• Resistensbestämning med lappdiffusionsmetod på agarplattor utföres på samtliga signifikanta fynd. (regionvastmanland.se)
  • 2. Djur som hålls för livsmedelsproduktion, om mikrobiologisk undersökning och resistensbestämning av aktuell infektion har genomförts på djuret eller i djurgruppen under de senaste sex månaderna och resistensbestämning eller vetenskap och beprövad erfarenhet styrker att verksamt alternativ saknas. (docplayer.se)