• Hur ofta ägg bildas och lossnar bestäms av hormoner, vilket är mer känt som kvinnans menstruationscykel. (storkklinik.dk)
 • Natural Cycles ger användaren insikter i sin individuella menstruationscykel, på så sätt kan kvinnor få en översikt av den viktigaste statistiken vilken hjälper dem hantera sin egen hälsa. (naturalcycles.com)
 • Natural Cycles analyserar kvinnans unika basala kroppstemperatur samt LH-hormon (frivilligt) för att avgöra var en kvinna är i sin menstruationscykel. (naturalcycles.com)
 • Under graviditeten inte kvinnor upplever sin menstruationscykel. (halsanet.com)
 • En del kvinnor reagerar allergiskt mot sin egen menstruationscykel. (illvet.se)
 • Introduktion: Många kvinnor påverkas negativt av fysiska och psykiska besvär under sin menstruationscykel. (uppsatser.se)
 • Kvinnors hälsa med Ayurveda och Yoga är en kurs för kvinnor i alla åldrar, med fokus på hur kvinnor kan ta hand om sin hälsa under olika övergångar i livet och under sin menstruationscykel och dess olika faser. (axelsons.se)
 • I Versa (liksom i Ionic) finns en funktion som via Fitbits app kan hjälpa kvinnor att bland annat kartlägga sin menstruationscykel, beräkna fertilitet och få en bättre översyn av sin allmänna hälsa. (runnersworld.se)
 • Vissa kvinnor har väldigt smärtsamma menstruationer (så kallad dysmennorré), vilket kan orsaka betydande obehag under ett par dagar i varje menstruationscykel. (clearblue.com)
 • Enligt neuropsykologisk forskning under 1970- och 80-talen tar sig nerv- och hormonsystemets s tt att fungera hos kvinnor uttryck inte bara i en menstruationscykel, i mj lkproduktion efter ett barns f delse och dylika kroppsliga processer utan ocks i speciella reaktionsm nster och beteenden. (psykologiguiden.se)
 • Menstruationscykeln startar den första menstruationsdagen och slutar dagen innan nästa menstruationscykel börjar. (mambaby.com)
 • Under en anovulatorisk menstruationscykel sker inte ägglossningen, men menstruation fortsätter ske normalt. (wikipedia.org)
 • Med hormonella förändringar under graviditet, menstruationscykel eller klimakteriet sprids externa förändringar i volym och smärta till båda brösten. (ensayosclinicoscuba.com)
 • Kvinnan är fertil (kan bli gravid) fem till sex dagar i varje menstruationscykel. (netdoktor.se)
 • Klimakteriet markerar steget i en kvinnas liv där hennes menstruationscykel stannar. (shytobuy.se)
 • Den nybildas en gång per menstruationscykel, och stöts ut vid menstruationen om inget befruktat ägg fastnar. (fass.se)
 • Vanligtvis är en menstruationscykel mellan 25 - 35 dagar men detta kan variera från kvinna till kvinna. (testlagret.se)
 • Eventuellt rubbad menstruationscykel. (doktorn.com)
 • De har oftast en rubbad menstruationscykel och tror att de är infertila, därför skyddar de sig i mindre utsträckning. (ki.se)
 • Antalet dagar mellan dina menstruationer är din menstruationscykel. (testlagret.se)
 • Men sin biologiska klocka som följer måncykeln har den kvar, precis som kvinnors menstruationscykel, vi är ju trots allt sprungna ur havslevande djur vi också i tidernas begynnelse. (sverigesradio.se)
 • Det finns en dygnsrytm (cirkadian rytm) som reglerar s mn och vakenhet, temperaturskiftningar, hormonproduktion med mera, en m nadsrytm som reglerar kvinnors menstruationscykel, en rstidsrytm som hos djur reglerar fortplantningscykeln och flyttningar mellan klimatzoner samt en rytm som reglerar individens fysiologiska, psykiska och sociala f r ndringar under livscykeln. (psykologiguiden.se)
 • Därför är det kanske absolut enklaste sättet att räkna ut när ens ägglossning inträffar om man har en jämn menstruationscykel. (minbebis.com)
 • En menstruationscykel varar i genomsnitt i 28 dagar - och börjar med att hypofysen, som är en körtel i hjärnan utsöndrar hormonet follikelstimulerande hormon (FSH). (storkklinik.dk)
 • På grund av att din menstruationscykel varar i ungefär 28 dagar kommer du uppleva mellanblödningar under din pillerfria vecka. (euroclinix.net)
 • I avsaknad av en ovulatorisk fas i en kvinnas menstruationscykel definieras den som en anovulatorisk cykel. (iliveok.com)
 • Först ges en kort genomgång av de manliga respektive kvinnliga könsorganens uppbyggnad och funktion samt menstruationscykel. (filmarkivet.se)
 • Det är ett tecken på att en kvinnas menstruationscykel har upphört och att hon inte längre kan bli gravid. (blausen.com)
 • Beroende på vilken dag i din menstruationscykel du befinner dig kommer nivån av progesteron variera. (medisera.se)
 • En menstruationscykel kan förvisso variera mellan 21-35 dagar, men vanligast är dock att den är 28 dagar. (menstruation.se)
 • för att varna dig, informera dig, undvika oönskade graviditeter, slippa sexuellt överförbara sjukdomar och i vissa fall reglera din menstruationscykel . (stegforhalsa.se)
 • Titta på snippan i spegel, känn på din livmodertapp, undersök ditt slidsekret och lär dig var i din menstruationscykel du befinner dig. (arsinoe.se)
 • Årshjulet, med sina återkommande årstidsväxlingar är ett exempel, liksom dygnets faser, en kvinnas menstruationscykel med mera. (wikipedia.org)
 • Vid upprepad behandling under samma menstruationscykel får dock pillret minskad effekt. (wikipedia.org)
 • Strecken på Ishango-benet har av allt att döma också använts till att hålla koll på månens faser - eller möjligtvis en kvinnas menstruationscykel. (illvet.se)
 • Behandlingen startar någon/några dagar in i menstruationscykel med dagliga injektioner. (livio.se)
 • Garmin Health sponsrar för närvarande en forskningsstudie vid University of Kansas Medical Center för att undersöka hur wearables och den mängd biometriska data som de producerar kan hjälpa till med registrering av menstruationscykel och ägglossningsprognos. (it-halsa.se)