• Det specifika projektet är fokuserat på analys av extracellulära elektrofysiologiska signaler som registreras från hundratals kroniskt implanterade mikroelektroder i möss, råttor och primater. (mynetworkglobal.com)
  • Bland alternativa metoder möter djup hjärnstimulering (DBS) med mikroelektroder implanterade i specifika hjärnregioner flera problem som begränsar prestanda och säkerhet, förklarar Gilberto Fisone. (ki.se)