• Utöver att många medicinska specialiteter finns nämner Rebecka Wästgård Region Värmlands storlek, ett mellanstort landsting med sjutusen anställda, som en faktor för trivsel. (regionvarmland.se)
 • Medicinska biblioteket är beläget på Universitetssjukhuset i Linköping. (liu.se)
 • Biblioteket är anpassat för Linköpings universitets utbildningar och forskning vid Medicinska fakulteten, Campus US, men är även öppet för allmänheten. (liu.se)
 • Då kan biblioteket i många fall låna in den från ett annat bibliotek genom ett så kallat fjärrlån. (kb.se)
 • Ytterligare 25 hyllmeter av samlingens medicinska litteratur förvaras på Biomedicinska biblioteket. (gu.se)
 • Hos oss kan du beställa och lämna böcker till och från Östersunds Bibliotek, Torvalla bibliotek, Medicinska biblioteket och biblioteksbussen. (ostersund.se)
 • Beställa böcker kan däremot endast bibliotekarien på ditt bibliotek göra, men kom ihåg att först söka i det egna biblioteket. (boras.se)
 • Motstånd visas även på Medicinska biblioteket. (liu.se)
 • En utställning på Medicinska biblioteket med bilder från LiU:s samarbete med Moi University i Kenya. (liu.se)
 • Människan i medicinen visades först på Medicinska biblioteket i slutet av 2019 och början av 2020. (liu.se)
 • Umeå universitetsbibliotek består av Universitetsbiblioteket (UB), Medicinska biblioteket (MB) och UB Konstnärligt campus. (umu.se)
 • Medicinska biblioteket är beläget inom sjukhusområdet, i byggnad 6 M. Biblioteket vänder sig i första hand till studenter och personal vid den medicinska fakulteten och Västerbottens läns landsting men är även öppet för patienter och allmänhet. (umu.se)
 • I Medicinska biblioteket kan du hitta böcker, tidskrifter och andra medicinska resurser främst inom ämnesområdena medicin, odontologi, omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. (umu.se)
 • Inom Umeåområdet är det Medicinska biblioteket vid Umeå universitetsbibliotek som ger lokal biblioteksservice. (regionvasterbotten.se)
 • Ett fakultetsbibliotek Social- och beteendevetenskapliga biblioteket är exempel på hur ett av bibliotek inom Lunds universitets biblioteksnätverk fungerar. (docplayer.se)
 • Medicinska biblioteket på Norrlands Universitetssjukhus ger medicinsk biblioteksservice till all sjukhus-personal via avtal med Region Västerbotten. (regionvasterbotten.se)
 • Medicinska biblioteket är en avdelning inom Umeå Universitetsbibliotek. (regionvasterbotten.se)
 • Vid Lycksele och Skellefteå sjukhusbibliotek samt Medicinska biblioteket på NUS hittar du facklitteratur inom medicin, omvårdnad, fysioterapi, arbetsterapi, psykiatri med mera. (regionvasterbotten.se)
 • Bibliotek och IKT-enheten ansvarar för fakultetens biblioteksservice till anställda, studenter och externa besökare. (lu.se)
 • Till samlingen av kursböcker anskaffas sådant material som behövs enligt Medicinska fakultetens examensfordringar. (helsinki.fi)
 • Linda Grandsjö arbetar vid Lunds universitet, Medicinska fakultetens Biblioteks- och IKT-enhet. (sfis.nu)
 • Dessförinnan har Linda arbetat många år som bibliotekarie på Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek, bl. (sfis.nu)
 • Han var en stor samlare och hade ett omfattande bibliotek i medicin och naturvetenskap, en stor insektssamling och ett mycket stort herbarium . (wikipedia.org)
 • Den allmänna samlingen och referenslitteraturen inom medicin och hälsovetenskap använder hyllklasser i enlighet med det medicinska klassifikationssystemet som tagits fram vid National Library of Medicine (NLM) i USA. (helsinki.fi)
 • Byggmästare John Mattsons bibliotek (BJMB) är beläget på Campus Lidingö och tillhandahåller framförallt böcker och tidskrifter om möbler, trä, textil, konst, design och kulturarv. (liu.se)
 • Han redigerade flera tidskrifter, däribland "Bibliotek for Læger" (1828-1846). (wikipedia.org)
 • Månatlig tidskrift som innehåller behandlingsrekommendationer baserade på systematiska översikter och metaanalyser publicerade i medicinska tidskrifter. (janusinfo.se)
 • Medicinsk databas med referenser till biomedicinsk litteratur från databasen MEDLINE, medicinska tidskrifter och onlineböcker. (stromstad.se)
 • Sjukhusbiblioteken i Lycksele och Skellefteå ger länets landstingspersonal tillgång till medicinska e-böcker, e-tidskrifter och databaser och lokal biblioteksservice inom Lycksele- och Skellefteåområdet. (regionvasterbotten.se)
 • Offentliga bibliotek och skolbibliotek arbetar under allt större budgetpress samt hantering av tidningar och tidskrifter på andra språk. (lminfo.com)
 • Böcker om graviditet, barns utveckling och uppfostran, namnböcker, medicinska böcker, tidskrifter som 'Vi föräldrar' och 'Råd och Rön' med mera. (ovanaker.se)
 • I den medicinska söktjänsten ClinicalKey hittar du e-böcker och tidskrifter med klinisk inriktning, samt bilder, filmer, läkemedelsinformation och patientinformation. (nusjukvarden.se)
 • Stängningen gäller tills vidare, men berör i nuläget inte de medicinska biblioteken. (regionvasterbotten.se)
 • Transportordningen underlättar fjärrlånehantering och innebär en möjlighet att låna biblioteksmedier på ett bibliotek och återlämna på ett annat bibliotek i länet. (regionorebrolan.se)
 • Säg till om det är något språk du saknar så köper vi in eller lånar det du vill ha från ett annat bibliotek. (ovanaker.se)
 • Kontakta ditt bibliotek för mer information. (kb.se)
 • Du har här möjlighet att fjärrlåna böcker genom att kontakta ditt lokala bibliotek. (stromstad.se)
 • Informationen uppdateras löpande på sjukhusbibliotekens webbsidor, där ser du också vilken service ditt bibliotek kan erbjuda under stängningen och hur du kan kontakta personalen. (regionvasterbotten.se)
 • Åren 1753-55, från 12 års ålder, var Birger Martin inskriven vid Västgöta nation som student vid Uppsala universitets medicinska fakultet där professor Carl Linnæus undervisade. (wikipedia.org)
 • Sedan 1990 sker undervisningen på engelska inom den medicinska fakulteten vilket gör det väldigt attraktivt för internationella studenter. (allastudier.se)
 • I samband med Internationella kvinnodagen 2021 uppmärksammar Bibliotek Botkyrka ämnet mäns våld mot kvinnor. (botkyrka.se)
 • Kultur i vården innebär en helhetssyn på människan, där kultur ses som ett komplement till den medicinska vården. (vgregion.se)
 • För ett trettiotal bibliotek kan man själv som låntagare göra beställningar direkt via ett formulär i LIBRIS (LIBRIS låntagarbeställningar), dessa bibliotek är listade nedan. (kb.se)
 • Sök hälsoinformation i denna medicinska sökmotor som söker igenom alla stora tillförlitliga medicinska webbsajter i Sverige. (boras.se)
 • För det andra började fakulteter och enskilda institutioner inom universitetet att bygga upp egna bibliotek utan någon större samordning med det centrala universitetsbiblioteket. (docplayer.se)
 • Campus Norrköpings bibliotek svarar för biblioteksservicen till universitetets utbildningar och forskning vid Campus Norrköping. (liu.se)
 • Universitetets bibliotek använder donationerna för att skaffa de böcker och kursmaterial som har störst efterfrågan. (helsinki.fi)
 • Nödvändig kontakt som vid exempelvis medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. (ljusdal.se)
 • Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. (nynashamn.se)
 • EduPlanet samarbetar med Charles Universitys andra medicinska fakultet, vilken bildades i början av 1900-talet. (utbildningssidan.se)
 • Du kan söka i samtliga Borås kommuns bibliotek eller endast Almåsgymnasiets. (boras.se)
 • Sveriges nuvarande bibliotekslag (2013:801) trädde i kraft 1 januari 2014, och sätter ramarna för verksamheten vid landets offentligt finansierade bibliotek. (biblioteksforeningen.se)
 • Huvuduppdragen för medicinska bibliotek/sjukhusbibliotek är att förse vårdpersonal och studenter med relevant medicinsk forskning, och att erbjuda medier till patienter och anhöriga på sjukhuset. (biblioteksforeningen.se)
 • Studenter inom Medicinska fakulteten hänvisas till Studentenheten. (liu.se)
 • Många bibliotek erbjuder beställningsformulär för fjärrlån på sina webbplatser. (kb.se)
 • LM Prenax erbjuder ett brett urval av konkurrenskraftigt prissatta tjänster och lättillgängliga titlar på andra språk till bibliotek och andra organisationer som underlättar förvärv, prenumerationshantering och hantering av annat innehåll. (lminfo.com)
 • Bibliotek Botkyrka erbjuder sex gratisappar som ger tillgång till vårt utbud. (botkyrka.se)
 • Är en bibliografisk databas med referenser till artiklar inom det medicinska området med tyngdpunkt på Norden. (boras.se)
 • För dig som pluggar omvårdnad kan Svensk MeSH vara ett bra verktyg för att hitta sökord, översätta medicinska termer och enkelt ta med termerna till din PubMed-sökning. (mdh.se)
 • Sök på diagnos eller behandling och hitta forskningsartiklar, medicinska e-böcker, bilder och behandlingsguider. (regionkronoberg.se)
 • Forskningen inom bildanalys behandlar frågeställningar inom geometrisk datorseende (att räkna ut kamerans rörelse och scenens form från bilder), medicinsk bildbehandling (automatiska system för att analysera medicinska data) samt kognitivt seende (automatisk scentolkning och scenförståelse. (lth.se)
 • Använd Medsök och ClinicalKey för att söka bland Region Skånes medicinska e-böcker. (skane.se)
 • En utformad för läkare, terapeuter, medicinska forskare, historiker och kliniker samt en för vetenskaplig forskning och information som rör alla utbildningsområden och utbildningsnivåer. (mdh.se)
 • Ta hjälp av ett lexikon eller Svensk MeSH där medicinska begrepp är sökbara på både svenska och engelska. (skane.se)
 • Om du arbetar inom en verksamhet som har vårdavtal med landstinget har du tillgång till medicinska e-resurser via landstingets intranät alternativt på Lycksele eller Skellefteå sjukhusbibliotek. (regionvasterbotten.se)
 • Otto avlade 1818 medicinsk examen 1818 och disputerade för den medicinska doktorsgraden 1819. (wikipedia.org)
 • För att bäst utnyttja den fulla potentialen i biomimetisk forskning bör medicinska forskare samarbeta med veterinärer, zoologer, botaniker och ekologer. (lakartidningen.se)
 • I boken varvas medicinska fakta om alla viktiga delar av graviditet och spädbarnstid med att professor Agnes Wold och barnläkare Cecilia Chrapkowska röjer i den djungel av välmenande råd som väller över den nyblivna föräldern. (stockholm.se)
 • De sju bibliotekstyper vi beskriver på den här sidan ska ses som en övergripande, men inte fullständig, indelning av Sveriges samtliga bibliotek. (biblioteksforeningen.se)
 • Regionens medicinska biblioteksverksamhet är en del av enheten för utbildning inom hälso- och sjukvårdsförvaltningens FoU-stab. (regionvasterbotten.se)
 • Vi på LM Prenax förstår att medicinska, farmaceutiska och sjukhusbibliotek har särskilda behov när det gäller informationsförsörjning och informationshantering. (lminfo.com)
 • Bibliotekarier och informationsspecialister från universitet, medicinska bibliotek och myndigheter. (sbu.se)