• Den moderna historieskrivningens principer (1965) översattes direkt till svenska och kom att ingå i kurslitteraturen fram till 1980-talet. (wikipedia.org)
 • Än idag lever många principer från den gamla grekiska läkekonsten kvar. (doktorn.com)
 • Principer är ingenting att komma med - löst gods, utanverk, gamla klutar som skulle flyga av vid första rejäla omskakning. (motpol.nu)
 • Det r ett f rs k att bist den studerande till att uppt cka vitala principer, vilka ligger till grund f r gamla dagars filosofiska system. (teosofiskakompaniet.net)
 • Borax omnämns redan i 2 000 år gamla arabiska och persiska manuskript. (ne.se)
 • Jag kommer att uppehålla mig vid några punkter i texten för att belysa hur jag menar att Marcel gör upp räkningen med, i slutänden, de hjärnspöken som jag hävdar har jagat "marxismen" sedan publiceringen av Marx ekonomisk-filosofiska manuskript från 1844 (EFM, även benämnda som Parismanuskripten ). (riff-raff.se)
 • Karl Marx tog upp samma tema när han kritiserade exploatering och alienation under kapitalisternas tyranni (i Marx' Ekonomisk-filosofiska manuskript, 1932 ). (arbetaren.se)
 • Några veckor sedan skrev BioMed Central-bloggen om att deras tidskrifter nu accepterar manuskript som har genomgått en granskning via gemenskapen Peerage of Science . (hb.se)
 • Utifrån en bred tolkning av begreppet översättning undersöker Rada Ivekovic gränsernas och gränslinjernas principer, begrepp och symboliska värden. (glanta.org)
 • Den kommer att behandla principer, begrepp och symboliska värden i samband med gränser/gränslinjer, och föreslår "översättning" som ett sätt att ta itu med denna fråga i en genus-demokratisk anda. (glanta.org)
 • Cooperative Learning är ett övergripande begrepp för undervisning där eleverna i grupper samarbetar efter bestämda principer med syfte till lärande. (malmo.se)
 • Medlem kan du bli om du redan har publicerat artiklar eller om du skickar in ett manuskript och det får ett gott betyg. (hb.se)
 • För bibeltroende kristna behövs kanske inte dessa hänvisningar för att man skall vara övertygad om att David är en historisk person, men utifrån moderna principer för historieforskning är dessa tre utombibliska "bevis" mycket viktiga för Bibelns historiska trovärdighet om kung David. (hosgreen.com)
 • Du kan också självarkivera en sakkunniggranskad ( peer review ) och accepterad version av ditt manuskript (AAM) i ett öppet arkiv, exempelvis KI Open Archive . (ki.se)
 • SensoDetect meddelar den 16 oktober att forskare vid BUP i Lund har submittat ytterligare ett manuskript avseende ADHD för barn och ungdom till den vetenskapliga tidskriften Psychiatry Research. (cision.com)
 • Som tonsättare efterlämnade Bäck ett knappt 10-tal verk i tryck samt en rad verk i manuskript, huvudsakligen sång- och pianostycken samt ett par verk för kör och orkester skrivna i slutet av hans liv. (levandemusikarv.se)
 • Manuskript samt ett abstract på det språk som verket ska översättas till. (rj.se)
 • Han har skrivit manuskript till och regisserat ett femtontal filmer däribland 491, Jag är nyfiken - gul, Jag är nyfiken - blå, En handfull kärlek, Fallgropen och Alfred. (lagen.nu)