• Membranproteiner är en stor grupp proteiner i cellmembranet och andra biologiska membran. (wikipedia.org)
 • Membranproteiner är proteiner som sitter instuckna i cellernas membran. (mynewsdesk.com)
 • Vi söker en doktorand för att utveckla nya beräkningsbaserade metoder för att studera struktur och funktion hos proteiner, speciellt membranproteiner. (mynetworkglobal.com)
 • Idag används flera olika metoder för att avbilda proteiner men ingen metod erbjuder fullgoda möjligheter för att studera enskilda membranproteiner i deras naturliga miljö. (it-halsa.se)
 • Fyll i formuläret nedan för att skicka 'Myggor och membranproteiner i fokus vid symposium om livsvetenskap' till en vän. (su.se)
 • Skicka 'Myggor och membranproteiner i fokus vid symposium om livsvetenskap' till en vän. (su.se)
 • Fokus ligger på peptider, det vill säga membranproteiner, alltså kedjor av aminosyror. (gu.se)
 • Vi studerar elektronöverföring i heterocystbildande cyanobakterier, med särskilt fokus på membranproteiner i fotosyntesen, och hydrogenaser. (uu.se)
 • Integriner er membranproteiner, som på cellens yd. (denstoredanske.dk)
 • Membranproteiner f ster ocks cellens inre strukturer. (solunetti.fi)
 • Statistiska metoder som han utvecklat tidigare under sin karriär har hjälpt forskare över hela världen till en bättre förståelse av hur membranproteiner integreras i cellens membran. (wallenberg.org)
 • 7 Cellmembranets funktion Ge mekansikt stöd åt cellen Skydda cellens inre miljö och fungera som fysikalisk barriär Styra in och utflöd av ämnen Medverka vid utsöndring av sekret och slaggprodukter Den känner igen och tar emot information från kemiska budbärare (hormoner och transmittorer) Membranproteiner Enzymer- speciella protein som katalyserar bestämda kemiska rekationer i kroppen. (docplayer.se)
 • Kunskap om membranproteiner viktigt för läkemedelsutveckling Gunnar von Heijne, professor i biokemi vid Institutionen för biokemi och biofysik. (su.se)
 • Vad kan neandertalares DNA avslöja om släktskapet med dagens människor och vilka är de senaste rönen om membranproteiner? (mynewsdesk.com)
 • Sedan dess har jag haft lyckan att kunna röra mig i ett fascinerande gränsland av datorarkitekturer, bioinformatik, membranproteiner, biokemi, läkemedelsutveckling, och på senaste tiden till och med anestesiologi. (vr.se)
 • Transporten skjer via spesielle membranproteiner kalt symport(er). (uio.no)
 • Forskare vid Uppsala universitet har identifierat en helt ny mekanism i nervcellerna och visar att transporten av membranproteiner inne i cellen är en mycket viktigt komponent för en välfungerande kroppsviktkontroll. (doktorn.com)
 • Erfarenhet av biokemi av membranproteiner är meriterande men inte ett krav. (varbi.com)
 • Denna analys avspeglar kvantitativa defekter i flertalet membranproteiner. (karolinska.se)
 • Arbetet innefattar molekylärbiologiska metoder och olika biokemiska metoder för separation och analys av membranproteiner. (mynetworkglobal.com)
 • Den sökande ska ha praktisk erfarenhet av att arbeta elektronmikroskopi och single particle analys, samt med uttryck och rening av membranproteiner och rekonstituering av membranprotiner i nanodiscar. (varbi.com)
 • GPKRer är en grupp av membranproteiner som spelar viktiga roller i många fysiologiska processer. (uu.se)
 • Företaget har utvecklat nanopartiklar som kan isolera membranproteiner från kroppens celler så att de behåller sin stabilitet och aktivitet. (uic.se)
 • Med hj lp av dessa membranproteiner f ster cellen vid andra celler och vid basalmembranen. (solunetti.fi)
 • Projektet syftar till att studera de membranproteiner som är involverade i energiomvandling i bakterier och mitokondrier. (dn.se)
 • Det sägs att mer än hälften av alla läkemedel slår mot just membranproteiner, eftersom de sköter kommunikationen mellan cellen och dess omvärld. (lundsuniversitet.se)
 • Många membranproteiner är också inblandade när två membran ska sammanfogas till ett. (wikipedia.org)
 • Metoderna, som möjliggör att ett mycket stort antal membranproteiner kan analyseras parallellt, kan få viktiga tillämpningar inom bland annat storskaliga strukturkemiprojekt där målet är att på kort tid bestämma den tredimensionella strukturen på så många biologiskt och medicinskt viktiga membranproteiner som möjligt. (mynewsdesk.com)
 • I en artikel som just har publicerats i tidskriften Nature Methods beskriver Jan-Willem de Gier och hans medarbetare vid Centrum för Biomembranforskning vid Stockholms universitet en uppsättning nya metoder som underlättar och snabbar upp arbetet med membranproteiner något som kan ha stor betydelse, bland annat för framtidens läkemedelsforskning. (mynewsdesk.com)
 • Pristagarna har tagit fram ny teknik för att kristallisera och strukturbestämma membranproteiner i sin naturliga omgivning. (su.se)
 • Beskrivning av anst llningens mnesomr de: mnesomr det inkluderar datorbaserade studier av membranproteiner, deras interaktioner med ligander eller deras signaleringsmekanismer. (vakanser.se)
 • Den resulterande dermatologiska svar på reaktionen mellan urushiol och membranproteiner inkluderar rodnad, svullnad, blåsor, blåsor, blåsor och ränder. (alltomallergier.se)
 • Vi också intresserade i förbättrade simuleringstekniker för att undersöka de funktionella dynamiken i jonkanal membranproteiner. (bachelorstudies.se)
 • Detta används dels för att identifiera nya kopplingsvägar mellan den spänningskänsliga domänen och poren av kaliumjonkanalen KCNQ1, men även för att visa hur lipider och små molekyler kan påverka den allostera kommunikationen hos membranproteiner. (kth.se)
 • Medfödda metabola sjukdomar är ärftliga sjukdomar som orsakas av mutationer i generna för något av de enzym som katalyserar de kemiska reaktionerna i kroppens metabolism, men även transportproteiner eller membranproteiner kan vara drabbade. (medibas.se)
 • Praktisk erfarenhet av arbete med membranproteiner och ovan angivna metoder är meriterande. (mynetworkglobal.com)
 • Fosfatidylethanolamin (PE) återfinns bl a i nervvävnader i hjärnan samt i ryggmärgen och bidrar till uppbyggnaden av membranproteiner. (wemake.se)
 • Carol Robinson , professor vid Oxforduniversitetet, talar också om membranproteiner. (mynewsdesk.com)