• Man har nämligen visat att cancerceller med höga nivåer av WNT5A är mindre rörliga och därmed också mindre benägna att orsaka metastaser. (wntresearch.com)
 • När tumören har spridit sig till avlägsna platser kan dessa metastaser orsaka dysfunktion av organ som de har spritt sig till. (sjukdomarna.se)
 • Metastaser behandlas oftast på samma sätt som själva primärtumören, det vill säga främst med strålning, kirurgi och cytostatika. (wntresearch.com)
 • WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. (spotlightstockmarket.com)
 • De organ som då oftast drabbas av metastaser är lungorna, skelettet, levern, hjärnan och lymfsystemet. (wntresearch.com)
 • Gruppe for patienter og pårørende ramt af enten småcellet eller ikke-småcellet lungekræft, samt lungekræft med metastaser til forskellige organer herunder hjernen og som ønsker at udveksle erfaringer om fx symptomer, undersøgelse, behandling, herunder operation, strålebehandling, kemoterapi, immunterapi m.m. (cancerforum.dk)
 • De vanligaste typerna av lungcancer handläggs olika, liksom metastaser till lungorna från tumörer som uppstått i andra organ, något som är mycket vanligt förekommande. (lu.se)
 • Hej, jag är 18 år och min mamma har metastaser i hjärnan, buken, levern, lungorna, binjurarna och hudcancer (började med det troligen). (naracancer.se)
 • De organ som då oftast drabbas av metastaser är lungorna, skelettet, levern, hjärnan och lymfsystemet. (wntresearch.com)
 • Är metastaser i lungorna lungcancer? (njurcancerforeningen.se)
 • Om man får metastaser i till exempel lungorna, betyder det att man fått lungcancer? (njurcancerforeningen.se)
 • Hos obehandlade möss bildas fler metastaser i lungorna (mörkt lila), än hos möss som får behandling med hämmaren. (fof.se)
 • Det var cancer i sköldkörteln och det fanns redan metastaser i lungorna. (praktikertjanst.se)
 • Osteosarkom kan sprida sig och ge metastaser, det vill säga dottertumörer, i framför allt lungorna. (barncancerfonden.se)
 • Metastaser behöver inte enbart drabba lungorna utan kan även sätta sig i andra bendelar. (barncancerfonden.se)
 • Flera nya metastaser växer nu i lungorna, en är så pass stor att den påverkar hennes andning. (mama.nu)
 • Om jag opererar/strålar bort min cancer kan jag då ändå drabbas av metastaser? (netdoktor.se)
 • Metastaser är den främsta orsaken till att patienter avlider i cancer. (wntresearch.com)
 • Min mamma (74 år) sen avslöjadekolorektal cancer med metastaser. (trendexmexico.com)
 • Här handlar det om att upptäcka risk för ärftlig cancer samt att upptäcka metastaser i ett mycket tidigt skede. (palema.org)
 • Hälften av alla hjärntumörer är metastaser från cancer i andra organ, speciellt lungor, bröst, tjocktarm, njurar och hud (melanom). (hus.fi)
 • https://www.cancerfonden.se/om-cancer/metastaser. (wikipedia.org)
 • Tanken är att se om vi kan förhindra återfall i cancer och bildning av metastaser efter att tumören tagits bort, säger cancerforskaren Li Ma. (fof.se)
 • Det går inte säkert att förutse om en cancer ska ge metastaser eller inte, eftersom det varierar mycket mellan olika patienter även om de har samma sjukdom. (cancerfonden.se)
 • Bland de faktorer som påverkar risken för metastaser är modertumörens storlek, vilken sorts cancer det är och dess läge. (cancerfonden.se)
 • Det har sedan tidigare funnits ett samband mellan ephrinreceptorer och utvecklingen av cancer och metastaser. (uu.se)
 • Det var inte fråga om metastaser utan en helt ny cancer. (issuu.com)
 • Jonas Fuxe, forskare cellbiologi, om ny forskning som avslöjar varför cancer sprider sig och bildar metastaser. (tv4.se)
 • Något som tidigare inte varit känt är om dessa metastaser är ansvariga för att sprida cancer vidare till andra organ och inte heller vilka vägar cancercellerna tar. (helsinki.fi)
 • Elakartad cancer på huden som fått metastaser är en mycket farlig cancerform. (dinamediciner.se)
 • De nya blodådror som tumören bildar för att sprida metastaser är dåligt uppbyggda, de läcker mycket och är inte särskilt effektiva. (ki.se)
 • Att hitta cancerceller som bildar metastaser är dock mycket svårt. (vetenskaphalsa.se)
 • Att en tumör sprider sig beror på att enstaka celler från tumören far i väg med blodet till andra organ och bildar nya tumörer, metastaser. (fof.se)
 • De flesta cancerformer, ungefär 90%, bildar metastaser. (redeye.se)
 • Cancerceller kan också med tiden spridas till andra delar av kroppen där de växer och bildar dottertumörer, metastaser. (cancerfonden.se)
 • Kosttillskott med antioxidanter ökar risken att malignt melanomceller bildar metastaser. (stralsakerhetsmyndigheten.se)
 • Bland annat upptäckte de vissa aminosyror, och intressant nog gick några av dessa även att spåra i blod hos patienter med metastaser. (umu.se)
 • De analyserade tumörprover från tjock- och ändtarmscancerpatienter med och utan metastaser och hittade en grupp gener som var muterade hos i huvudsak patienter med metastaser. (uu.se)
 • Praktiskt taget alla cancerformer kan sprida sig och sätta metastaser i hjärnan. (netdoktor.se)
 • Metastaser är sekundära maligna lesioner, bildade från den primära tumören, genom att sprida cancerceller i hela kroppen. (canebayprimarycare.com)
 • Tumören behöver bilda nya blodkärl för att sprida sig vidare, det vill säga metastasera, och använder sig här av syrebrist för att via blodådrorna sprida metastaser. (ki.se)
 • WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. (cision.com)
 • Ögonmelanom kan ibland sprida dottertumörer, metastaser. (sankterik.se)
 • Metastaser i armhålans lymfkörtlar är en viktig riskfaktor för att bröstcancern kommer att sprida sig till andra organ. (helsinki.fi)
 • Vårt viktigaste fynd var dock att metastaserna i lymfkörtlarna i armhålan inte verkar sprida sig vidare till andra organ, så även om dessa metastaser kan visa hur aggressiv cancern är, är det inte de som orsakar spridningen, säger Johan Hartman , docent vid institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet som lett studien tillsammans med professor Jonas Bergh vid samma institution. (helsinki.fi)
 • Fråga: Kan man få metastaser efter operation mot prostatacancer? (netdoktor.se)
 • Skelettcancer/ eller metastaser från exempelvis prostatacancer. (ki.se)
 • För att behandla patienter med avancerad prostatacancer är det därför viktigt att hitta och identifiera metastaser på ett tidigt stadium. (umu.se)
 • Undersökningen utförs för diagnostik av prostatacancer och dess metastaser, där kombinationen av PET (positronemissionstomografi) och spårämnet acetat tillsammans med DT (skiktröntgen) med eller utan intravenös kontrast ger viktig information som inte kan fås med andra metoder. (akademiska.se)
 • Nya resultat kan öppna för användning av den nya typen av hormonläkemedel mot prostatacancer innan patienten fått synbara metastaser. (dagensmedicin.se)
 • Man har nämligen visat att cancerceller med höga nivåer av WNT5A är mindre rörliga och därmed också mindre benägna att orsaka metastaser. (wntresearch.com)
 • Cancerceller har inte bara förmåga att dela sig och växa okontrollerat i och omkring den vävnad där de uppkommer, de kan även frigöra sig helt från primärtumören och bilda så kallade metastaser (även kallade dottertumörer). (wntresearch.com)
 • Metoden är lovande för att bekämpa små metastaser eller enstaka cancerceller. (chalmers.se)
 • Detta protokoll beskriver generering av patient-härledda ortotopiska xenograft-modeller genom intravesikalt ingjuta av höggradig urotelial cells cancerceller eller intrarektalt injicering av kolorektalcancerceller i icke-feta diabetiska/svåra kombinerade immunbrist (NOD/SCID) möss för primär tumörtillväxt och spontana metastaser under påverkan av lymfkörtel stromaceller, som härmar utvecklingen av mänskliga metastatiska sjukdomar. (jove.com)
 • Forskarna kom fram till att kannabinoider dels kan hindra tillväxten av somliga cancerceller, dels förhindra att cancercellerna vandrar och skapar metastaser. (yle.fi)
 • En ny studie kring spridningsvägar för bröstcancer visar att metastaser sprider sig vidare från det första organet till andra organ i nästa steg. (onkologiisverige.se)
 • Om cancern inte har spritt sig utanför levern och bildat metastaser, s.k. dottertumörer kan man bli frisk efter behandling. (levern.se)
 • Det är till exempel vanligt att bukspottkörtelcancer, magsäckscancer och tjocktarmscancer ger metastaser som hamnar i levern. (levern.se)
 • Metoder att ta bilder av kroppens inre som ultraljud, datortomograf och magnetkamera används för att undersöka om det finns metastaser i levern. (levern.se)
 • Det finns ingen exakt statistik på hur många som får metastaser i levern från andra cancerformer. (cancerfonden.se)
 • Enligt en beräkning får upp emot en tredjedel av alla cancersjuka någon gång metastaser i levern. (cancerfonden.se)
 • Bland patienter med ursprungstumören i magsäcken eller bukspottkörteln beräknas minst hälften få metastaser i levern. (cancerfonden.se)
 • De flesta andra cancerformer kan också ge upphov till metastaser i levern. (cancerfonden.se)
 • Målsättningen med min forskning är att förbättra diagnostiken av lungcancer och metastaser till lunga för att fler patienter ska få säker och specificerad diagnos. (lu.se)
 • Datortomografiundersökning visade på metastaser i hjärnan och vidare utredning konstaterar lungcancer med hjärnmetastaser. (ltkalmar.se)
 • Om man opererar/strålar bort prostatacancern kan man ändå drabbas av metastaser men chansen att bli helt botad blir större med behandlingen. (netdoktor.se)
 • Om det är möjligt att på denna nivå stoppa spridningen av metastaser. (ki.se)
 • Forskare vid Uppsala universitet har identifierat genförändringar som kan bidra till spridningen av metastaser vid tjock- och ändtarmscancer. (uu.se)
 • Däremot har inte alla patienter med tjock- och ändtarmscancer lika stor risk att få metastaser och i den aktuella studien har forskarna identifierat mutationer som kan kopplas till spridningen av metastaser. (uu.se)
 • 1.5.2 Vilket organ kan i första hand misstänkas som ursprung till metastaser i skelett? (ki.se)
 • Jag har metastaser i lungor och skelett. (cancerfonden.se)
 • Oftast uppstår flera metastaser samtidigt. (avicenna-klinik.com)
 • Samtidigt kan patienter med större risk för metastaser få en mer omfattande behandling som kan förbättra deras chanser att överleva, säger Lucy Mathot, forskare vid institutionen för immunologi, genetik och patologi och försteförfattare till den aktuella artikeln. (uu.se)
 • Tyvärr har fått fler metastaser uppstått sedan dess. (expressen.se)
 • Och nu har forskare vid Naval Medical Center San Diego och Google AI utvecklat en lösning för att hitta metastaser hos bröstcancerpatienter. (idg.se)
 • Ifall tumören hade varit elakartad skulle man genast fundera på om tumören har kommit tillbaka eller bildat metastaser. (yle.fi)
 • Dessutom ökar ytterligare förvärvade mutationer sannolikheten för att det bildas metastaser. (kth.se)
 • Metastaser i skelettet. (issuu.com)
 • Anna kämpar för sitt liv sedan hon fått metastaser i skelettet. (ltz.se)
 • Det blev remiss till datortomografin som skulle visa att hon hade metastaser i skelettet i ryggen och nacken. (ltz.se)
 • Undersökningen ger läkaren en bild av kroppen från hals till lår, där man i prostata och dess metastaser kan se mycket små upptag av förändrade celler och resultatet kan användas för att skräddarsy den bästa behandlingen i det enskilda fallet. (akademiska.se)
 • Förekomsten av metastaser begränsar användningen av andra metoder, varigenom sannolikheten för ett framgångsrikt resultat av behandlingen minskas. (canebayprimarycare.com)
 • Den ursprungliga tumören kan oftast tas bort med en operation, vilket botar många patienter, men som vid flertalet andra cancerformer är det spridning av metastaser som är det allvarliga problemet. (uu.se)
 • Intralymfatisk metastasering, såsom lymfkörtelmetastaser, intransit-metastaser och satellitmetastaser, är viktiga prognostiska faktorer vid malignt melanom och har samma prognostiska betydelse. (lakartidningen.se)
 • Nu har metastaser kommit tillbaka. (bms.com)
 • Uppgifter om metastaser finns endast om primärtumören inte är känd. (socialstyrelsen.se)
 • Även om dessa metastaser kan visa hur aggressiv cancern är, är det inte de som orsakar spridningen, skriver docent Johan Hartman vid Institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet. (onkologiisverige.se)
 • Det är metastaser som kan göra cancern livshotande. (levern.se)
 • Ungefär en tredjedel av alla patienter har metastaser som upptäcks på samma gång som cancern. (levern.se)
 • Det värsta var att jag fick beskedet om att jag hade metastaser på telefon. (ltz.se)
 • Vi följer Ankie Ödmark , 59 år, som först friskförklarades från bröstcancer och sedan fick det dystra beskedet att metastaser upptäckts i hjärnan. (tv4.se)
 • Dessa metaboliter skulle sedan kunna mätas i blod hos patienter som till exempel har misstänkta metastaser. (umu.se)
 • Mer än 50% av patienter med muskelinvasiv UCC, trots kurativ terapi för kliniskt lokaliserad sjukdom, kommer att utveckla metastaser och dö inom 5 år, och metastaserad CRC är en ledande orsak till cancerrelaterade dödsfall i USA. (jove.com)
 • Över hälften av patienterna med muskelinvasiv UCC (MIUCC), trots kurativ terapi för kliniskt lokaliserad sjukdom, kommer att utveckla metastaser och dö inom 5 år. (jove.com)
 • Trots botande terapi (radikal cystektomi [RC] med eller utan systemisk kemoterapi) för kliniskt lokaliserad sjukdom, hälften av patienterna med MIUCC av urinblåsan kommer fortfarande att utveckla metastaser och dö inom 5 år 3 . (jove.com)
 • Metastaser i hjärnan kan bestrålas, men i vissa fall kan en operation vara till nytta för patienten. (hus.fi)
 • Det är ibland möjligt om patienten har metastaser från tjock- eller ändtarmscancer. (levern.se)
 • På vilka två ställen skulle du i första hand vilja leta efter metastaser från coloncancer? (brainscape.com)
 • I de första stadierna av sjukdomen minskar denna typ av behandling sannolikheten för metastaser och stoppar tumörens tillväxt. (canebayprimarycare.com)
 • Sjukdomen spred sig och gav upphov till svårare metastaser. (mimersbrunn.se)
 • Vi visar att en specifik aminosyra i en signalmolekyl spelar en viktig roll i att göra cancercellerna mer rörliga och på så sätt bidrar till ökad risk för metastaser", skriver här Maréne Landström, professor vid Umeå universitet. (onkologiisverige.se)
 • Skilett o bukröntken visar inga metastaser.vi är nu överens om watshful waiting. (svt.se)
 • Trettio patienter (18 gliom, 7 meningeom och 5 metastaser) inkluderades. (dissertations.se)
 • Det saknas fortfarande mycket kunskap om hur och varför metastaser uppkommer. (cancerfonden.se)
 • Av cancerpatienterna får cirka en fjärdedel metastaser i hjärnan. (hus.fi)
 • Kirurgi är aktuell som behandling framför allt vid ensam hjärnmetastas men kan övervägas vid 2-3 metastaser, förutsatt att de är åtkomliga för neurokirurgens ingrepp. (netdoktor.se)
 • I dag finns ingen förebyggande behandling mot metastaser. (fof.se)
 • Då kan man dels undvika att ge en onödigt kraftig behandling, med många biverkningar, till patienter som har en liten risk för metastaser. (uu.se)
 • Det är mycket angeläget att kunna identifiera vilka patienter som har större eller mindre risk att få metastaser. (uu.se)