för delar av mikroelektromekaniska system. (wikipedia.org)
 • Elf har inom SSF:s program för 'Framtidens Forskningsledare' utvecklat ett mikrofluidik-system för att snabbt kunna bestämma antibiotikakänslighet för framför allt urinvägsinfektioner. (tt.se)
 • Kursen ger en bred introduktion till mikrofluidik-området med en särskild inriktning mot Lab-On-A-Chip system. (lth.se)
 • Mikrofluidik och Lab-On-A-Chip system hanterar vätske- och gasflöden i mikrometerstora kanaler, ofta för kemisk och biokemisk analys. (lth.se)
 • System som baseras på mikrofluidik spelar en allt större roll t ex inom områden som kemi och biokemi, bioteknologi samt medicin. (lth.se)
 • Sådana flöden har många tillämpningar till exempel inom mikrofluidik och noggrann beräkning är av största vikt för att förstå och utnyttja dem. (kth.se)
 • Där har han forskat inom mikrofluidik och s.k. lab-on-a-chip för att möjliggöra snabb analys av patientprov, med utläsning av antibiotikaresistens, som diagnostiskt verktyg vid blodförgiftning. (clinicalinnovation.se)
 • Vi vill stärka forskargruppens expertis inom integrerad akustik och droppbaserad mikrofluidik och vi söker en postdoktor med stark drivkraft och motivation till att angripa de stora forskningsutmaningarna inom detta projekt. (uppsalauniversitet.se)
 • Vi söker en kandidat med doktorsexamen i teknisk fysik, materialvetenskap, biomedicinsk teknik eller motsvarande utbildning i angränsande område där en större del av ditt doktorandprojekt var fokuserat på integrerad akustik eller droppbaserad mikrofluidik. (uppsalauniversitet.se)
 • Kunskap inom integrerad akustik och droppbaserad mikrofluidik är krav. (uppsalauniversitet.se)
 • Forskarutbildningsämne: Forskning inom mikrofluidik med applikationer mot bioteknologi. (varbi.com)
 • Jobb: Professor och chef för avdelningen nanobioteknik på KTH, leder forskning kring mikrofluidik för biologiska applikationer. (naturvetarna.se)
 • Mikrofluidik kan användas för medicinsk diagnostik. (wikipedia.org)
 • Under 2013 har 94 idéer granskats och 42 beviljats projektstöd inom VFT-programmet, vilket resulterat i 11 bolagsbildningar Bolagsbildningarna har varit av god klass, och inom så skilda områden som mikrofluidik, brännsakdebehandling, regenerativ medicin, energissystem, automatisering inom byggsektorn, medicinsk bildbehandling, nanoteknik och Virtual Reality. (vinnova.se)
 • Under de senaste tio åren har vi på avdelningen kraftigt utvecklat vår verksamhet inom mikrofluidik. (varbi.com)
 • Kunskap inom mikrofluidik i allmänhet och centrifugal mikrofluidik i synnerhet är meriterande, amcor nätet. (apotekvarersverige.life)