• Undervisning i den homeopatiska Materia Medica och homeopatiska läkemedel. (dagenshomeopati.se)
 • Repertory of the Homeopathic Materia Medica. (phenix.se)
 • Pedanius Dioskorides beskriver den medicinska användningen av växter i De Materia Medica. (wikipedia.org)
 • göra forskning om kulinariska och medicinska användningsområden för växter samt skapa Hyllies materia medica och kokbok. (triennal.se)
 • Efter att gojien registrerades som eleganta medicinska material i Shennong's Classic of Materia Medica (Shennong Bencaojing), registrerades detaljerat. (qxgoji.com)
 • Den grekiska läkaren Dioscorides blev först med att 77 e.v.t. dokumentera medicinska effekter hos rosenrot i boken De Materia Medica. (passionforhalsa.se)
 • Efter att gojien registrerades som eleganta medicinska material i Shennong's Classic of Materia Medica (Shennong Bencaojing), registrerades detaljerat funktionen av medicin och hälsa i "Bencao" puclished vid varje dynasti. (qxgoji.com)
 • Startade 2002 MEDICA-skolan för klassisk homeopati. (medica.se)
 • Jeremy och Camilla har skaffat sig bred kunskap och erfarenhet om behandling av patienter med AIDS och de håller på att utarbeta ett särskilt Repertorium och Materia Medica för AIDS-patienter med medel som de har erfarit är extra vanliga vid denna sjukdom. (blogspot.com)
 • A Dictionary of Practical Materia Medica by John Henry Clarke, M.D. (epochtimes.se)
 • Alla dessa symtom och olika tillstånd dokumenteras i en Materia Medica, en bok med sammanställningen av alla prövares olika symtom och tillstånd. (phenix.se)
 • Vild organisk svart Wolfberry kan närma sig lever och njure, drar nytta av svagt knä, yrsel, ögon dimma och andra symtom, tibetanska medicin klassiker 'Four Medical Classics', 'Crystal Pärlor Materia Medica' poster, som att delta. (richresources-nx.com)
 • Linné omnämner kardborren som nyttoväxt i Materia Medica redan 1749. (ortagubben.se)
 • Intressant både medicinhistoriskt och botaniskt är Bergius Materia medica (1778), ett verk i två band omfattande 571 beskrivningar av läkeväxter. (bergianska.se)
 • o. s. v. (1758) och Materia medica o. s. v. (1778). (runeberg.org)
 • Linné skriver i sin Materia Medica att misteln kan användas mot epilepsi, yrsel och dysenteri. (doktorn.com)
 • 1837 bildades åter en organisation under namnet Apotekarsocieteten med huvudändamål att driva en läroanstalt för farmaceuters undervisning i kemi , farmaci, materia medica samt i latin och tyska . (wikipedia.org)
 • Viveca Wilhelmsson är rektor för MEDICA-skolan samt arbetar sedan 30 år som klassisk homeopat med patientmottagning i Stockholm. (medica.se)
 • Han skrev för 200 år sedan boken Materia Medica Pura som fortfarande är homeopatins bibel. (vof.se)
 • Ämnen: Utbildningen innehåller videofall och live-cases med analys och jämförande Materia Medica. (svenskahomeopater.se)
 • Inom kinesisk medicin anses det att Qi är oförstörbar och materia och energi inom kroppen påverkar varandra så mycket så att de inte kan separeras utan anses som olika tillstånd av samma sak. (klassiskakupunktur.se)
 • Han avvisade mekaniska och kemiska omvandlingar av kroppens materia som sjukdomsorsak. (svenskahomeopater.se)
 • Han ökade dessa genom omfattande sv och utländska bytesförbindelser och genom köp av enstaka objekt eller hela kollektioner. (riksarkivet.se)
 • Läkemedelsläran, materia medica, beskriver de ämnen som är medicinskt verksamma. (n-son.se)
 • Åren 1846-55 var han bibliotekarie och sekreterare vid Karolinska institutet, där han tidvis även förestod lärarbefattningarna i materia medica och historia naturalis. (wikipedia.org)
 • Miniatyr från ett exemplar av Kitab al-hashaish, en oversättning av Dioskorides De materia medica. (omkonst.com)
 • En färja korsar floden Gagos" är hämtad från en kopia av Dioskorides 'De Materia Media' målad i Bagdad 1224. (omkonst.com)
 • Höstens program omfattar mer än 100 föreläsningar, 49 bibliotek och en ämnesbredd som sträcker sig från mörk materia till hur barn lär sig ett nytt språk. (presskontakt.se)
 • Ett urval av växterna i Bergius Materia Medica utgör grunden för Örtagården i Bergianska trädgården. (bergianska.se)
 • Den älsta bevarade texten heter Shennong Ben Cao Jing vilket betyder Shennongs materia Medica klassiker som klassificerar 365 växter, insekter, djur och mineraler utifrån deras medicinska funktioner. (akupunkturakademin.se)