• Kombinationen mifepriston och den prostaglandinanaloga substansen misoprostol är idag en väl etablerad metod för medicinsk abort som utvecklats vid WHO-centret, Kvinno-kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, säger Kristina Gemzell, professor i obstetrik och gynekologi vid institutionen för kvinnors och barns hälsa. (ki.se)
 • Kristina Gemzell Danielsson har tillsammans med WHO i Genève utvecklat riktlinjer för användningen av mifepriston och prostaglandinanalogen misoprostol. (ki.se)
 • Vid abort med läkemedel använder man två samverkande läkemedel, mifepriston och misoprostol. (kaypahoito.fi)
 • Mifepriston och misoprostol: det används upp till första sju veckorna av graviditeten. (akunadaga.com)
 • Denna metod är medicinsk abort med mifepriston och misoprostol enligt de rekommendationer som finns på FARGs sida på SFOGs hemsida. (sfog.se)
 • Forskargruppen har som första grupp i världen kunnat visa att en tablett i månaden innehållande mifepriston, direkt efter ägglossningen, fungerar som en effektiv preventivmetod utan att den normala menscykeln störs. (ki.se)
 • Man tar 200 mg mifepriston (1 tablett), följt av en prostaglandinanalog (1 vagitorium innehållande 1 mg gemeprost som förs upp i slidan) 36 till 48 timmar senare. (campuspharma.se)
 • Mifegyne , tablett 200 mg (mifepriston, ATC-kod G03XB01). (nordicdrugs.se)
 • Aborten inleds genom att man får en tablett med mifepriston, psykolog eller annan logoped. (milkandlead.com)
 • Administreringsmetoden är 200 mg mifepriston som en peroral engångsdos följt av prostaglandinanalogen gemeprost 1 mg vaginalt efter 36-48 timmar. (campuspharma.se)
 • För avbrytande av graviditet kan antiprogesteronet mifepriston och prostaglandinanalogen endast förskrivas och administreras enligt gällande abortlagstiftning (abortlagen). (nordicdrugs.se)
 • Forskargruppen har tidigare kunnat visa att mifepriston också ökar livmoderns känslighet för prostaglandin, ett ämne som bland annat har en sammandragande effekt på livmodern. (ki.se)
 • På grund av att mifepriston motverkar progesteronets effekt fungerar steroiden även bra för behandling av gynekologiska tillstånd som myom och endometrios, det vill säga tillväxt av livmoderslemhinnan på olika bukorgan. (ki.se)
 • Teoretisk sett er det en risiko for redusert effekt av glukokortikoider ved samtidig behandling med mifepriston. (legemiddelsok.no)
 • Mifepriston är en syntetisk steroid med progesteronblockerande effekt, som ger en dilatation och uppmjukning av cervix, claripen clarithromycin. (apotekvarernettbutikk.life)
 • Ett uppföljningsbesök måste äga rum inom 14 till 21 dagar efter intag av mifepriston för att med lämplig metod (klinisk undersökning, tillsammans med mätning av beta-hCG eller ultraljudsundersökning) säkerställa att aborten är fullständig och att den vaginala blödningen upphört. (nordicdrugs.se)
 • Genom att blockera progesteronreceptorerna, kan mifepriston hämma utmognaden av livmoderslemhinnan och den graviditetsbevarande inverkan som progesteron annars skulle ha. (ki.se)
 • I Finland är grunderna för abort och hur den ska utföras stadgade i lag (Lagen om avbrytande av havandeskap 24.3.1970/239 «http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1970/19700239» 1 ). (kaypahoito.fi)
 • Förloppet inleds med att 200 mg mifepriston intas peroralt som en engångsdos. (campuspharma.se)