• Matematiska institutionen vid Stockholms universitet har med sin långa tradition av excellent forskning en framskjuten plats inom skandinavisk matematik. (arbetslivsinstitutet.se)
 • Institutionen består av tre avdelningar: matematik, matematisk statistik och beräkningsmatematik. (arbetslivsinstitutet.se)
 • Vi bedriver också pedagogiskt utvecklingsarbete inriktat på matematikundervisning i samarbete med institutionen för System- och rymdteknik (SRT), institutionen för Teknikvetenskap och matematik (TVM) och flera närliggande kommuner. (ltu.se)
 • Matematiska institutionen bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom ett brett spektrum av matematik, tillämpad matematik och statistik. (varbi.com)
 • Institutionen har tre forskningsprogram: analys- och sannolikhetsteori, algebra och geometri, tillämpad matematik och statistik. (varbi.com)
 • Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker en vikarierande universitetsadjunkt i matematik under perioden 170814 - 180131 med placering på institutionen för matematik och datavetenskap. (varbi.com)
 • Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom matematik och datavetenskap. (varbi.com)
 • Institutionen för matematik och datavetenskap vid Karlstads universitet har mer än 80 anställda forskare och lärare, inklusive en professor och en senior professor i matematik och fem professorer i datavetenskap. (varbi.com)
 • Institutionen för matematik och datavetenskap vid Karlstads universitet utökar nu sin verksamhet inom både forskning och utbildning och välkomnar därför ansökningar för att komplettera och stärka den pågående forskningen i matematik med inriktning mot tillämpad matematik och knyta till sig expertis inom till exempel stokastisk modellering, beräkningsstatistik, tillämpade stokastiska processer, eller andra aktuella områden inom tillämpad matematik. (varbi.com)
 • Matematikcentrum har för närvarande 3 anställda som är stationerade på Campus Helsingborg och som undervisar i matematik och matematisk statistik. (varbi.com)
 • Forskning inom matematik, tillämpad matematik eller statistik. (varbi.com)
 • Doktorsexamen i matematik, tillämpad matematik eller statistik, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i matematik, tillämpad matematik eller statistik. (varbi.com)
 • Dokumenterad förmåga till excellent forskning inom matematik, tillämpad matematik eller statistik. (varbi.com)
 • Den sökande kandidaten bör ha en magister/masterexamen eller likvärdig som inkluderar kandidatexamen eller motsvarande i matematik, tillämpad matematik eller statistik, eller åtminstone med all sannolikhet erhålla en sådan examen senast den 1 september 2019. (mynetworkglobal.com)
 • Svenska gymnasiala matematikkurser Matematik A ≈ Matematik 1 Matematik B ≈ Matematik 2 Matematik C ≈ Matematik 3 Matematik D ≈ Matematik 3c Matematik E ≈ Matematik 4 Matematik - diskret Matematik - breddning Matematik - specialisering Matematik - breddning är en kurs på gymnasieskolan i Sverige. (wikipedia.org)
 • Undrar vilken matematik kurs jag ska välja? (fragasyv.se)
 • Hej jag undrar över vilken matematik kurs jag ska välja för att kunna söka till antingen sjuksköterska röntgensjuksköterska tandhygienist eller arbetsterapeut. (fragasyv.se)
 • Hej!Matten som kommer efter Matematik B är Matematik 3.Matematik B är en 'gammal' kurs som motsvarar Matematik 2. (fragasyv.se)
 • Jag har dock endast läst matematik 1a och undrar vilken matematik kurs jag behöver läsa till på komvux och hur lång tid det tar? (fragasyv.se)
 • Dock så kräver den matematik 2a, 2b, 2c och svenska 2. (fragasyv.se)
 • Enligt Gy 2011 heter kursen Matematik Specialisering. (wikipedia.org)
 • I kursen matematik 2b får du lära dig använda klassiska satser i geometri, räta linjens ekvation och kvadrerings- och konjugatregeln. (nti.se)
 • Jag har matematik A men saknar B kursen. (fragasyv.se)
 • Jag går det naturvetenskapliga programmet och har ett stort intresse för matematik och dess tillämpningar inom fysik. (fragasyv.se)
 • Innehållet i Matematik - breddning kan variera och bestäms ofta av eleverna själva. (wikipedia.org)
 • Anställningen som postdoktor i matematik är inriktad mot forskning inom analys och dynamiska system. (mynetworkglobal.com)
 • Främst ska den sökande koppla ihop komplex analytiska metoder med dynamiska system för att därigenom stärka och utveckla forskningen som täcks av analys-och-dynamikgruppen vid enheten Matematik LTH och Numerisk analys. (mynetworkglobal.com)
 • Matematikcentrum söker en till två universitetslektorer i matematik med inriktning mot analys, med placering vid enheten Matematik LTH och Numerisk analys. (mynetworkglobal.com)
 • Utlysningen syftar till att förstärka vår utbildning inom matematik och vidareutveckla vår forskning inom matematisk analys. (mynetworkglobal.com)
 • Matematikcentrum söker en universitetsadjunkt i matematik, med placering vid enheten Matematik LTH och Numerisk analys och stationering på Campus Helsingborg. (varbi.com)
 • Gruppen har ansvar för kurserna i matematikdidaktik och delvis för matematik inom lärarutbildningen vid flera av inriktningarna samt inom forskarutbildningen. (ltu.se)
 • De variabler som bäst lyckas förklara elevframgången i matematik på Åland var elevernas självuppfattning i matematik samt självtillit i matematik. (jyu.fi)
 • Anställningen omfattar undervisning på gymnasie- och högskolenivå i ämnet matematik, samt i mindre omfattning, programmering. (varbi.com)
 • Akademisk examen på avancerad nivå med inriktning matematik, eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. (varbi.com)
 • De obligatoriska kurserna, med valet Projekt i tillämpad matematik, CDIO, medför att kravet på 30 hp kurser på avancerad nivå inom huvudområdet Tillämpad matematik är uppfyllt för mastersexamen (se examenskravet i studiehandboken). (liu.se)
 • På nivå 3 finns det nu kurserna: Matematik 3b och. (fragasyv.se)
 • Hej Christofer,du behöver inom matte endast läsa matematik 1a oh 2a. (fragasyv.se)
 • Om "din högskoleutbildning" ej kräver matte, kommer du få 0.5 i merit redan för godkänt betyg i matematik 2. (fragasyv.se)
 • Hej Fia,Du behöver skaffa dig godkänt betyg antingen i Matematik 2a, 2b eller 2c - vilket som. (fragasyv.se)
 • Hej Erika!Börja gärna med att kika på https://www.fragasyv.se/info/matematik-pa-gymnasiet Om du har godkända betyg i Matematik A och B, kan du börja läsa matematik 3 (3b eller 3c). (fragasyv.se)
 • Enligt Heidi Harju-Luukkainen, ansvarig forskare vid Pedagogiska forskningsinstitutet, kan resultaten i matematik ur de åländska skolornas perspektiv anses som väldigt positiva. (jyu.fi)
 • I matematik bedrivs forskning inom ämnet kring både tillämpad matematik och matematikdidaktik. (varbi.com)
 • Behörig att anställas som professor i matematik är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §) inom matematik/tillämpad matematik. (varbi.com)
 • Enheten kommer på sikt att ta över undervisningen i matematik på basåret och det är främst här den framgångsrika kandidaten kommer att verka. (varbi.com)
 • Frågor och svar taggade med 'matematik' (145 st. (fragasyv.se)
 • Ämnets forskning har två huvudsakliga inriktningar, matematik och matematikdidaktik. (varbi.com)
 • Du kan läsa Matematik 2a och på heltid läser man den på fem veckor. (fragasyv.se)
 • PISA är OECD:s internationella studie som undersöker elevers kunskaper i och attityder till matematik, naturvetenskap, läsning och problemlösning. (jyu.fi)
 • För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i matematik krävs, att den sökande har godkänt resultat på kurser om minst 90 hp (eller motsvarande) i matematik. (arbetslivsinstitutet.se)
 • I Matematik 4 fördjupar du dina kunskaper om funktioner och i trigonometri. (nti.se)