• Vid Stockholms universitet finns flera program och kurser i marinbiologi och ofta ingår fältkurser på Tjärnö och Askö . (su.se)
 • Institutionen för akvatiska resurser erbjuder både kurser och examensarbeten inom marinbiologi och ekologi. (slu.se)
 • Bland annat har jag genomfört kurser i marinbiologi och limnologi för dykare. (naturfotograferna.se)
 • Omfattande faktapaket om havsforskning, marinbiologi och ekologi. (makupalat.fi)
 • För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i miljövetenskap, ekologi, akvatiska miljöer, naturresurshushållning eller marinbiologi. (uu.se)
 • Marinbiologi är forskning inom biologin som studerar djur, växter och organismer i havet, oavsett om dess arter har nära taxonomiska släktingar som lever i en annan miljö. (wikipedia.org)
 • Det var intresset för havet och sportdykning som ledde in Angela Wulff på marinbiologi. (gp.se)
 • Det är kärleken till havet och framför allt fascinationen för olika sorters hav och vatten, som är drivkraften i professorn i marinbiologi, Erik Bonsdorffs sommarprat. (yle.fi)
 • Vårt hav i förändring" är en serie kolumner skrivna av forskare i Miljö- och marinbiologi, samt profileringsområdet Havet, vid Åbo Akademi. (abounderrattelser.fi)
 • Det är enorma mängder säger Mikael Tedengren docent i marinbiologi. (sverigesradio.se)
 • Erik Bonsdorff, professor i marinbiologi vid Åbo akademi har fått en viktig forskarroll i Sverige. (sverigesradio.se)
 • Kustbevakningen har haft kontakt med Kerstin Johannesson, professor i marinbiologi vid Göteborgs universitet. (kustbevakningen.se)
 • Vi söker dig som har teknisk eller naturvetenskaplig högskoleutbildning gärna med inriktning mot limnologi, marinbiologi eller miljövård. (offentligajobb.se)
 • För dykare som vill lära sig känna igen djurarter på västkusten är boken den perfekta referensen, likväl som den är en bra introduktion för personer som vill börja lära mer om marinbiologi. (dykarna.nu)
 • Marinbiologi i Sverige. (lit.se)
 • Efter studier i marinbiologi på Bowdoin College bestämde hon sig för att läsa master-utbildningen i Sverige och fick sedan jobb på Sjöfartsverkets avdelning för Sjögeografi. (sjofartsverket.se)
 • Forskningen på institutionen för marina vetenskaper sker inom forskningsämnena marinbiologi, marin geologi, marin kemi, marin kulturvård och oceanografi. (gu.se)
 • Du kan också välja att läsa ett färdigutformat program i marinbiologi eller oceanografi! (su.se)
 • Data inom oceanografi och marinbiologi, t.ex. (klimatanpassning.se)
 • Ljuskonstnär Vespa Laine och ljudkonstnär Markus Heino från "Fern Orchestra" samarbetar med forskaren i miljö- och marinbiologi vid Åbo Akademi Conny Sjöqvist för att ge publiken en konstnärlig naturupplevelse. (abounderrattelser.fi)
 • Conny Sjöqvist är filosofie doktor i miljö- och marinbiologi vid Åbo Akademi 2015. (abounderrattelser.fi)
 • Konstverket har tillkommit genom samarbete mellan Miljö- och marinbiologi vid Åbo Akademi och Havscentret vid Finlands miljöcentral. (dieselverkstaden.se)
 • Han er kjent for sin banebrytende forskning på vandrings- og gytemønsteret til skrei , sild og andre fiskearter, og ledet blant annet Den norske Nordhavsekspedisjon 1876-78 , og regnes som en av grunnleggerne av norsk marinbiologi og fiskeriforskning. (wikipedia.org)
 • Känner ni till några utbildningar i marinbiologi utomlands? (allastudier.se)
 • Han studerade litteraturhistoria och marinbiologi, utan att avlägga någon examen. (dagensbok.com)
 • Matz Berggren är forskare i marinbiologi vid Göteborgs universitet och han tror att bakom dessa resultat så kan det gömma sig djupare förklaringar. (svt.se)
 • Inriktning är en del marinbiologi med gästföreläsare och en del workshop där vi åker någon helg till kusten och fotar tillsammans. (dykarklubb.se)
 • Boken är framtagen för Svenska Sportdykarförbundet som en kursbok för specialkurs i marinbiologi. (dykarna.nu)
 • Marinbiologi innebär studiet av alla dessa livsformer. (bioresurs.se)
 • Ansökan mottages av högt motiverade sökande med en examen inom biomedicin, (molekylär) medicin, molekylär (cell)biologi, marinbiologi eller liknande. (uu.se)
 • i marinbiologi og har arbeidet i mange år som forsker og foreleser i inn og utland. (haugenbok.no)
 • Utbildningarna i marinbiologi och marin vetenskap vid James Cook University tillhör de främsta i världen. (allastudier.se)
 • Här hittar du tips på elektroniska tidskrifter inom miljö- och marinbiologi som biblioteket tillhandahåller. (abo.fi)
 • Ten Lessons From The Future Med en mixad bakgrund från den högteknologiska affärsvärlden, underhållningsbranchen samt ett stort intresse för marinbiologi. (utbildning.se)
 • Pålitligt samla in mycket viktiga vetenskapliga data om havsis, marinbiologi och polaratmosfären i en av världens hårdaste arbetsmiljöer. (handheldgroup.com)
 • Den anser att en vidgad kunskapsbas om Arktis, med data om havsis, marinbiologi och polaratmosfär, kan göra det lättare för forskarna att skapa en mer fullständig och exakt bild av vår värld. (handheldgroup.com)