• Ford studerar hur racingförares hjärnor påverkas av den extrema påfrestning som uppstår under tävling och träning - för att i nästa steg lära sig av detta och få en bättre förståelse för hur vardagens bilförare kan reducera stress, få upp sitt humör och känna större glädje bakom ratten. (industritorget.se)
 • Resistent mot mekanisk och kemisk påfrestning. (tikkurila.se)
 • Används som grund- mellanstryknings- eller täckfärg för objekt utsatta för atmosfärisk, mekanisk och kemisk påfrestning. (tikkurila.se)
 • Duracon® TR HR är främst avsett för ytor där hetvatten förekommer i kombination med begränsad mekanisk påfrestning och kemisk belastning. (flowcrete.se)
 • Bindningar i håret bryts när de utsätts för hög värme, mekanisk påfrestning eller kemisk behandling. (blogspot.com)
 • TEKNOFLOOR färgsandmassan används på golv som utsätts för kraftig mekanisk eller kemisk påfrestning eller för hett vatten. (spotidoc.com)
 • För ytor som utsätts för stark mekanisk eller kemisk påfrestning eller för hett vatten är fräsning eller slungrensning de bästa metoderna. (spotidoc.com)
 • [ 1 ] I huden är de apikala cellerna förhornade, det vill säga kärnan har trängts ut och cellen har blivit keratinfylld vilket ger epitelet en mekanisk och kemisk barriärfunktion. (wikipedia.org)
 • Industrigolv är föremål för ökade krav på motståndskraft mot mekanisk påfrestning (nötning, påverkan), för vissa industrier är kemisk beständighet, värmebeständighet och andra parametrar i basen grundläggande. (gerad.info)
 • Termen ischias beskriver egentligen ett smärttillstånd som orsakas av mekanisk och/eller kemisk irritation av ischiasnerven. (naprapatvarkstan.se)
 • De höga farterna och skarpa kurvorna utsätter bilarna för stor mekanisk påfrestning och de får verkligen bekänna färg i tuffa situationer. (sportbilen.se)
 • Celler som utsätts för stor mekanisk påfrestning, såsom epitelceller i huden, har mycket intermediera filament. (wikipedia.org)
 • Dess egenskaper gör att den passar mycket utmärkt i till exempel tunga industrier med stor mekanisk påfrestning, vid behandling av kemikalier eller våtutrymmen. (peafogfriagolv.se)
 • Duracon® BC är en fogfri akrylbaserad golvbeläggning för golv där lätt till medium belastning förekommer vad beträffar mekanisk påfrestning och där kemikalier handhas. (flowcrete.se)
 • från kemikalier, mekanisk påfrestning eller fukt, vilket förlänger produkternas livslängd. (ravelast.com)
 • Vi rekommenderar att välja vaxband till etiketter som inte utsätts för någon större yttre påverkan i form av mekanisk nötning, kemikalier eller höga temperaturer. (markasab.com)
 • Etiketter tryckta med hartsband passar särskilt bra i miljöer där olika kemikalier förekommer, men fungerar också bra för elektronikskåp med höga temperaturer eller i utomhusmiljöer där väder och vind utsätter den tryckta etiketten för tuff påfrestning. (markasab.com)
 • Visst KAN man det, men man ska komma ihåg att det är trots allt en självhäftande plast så den tål inte så mycket mekanisk slitage tex. att man går på det hela tiden. (broarne.se)
 • I dag finns också 'avlastade konstantflödes-system' som också benämns LS-system med fast i stället för variabel pump, men avlastningen här handlar mera om energisparande än att reducera mekanisk påfrestning och slitage. (maskinisten.net)
 • Samma sak med duschrum, det blir stor påfrestning på dekorplasten i ett duschrum och det sitter säker ett tag, men man får räkna med att det kommer in fukt i skarvarna till slut. (broarne.se)
 • Påverkan av temperatursvängningar, UV, fukt och mekanisk påfrestning testas i kombination. (kadincadusun.com)
 • Tack vare sin vaxbas är färgbandet en prisvärd lösning, samtidigt som tillsatsen av harts gör den beständig mot fukt, temperaturskiftningar och mekanisk nötning. (markasab.com)
 • Paraplycellerna och urotelet är tänjbara och tål mekanisk påfrestning, till exempel när urinblåsan tänjs ut vid urinlagring. (wikipedia.org)
 • Smärtan kan också orsakas av en längre tids påfrestning, till exempel på grund av långvarig och ensidig arbetsställning, övervikt, ett stillasittande liv, graviditet eller stress. (naprapatvarkstan.se)
 • Förstörande provning används till exempel för att ta reda på om kvaliteten hos en svets är tillräcklig för att tåla extrem påfrestning eller för att kontrollera egenskaperna hos ett material. (kiwa.com)
 • Dessutom kan fläckar uppstå på grund av mekanisk skada, till exempel kan irritation på grund av en rakkniv uppstå. (infinitymedicalcosmetics.com)
 • EGE infraröda detektorer utmärker sig med en särskilt robust industridesign som skyddar detektorn vid mekanisk påfrestning. (ege-elektronik.com)
 • Konstruktionen av kontakten möjliggör rotation av kabeln vid montering, vilket skyddar kabeln från mekanisk påfrestning. (gbtrading.se)
 • Scanocover skyddar både mot mekanisk åverkan och mot vätskor. (leifarvidsson.se)
 • Det speciella med Nivachron™ är att det skyddar mot magnetiska fält, som finns lite överallt till vardags och kan påverka en mekanisk klockas gångprecision. (storynews.se)
 • Det diskuteras om extern påfrestning som kraftig fysisk aktivitet eller extensiv svettproduktion kan leda till obstruktion av svettkörtlar och sekundär ruptur av ductuli så att intilliggande vävnad påverkas och utlöser frisättning av kemotaktiska faktorer och invandring av neutrofila celler. (lakartidningen.se)
 • curettage mot bakgrund av överdriven mekanisk skada på den delikata slemhinnan i slemhinnorna. (ktopclinic.com)
 • De är även väldigt resistenta mot extern mekanisk påfrestning. (latakva.com)
 • I hus med spis värme eller dekorativa eldstäder viktigt steg i genomförandet av kvalitets tak tätskikt är en skorsten.Den plats där röret kommer ut, utsätts för höga belastningar: temperaturförändringar, mekanisk påfrestning och hög luftfuktighet, så skorstenen tätskikt bör ägnas särskild uppmärksamhet.princip tätskikt I stället för passage av röret genom taket krävs för att erhålla g. (builddailys.com)
 • Ibland kan man få utslag av den enkla anledningen att huden utsatts för fysisk påfrestning. (eksemfri.se)
 • Det här är en påfrestning för huden, särskilt för ansiktet som inte skyddas av kläder. (expressen.se)
 • Tack vare sin höga hållfasthet och stabilitet är fermacell® fibergipsskivor perfekta för tillämpningar med extremt hög mekanisk påfrestning. (fermacell.se)
 • Med en SSD (Solid State Drive) startar Windows och program extremt mycket snabbare än en traditionell mekanisk hårddisk. (netonnet.se)
 • Genom att frigöra stora mängder av piezoelektriska[2] ämnen (material som genererar elektrisk spänning som svar på tillämpad mekanisk påfrestning) i den övre atmosfären, kan de magnetiska fältlinjerna på jorden påverkas, och håller redan på att påverkas i syfte utveckla hemlig, geofysisk krigföring. (newsvoice.se)
 • Vid behov kan man kombinera med elektrisk påfrestning. (labotest.se)
 • Likaså ökar Akt och mTOR-signalering alltså från stimuli i form av mekanisk överbelastning och vidare har man sett att det även undertrycker signalmekanismer med motsatt effekt. (traningslara.se)
 • [ 1 ] Detta epitel tål mekanisk påfrestning i form av tryckbelastning, då det har förmåga att tänjas ut. (wikipedia.org)
 • Så om platsen på penis där blåsan bildades utsattes för mekanisk påfrestning (trauma), kommer lokal behandling i form av lotioner med tillsats av speciella antiseptiska och antibakteriella läkemedel förmodligen att förskrivas. (infinitymedicalcosmetics.com)
 • För många människor är massage idag förknippat med avslappning, mjuk och följsam beröring eller en mekanisk bearbetning av trötta, stela och värkande muskler.Medicinskt Kursforum har ett holistiskt perspektiv - där massagebehandling tolkas utifrån sex stycken behovsområden (se ovan). (massera.nu)
 • En första tolkning är att massage är en mekanisk behandling. (massera.nu)
 • I vissa industriella utrymmen finns extrem mekanisk belastning på golvet, t.ex. (golvnavigator.se)
 • Inflammatorisk vävnad har sitt ursprung i överbelastning, t ex om belastningen är för stor i förhållande till muskelns förmåga, eller vid extrem mekanisk nötning. (idrottsdoktorn.se)
 • Detta orsakas främst av termisk påfrestning och mekanisk påverkan. (kadincadusun.com)
 • Dawa Creative Borstar Borstar CLEAR mekanisk påfrestning fiende av håret som normalt är orsaken till hår sönder under borstning. (beautybazar.cn)
 • Termisk desinfektion blev till en början en del av rutinen i vattenledningshygiensystemet, men det stod snart klart att det båda var fysiskt omöjligt och allt för omkostnadsfyllt, samtidigt som sidoeffekterna ökade kalkbeläggningar i rörledningarna samt att mekanisk stress av vattensystemen på sikt skapade nya problem. (sarohus.se)
 • Betning används främst för små objekt, då det ej är möjligt att utföra mekanisk förbehandling. (spotidoc.com)
 • Smidda produkter har en god förmåga att motstå mekanisk påfrestning. (wikipedia.org)
 • Tack vare noggrant vald utväxling överför AutoPowr maximal mekanisk kraft, både vid normala fälthastigheter och transporthastigheter, och erbjuder maximal samverkan av den mekaniska växellådans högre effektivitet och smidigheten och mångsidigheten hos en hydrostatisk växellåda. (deere.se)
 • Vi får frågor om man kan klä in dusch-rum och är ytan slät och fin så går det bra men där blir det stor påfrestning eftersom det stänker vatten på plasten hela tiden, frågan är då hur länge den sitter. (broarne.se)
 • Elektrolysen producerar genom användning av vattnets eget kalciuminnehåll små mängder fritt klor och fria radikaler som sakta men säkert över tiden bryter ned alla biologiska beläggningar i vattensystemet utan någon påfrestning av vattensystemet samtidigt som vattenkvalitén förblir oförändrad. (sarohus.se)
 • Mycket snabb temperaturändringshastighet skapar mekanisk och termisk stress hos testobjektet. (labotest.se)
 • Våra tjänster inom förstörande provning omfattar mekanisk provning (dragprovning, böj- och tryckprov), hårdhetsprovning, makro- och mikroprovning samt materialanalys och metallografiska undersökningar. (kiwa.com)