• Membranlipider är en grupp lipider som tillsammans med olika proteiner och kolhydrater är komponenterna i specifika dubbellager (membran), både intracellulära membran samt cytoplasmamembran. (wikipedia.org)
  • I synnerhet är en delmålsättning att rekonstruera den evolutionära historian hos dessa proteiner, och deras interaktioner med omgivningen, specifikt membranlipider. (varbi.com)
  • Dessutom leder skapandet av reaktiva syremolekyler och kinoner inducerat av hydrokinon till oxidativ skada på membranlipider och proteiner såsom tyrosinas. (xn--pigmentflckar-jfb.se)
  • En annan teori postulerar att den kan fungera som en 'säkerhetsventil', vilket förhindrar att överskottet av reduktiv potential som kommer från en överminskad NADPH-pool reagerar med syre och producerar fria radikaler, eftersom dessa kan skada cellens metaboliska funktioner genom efterföljande oxidation av membranlipider, proteiner eller nukleotider. (illbattingen.ax)
  • Lipidperoxidering (oxidering av membranlipider) förstör dessa samtidigt som det i processen skapas nya reaktiva metaboliter (de peroxiderade lipiderna), vilka kan fortsätta att oxidera andra lipider. (medinsikt.se)
  • I synnerhet är en delmålsättning att rekonstruera den evolutionära historian hos dessa proteiner, och deras interaktioner med omgivningen, specifikt membranlipider. (varbi.com)