• Pentasa (Mesalamin) försäljning. (pillermd.com)
  • Men ändå så slutade 1 deltagare att ta mesalamin (Asacol / Pentasa) under inrådan av läkare. (paleoteket.se)
  • En annan slutade på egen hand mesalamin (Asacol / Pentasa) men gick ändå från mayo score 5 till 0, alltså fulltständig remission. (paleoteket.se)
  • Mesalamin påverkar ett ämne i kroppen som orsakar inflammation, vävnadsskada och diarré. (medikament.se)
  • Mesalamin används för att behandla smärta och inflammation som orsakas av ulcerös kolit. (pillermd.com)