• Ämnet är i hög grad tvärvetenskapligt med stora inslag av informationsteknik men berör många andra kunskapsområden som terminologi, språkvetenskap och kunskapsfilosofi, medicinsk teknik, biokemi och genetik, ergonomi och användbarhet, etik och juridik och hälsoekonomi. (wikipedia.org)
  • Ämnet är tvärvetenskapligt med stora inslag av IT och medicinsk terminologi men berör i delområden många andra områden såsom kunskapsfilosofi, biokemi, ergonomi, etik, juridik, ekonomi. (wikipedia.org)
  • Föreläser om medicinsk mätteknik, givare, vetenskapsteori och etik i medicinsk forskning på diverse kurser inom Karolinska Institutet, KTH och Södertörns Högskola. (ki.se)
  • Ett annat användningsområde är medicinsk diagnostik, där en sorteringsapparat av nanotråder på ett chip kan ge snabb och säker diagnos ute i fält och därmed ökad överlevnad. (lu.se)
  • Målet med arbetsgruppen är sprida kunskap om utvärderingsmetoder, visa vilka verktyg som finns och informera om praktiska tillämpningar men även att interagera med likande grupper i Skandinavien, Europa och internationellt för att följa upp områdets utveckling, sprida svensk kunskap inom området och återkoppla kunskap från internationella möten till SFMIs medlemmar. (sfmi.se)
  • Susanne Gabrielsson, pionjär inom exosom-forskning, berättar vilka möjligheter kunskap om exosomer kan erbjuda i kliniska tillämpningar. (ki.se)
  • Målet med forskarutbildningen är att ge vidgade och fördjupade kunskaper inom ämnet medicinsk teknik och specifika kunskaper inom avhandlingsområdet, samt att ge forskningserfarenheter och färdighet i forskningsmetodik. (liu.se)