• Området har genomgått många olika faser av hype och fått fler namn som Hälsoinformatik och Biomedicinsk informatik, och delområden har benämnts t.ex. (wikipedia.org)
 • Det finns flera varianter på termen som vi anser antingen vara synonyma som Hälsoinformatik och Biomedicinsk informatik eller delmängder av den breda paraplytermen medicinsk informatik som t.ex. (sfmi.se)
 • I Sverige hanteras också det som kallas bioinformatik med speciella metoder för att analysera data om gener och proteiner samt metabola interaktioner mellan olika molekyler oftast av särskilda grupper och institutioner som hittills inte varit med i SFMI men inom det internationella ämnet inkluderas sådana arbeten ibland i termen biomedicinsk informatik. (sfmi.se)
 • Ämnet är i hög grad tvärvetenskapligt med stora inslag av informationsteknik men berör många andra kunskapsområden som terminologi, språkvetenskap och kunskapsfilosofi, medicinsk teknik, biokemi och genetik, ergonomi och användbarhet, etik och juridik och hälsoekonomi. (wikipedia.org)
 • Medicinsk informatik (MI) är ett vetenskapsområde som utvecklar metoder inom informationsteknik för att stödja, styra och utveckla sjukvård, folkhälsoarbete, forskning och utbildning inom medicinens olika discipliner inklusive basal biovetenskap. (wikipedia.org)
 • Medicinsk informatik (MI) är kunskapsområdet om hur systematiska metoder för informationshantering kan tillämpas inom sjukvård, folkhälsoarbete och kunskapsbildning (FoUUI - forskning, utbildning, utveckling och innovation) inom medicin och biomedicin. (wikipedia.org)
 • Utbildning i medicinsk informatik ^ Masys, D. R. (wikipedia.org)
 • För SFMI är medicinsk informatik ett vetenskapsområde som sysslar med frågor om hur man med hjälp av informationsteknik kan stöda, styra och utveckla vård och omsorg, folkhälsoarbete samt forskning och utbildning inom medicinens olika discipliner inklusive basal biovetenskap. (sfmi.se)
 • Hon har arbetat med forskning, utveckling och utbildning i medicinsk antropologi samt varit tillfällig rådgivare inom WHO 1984-1985. (wikipedia.org)
 • http://www.sfmi.se/om-sfmi/vad-aer-medicinsk-informatik. (wikipedia.org)
 • IMIA har en viktig roll internationellt i tillämpning av ny teknik och informatik inom hälso- och sjukvården och i klinisk forskning. (sfmi.se)
 • Doktorand med fokus på interoperabilitet och Snomed CT vid Avdelningen för Informatik, Institutionen för Tillämpad IT, Göteborgs Universitet Specialist i urologi (FEBU). (sls.se)
 • Studien leds av professor John Waterworth vid Institutionen för informatik vid Umeå universitet. (umu.se)
 • Nästa steg i projektet blir att testa prototyperna på riktigt som har utvecklats av Institutionen för medicinsk teknik vid Norrlands Universitetssjukhus. (umu.se)
 • Från Karolinska Institutet beviljas Henna Hasson , forskare vid institutionen för lärande, informatik, management och etik, 14,4 miljoner kronor över tre år för ett forskningsprogram om implementering av patientdrivna innovationer. (ki.se)
 • Wei He , institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik. (ki.se)
 • Mina Rosenqvist , institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik. (ki.se)
 • IMIA har en viktig roll internationellt i tillämpning av ny teknik och informatik inom hälso- och sjukvården och i klinisk forskning. (sfmi.se)
 • Inom denna forskargrupp bedrivs forskning inom prehospital vård där vårdvetenskap, medicin, medicinsk teknik och informatik ingår. (hb.se)
 • Forskning inom radiofysik och medicinsk teknik vid Umeå universitet omfattar främst hur man använder strålning i medicinska tillämpningar men också om övrig användning av medicinsk teknik och informatik inom sjukvården. (umu.se)
 • PreHospen bedriver tvärvetenskaplig forskning som bland annat integrera vårdvetenskap, medicin, medicinsk teknik och informatik inom verksamheterna larmcentral, ambulanssjukvård, akutmottagning, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. (hb.se)
 • Det bärande temat har varit informationshantering och kommunikation genom IT, med särskilt intresse för medicinsk informatik. (nimisweden.se)
 • En IT-ingenjör har fördjupade kunskaper inom informationsteknologi, datateknik, elektroteknik (kommunikation) eller medicinsk teknik och har i huvudområdet tillgodogjort sig de kunskaper som behövs för en fortsättning på forskarutbildningsnivå. (liu.se)
 • Utbildningen till medicinsk sekreterare passar bra för dig som gillar samarbete och skriftligt och muntlig kommunikation. (lernia.se)
 • Ämnet är tvärvetenskapligt med stora inslag av IT och medicinsk terminologi men berör i delområden många andra områden såsom kunskapsfilosofi, biokemi, ergonomi, etik, juridik, ekonomi. (wikipedia.org)
 • Ämnet är i hög grad tvärvetenskapligt med stora inslag av informationsteknik men berör många andra kunskapsområden som terminologi, språkvetenskap och kunskapsfilosofi, medicinsk teknik, biokemi och genetik, ergonomi och användbarhet, etik och juridik och hälsoekonomi. (wikipedia.org)
 • Medicinsk informatik har många tillämpningsområden med större eller mindre mognad: Terminologi och kunskapsrepresentation inklusive ontologier, begreppsmodeller och terminologisystem. (wikipedia.org)
 • Metod- och kompetensstödet Informatik leder och driver det gemensamma terminologi- och informationsstrukturarbetet för sammanhållen journalföring inom Stockholms läns landsting. (ehalsasll.se)
 • Under utbildningen kommer vi att titta närmare på lagar och författningar som styr vården, anatomi, medicinsk terminologi, vårddokumentation och grundläggande diagnosklassificering. (lernia.se)
 • Medicinsk teknik är ett utvecklingsintensivt område där man arbetar med forskning och utveckling inom näringsliv, sjukvård eller universitet. (umu.se)
 • Antonios Tsertsidis är doktorand i informatik vid Handelshögskolan på Örebro universitet och ingår också i den tvärvetenskapliga forskarskolan Successful Ageing. (doktorn.com)
 • Är du utbildad inom IT eller exempelvis inom medicinsk informatik, har några års. (neuvoo.com)
 • Efter examen kan du arbeta som medicinsk sekreterare, vårdadministratör, läkarsekreterare eller liknande inom exempelvis offentlig sektor, privat sjukvård, forskningscentra och läkemedelsföretag. (lernia.se)
 • Många uttryckte oro när patientens integritet i de nya IT-lösningarna diskuterades på ett symposium som Svensk förening för medicinsk informatik anordnade på torsdagen. (medrek.se)
 • Konferensen var ett samarbete mellan Svensk Förening för Medicinsk Informatik och Västra Götalandsregionens eHälsoenhet, Vårdens digitalisering och Koncenkontoret Hälso och Sjukvård. (sfmi.se)
 • Många av personalen är bekymrade, och de ansvariga verkar inte bry sig och tar inte detta på allvar, sammanfattade moderatorn och allmänläkaren Gunnar O Klein under ett symposium som Svensk förening för medicinsk informatik anordnade under hösten. (medrek.se)
 • Projektet förenar lingvistik, datalogi och medicinsk informatik. (su.se)
 • Arbeta som medicinsk sekreterare - läs en vårdutbildning! (studentum.se)
 • Läs YH-utbildningen Medicinsk sekreterare - läkarsekreterare! (studentum.se)
 • En medicinsk sekreterare får ständigt nya arbetsuppgifter och nya områden att täcka. (studentum.se)
 • Du kommer kunna arbeta som medicinsk sekreterare eller läkarsekreterare. (studentum.se)
 • Medicinsk sekreterare - läkarsekreterare innehåller även 20 veckor LIA (lärande i arbete), där du får testa på dina kunskaper i praktiken. (studentum.se)
 • Medicinsk sekreterarutbildning omfattar fyra terminer med totalt 400 Yh-poäng. (studentum.se)
 • Division medicinsk service omfattar bland annat sjukvård samt akut vård på akutmottagningarna och inom ambulanssjukvården. (karriarlakare.se)
 • Genom empiriska undersökningar av avgränsade sjukvårdsprocesser - samt diskussioner baserade på idéer och teorier relaterade till ekonomi, "produktivitetsparadoxen", så kallade General Purpose Technologies (GPTs), och medicinsk informatik - detekteras och analyseras effekter av digitaliseringen. (diva-portal.org)
 • Ett paket med grundläggande medicinsk kunskap och kliniska färdigheter för läkarstudenter i grundutbildningen. (tanum.no)
 • Doktorandutbildningen Fysiologi och patologisk fysiologi har djup teoretisk kunskap om medicinsk fysiologi och patologisk fysiologi. (healthcarestudies.se)
 • Studierna inleds med en introduktion till medicinsk teknik och baskurser i matematik, materialkunskap och människans struktur. (studera.nu)
 • Med en omsättning på 19.5 miljarder euro 2019 är företaget marknadsledande inom bilddiagnostisk, bildstyrd behandling, patientövervakning och medicinsk informatik samt inom konsumenthälsa och hemvård. (cision.com)
 • Vi arbetar även med verksamhetsutveckling inom vården, Tillämpad Verksamhets Utveckling (TVU) där vi är ett resursteam för sjukhusets kliniker, enheter och centrala staber, samt med externa aktörer inom området medicinskteknik och informatik. (karolinska.se)
 • Medicinska system, medicinsk informatik samt läkemedelsrelaterad IT. (inherit.se)
 • Medicinsk service är en division inom Landstinget Sörmland som präglas av stora utvecklingsmöjligheter med både spännande och varierande arbetsuppgifter samt fokus på en god arbetsmiljö. (karriarlakare.se)
 • Här finns även hjälpmedelscentral samt medicinsk teknik och fysik, en viktig samarbetspartner för radiologin och ambulanssjukvården. (karriarlakare.se)
 • Du kommer kunna utföra säker medicinsk dokumentation, vara ett kvalificerat administrativt stöd inom hälso- och sjukvården och medverka i framtida kvalitets- och utvecklingsarbete. (lernia.se)
 • Karriär: Som högskoleingenjör i medicinsk teknik kan du arbeta på sjukhus och i industrin. (studera.nu)
 • Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård, biomedicin, medicinsk teknik, data- och systemvetenskap, informatik eller motsvarande examen. (allastudier.se)
 • Informatik 30 hp eller Företagsekonomi 30 hp eller motsvarande. (kau.se)
 • Utbildningen avslutas med att du fördjupar dig i regelverk och medicinsk informatik. (studera.nu)
 • http://www.med.lu.se/master_medicinsk_vetenskap/utbildningsplan_och_kurs. (lu.se)
 • Därefter läser du mer avancerade tekniska kurser i IT, elektronik och medicinsk mätteknik. (studera.nu)
 • Och inte bara för er, utan för hela informatik-Sverige. (liu.se)
 • Daniel Karlsson, Universitetslektor i medicinsk informatik, Linköping. (it-halsa.se)
 • De som har ST inom primärvård i Södra Älvsborg kommer att få möjlighet att låna: Forskningsmetodikens grunder och M12 Medicinsk statistik. (vgregion.se)
 • De måste dokumentera förmågan att självständigt bedriva framgångsrik forskning och publicera i internationellt ledande tidskrifter inom medicinsk informatik. (varbi.com)
 • Termen Medicinsk Informatik myntades av europeiska forskare på 1960-talet och är den mest använda benämningen på internationell forskning inom området. (wikipedia.org)
 • Medicinsk informatik som term myntades av europeiska forskare på 1960-talet och har fått det största genomslaget också för internationell forskning inom området. (sfmi.se)
 • skriver utredarna att hälsovinsterna från medicinsk forskning och innovation är mycket stora, något som framgår av både brittiska, amerikanska och svenska studier. (ingenjoren.se)
 • Har länge arbetat med medicinsk informatik (e-hälsa) och aktiv invånardialog. (intranatverk.se)
 • Isabella Scandurra, dr i medicinsk informatik har varit projektledare. (swenurse.se)
 • Ett sätt att skilja dessa begrepp är att använda medicinsk informatik som beteckning på kunskapsområdet medan de med IT implementerade tjänsterna kan kallas e-hälsa . (sfmi.se)
 • Informatik handlar mycket om "tänket" bakom IT. (ambulansforum.se)
 • Den största delen av vår grundutbildning och forskarutbildning handlar om strålningsfysik och medicinsk teknik inom sjukvården. (umu.se)
 • Informatik har i alla fall att göra med hur vi som människor använder informationsteknologi i olika verksamheter. (ambulansforum.se)